Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

Jestem właścicielką mieszkania, które zostało wynajęte na czas nieokreślony (do celów mieszkalnych). W umowie jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia oraz informacje dotyczące powodów do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia (między innymi, gdy najemca wykracza w sposób uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub społecznemu). Podczas mojego pobytu za granicą (praca) otrzymałam informacje o zakłócaniu ciszy nocnej przez jednego najemcę. Została wezwana policja. Później ponawiały się problemu – hałasy z mieszkania, awanturym kłótnie, wulgaryzmy i obrażanie sąsiadów. Niestety najemca mieszkania (jeden z trzech) okazuje się niezrównoważony psychicznie, ciągle się awanturuje z sąsiadami i pozostałymi lokatorami. Umówiłam się z nim na spotkanie, ale nie wiem, czy przyjdzie. Czy mogę wypowiedzieć lokatorowi umowę w trybie natychmiastowym z powodu awanturowania się i zakłócania ciszy nocnej?

Wycofanie się z umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania i odzyskanie zadatku

Wycofanie się z umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania i odzyskanie zadatku

Moja siostra podpisała umowę przedwstępna na wynajem mieszkania. Wpłaciła zadatek. Pan pokazujący mieszkanie okazał się pośrednikiem z agencji, choć pytany o to wcześniej zaprzeczał. Gdy dostaliśmy już właściwą umowę, przeraziliśmy się. Umowa na 7 stron i takie rzeczy, o których nie było wcześniej mowy. Pytaliśmy, czy ustalona kwota w umowie przedwstępnej, to kwota całkowita. Pan potwierdził. Natomiast w umowie są rzeczy typu konieczność wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, inaczej czynsz będzie wyższy o kilkaset złotych, albo konieczność opłacania z góry narzuconego internetu. Nie wspomnę o karach – są dosłownie za wszystko, nawet za zmianę hasła w ruterze. Lista, co i jak należy sprzątać, jest taka, że nawet perfekcyjna pani domu nie dałaby rady. Nie chcemy podpisywać takiej umowy, nie wiedzieliśmy o takich warunkach. Nie czujemy się stroną rezygnującą – po prostu nie powiedziano nam o takich warunkach w umowie. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie zadatku ? Czytałam artykuł odnośnie zadatku. Czy można zastosować § 3 art. 394 K.p.c.? Lub coś innego, co pozwoli odzyskać zadatek? 

Najem instytucjonalny - brak zapłaty za czynsz i wypowiedzenie umowy

Najem instytucjonalny - brak zapłaty za czynsz i wypowiedzenie umowy

Wynajęłam pewnemu człowiekowi mieszkanie, podpisaliśmy umowę najmu instytucjonalnego i najemca się wprowadził. Za pierwszy miesiąc najmu najemca zapłacił i wpłacił też połowę kwoty umówionej kaucji. Należność uiścił w gotówce. Niestety w ubiegłym miesiącu już za ten drugi miesiąc żadne środki pieniężna od niego nie wypłynęły (ani za czynsz, ani reszta kaucji). Nie odpowiada na moje maile i SMS-y, wiem też, że od dwóch tygodni nie ma go w mieszkaniu. Co w tej sytuacji powinnam zrobić, aby działać zgodnie z prawem? Umowę najmu dołączam do wglądu.

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Kilkanaście lat temu zmarł mój ojciec, który wraz z moją mamą był właścicielem mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (oboje są wpisani w akcie notarialnym mieszkania). Sprawa spadkowa nie została jeszcze zakończona i w zasadzie teraz do mieszkania mają prawo: mama, ja i moje rodzeństwo. Czy w takiej sytuacji mam prawo do bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej poprzez istniejące roszczenie do mieszkania? Pytanie wynika z tego, że zostałem odsunięty z rady nadzorczej spółdzielni. Argumentowano, że po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r. tylko osoba będąca właścicielem (lub posiadająca stosunek prawny) może pełnić funkcję w organach spółdzielni, w tym być członkiem rady nadzorczej. Czy więc taki stosunek prawny jak spadkobierca po zmarłym ojcu uprawnia mnie do aktywnego uczestnictwa w spółdzielni mieszkaniowej w tym do zasiadania w radzie nadzorczej?

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Jestem byłą wychowanką domu dziecka. Placówkę opuściłam w 2000 r. Od tej pory jestem cały czas zmuszona wynajmować mieszkania od osób prywatnych, gdyż nie posiadam stałego miejsca pobytu. Nie mam też meldunku. Osiem lat temu do gminy, gdzie miałam ostatni meldunek, złożyłam wniosek o przydział mieszkania komunalnego. Zostałam wpisana na listę oczekujących, a poznaniu się z moją sytuacją wójt zdecydował nawet przesunąć mnie na liście oczekujących. Niestety gmina zawiadomiła mnie, że mieszkanie mi się nie należy, gdyż nie mieszkam w tej gminie, tylko w mieście 20 km dalej i tam powinnam się starać o mieszkanie. Rzeczywiście tak jest, bo w mieście udało mi się znaleźć pracę i wynajęłam lokal. We władzach miasta też już byłam i tam z kolei poinformowano mnie, że jest to zadanie własne gminy i o mieszkanie muszę się starać tam, gdzie miałam ostatni meldunek i że nie należy mi się u nich mieszkanie. Nie wiem, co teraz mogę z tym zrobić. Jeżeli mieszkam w tym mieście od kilku lat, tu pracuję i płacę podatki, czy mogę się starać u nich o mieszkanie socjalne lub komunalne?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Mam wyodrębniony własnościowo lokal w bloku. Zarządza nim spółdzielnia mieszkaniowa, nie powstała wspólnota mieszkaniowa. Posiadając owo mieszkanie, mam też udział ułamkowy we własności wspólnej, czyli w działce, na której jest posadowiony blok. Z tego tytułu płacę na rzecz urzędu miasta podatek gruntowy w stosownym ułamku. Część tej działki jest wykorzystana jako parking samochodowy dla członków spółdzielni – mieszkańców bloku. Ostatnio zarząd spółdzielni bez zgody właścicieli mieszkań wydzielił na tym parkingu stanowiska dla osób niepełnosprawnych, stosując odpowiednie oznakowanie. W zawiązku z tym mam pytania: Jeśli miałaby miejsce sytuacja, kiedy zabrakłoby dla mnie miejsca na parkingu, a stanowisko dla niepełnosprawnych byłoby wolne, czy miałbym prawo na nim zaparkować bez narażania się na konsekwencje (mandat od Straży Miejskiej)? Proszę o wyjaśnienia!

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę?

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę?

Po długiej i zawiłej sprawie udało się doprowadzić do dobrowolnego opuszczenia mojego mieszkania przez najemcę, który nie płacił. W mieszkaniu pozostały jego meble – stanowią one mój zastaw na poczet niezapłaconego czynszu. Mam tytuł wykonawczy na zadłużenie najemcy za niepłacony czynsz (podpisał notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji). Meble są zajęte przez komornika, ale najemca nie zgodził się z ich wyceną (chodzi o kwotę 4-5 tys. zł) i potrzebny jest biegły. Komornik znalazł jednego, ale za wycenę chce 2 tys. zł. To mi się nie kalkuluje, ale jak nie zapłacę, to komornik umorzy postępowanie. Zatem czy jest inny sposób na pozbycie się tych rzeczy z mieszkania? Nie mam co liczyć na spłatę zadłużenia przez najemcę, gdyż to „zawodowy dłużnik” i bardzo sprytny człowiek, może próbować wszystkiego. Zastanawiam się nad różnymi wariantami i proszę o ich ocenę prawną. Zakładam, że nie opłacę rzeczoznawcy i postępowanie komornicze zostanie umorzone. Komornik zdejmuje zajęcie z mebli, ale pozostaną one pod moim zastawem na poczet niezapłaconego czynszu. Meble musiałbym trzymać w lokalu tak długo, aż najemca spłaci dług. On tego nigdy nie zrobi, czy jest więc jakiś limit czasowy tego przetrzymywania? Na dłuższą to dla mnie nie do przyjęcia. Gdybym w końcu chciał wynieść je z mieszkania, to „zdjąłbym zastaw” i wezwał najemcę do odbioru swoich rzeczy. Jeśli tego by nie zrobił, czy mógłbym złożyć je w jakimś innym miejscu i po 3 latach przejąć na własność przez „zasiedzenie”, a następnie wyrzucić lub sprzedać? Inny wariant: jeśli wezwę najemcę do zabrania mebli „z zastrzeżeniem terminu uczynienia zadość temu zobowiązaniu, a także wskazując, że uchybienie wezwaniu poczytane zostanie za porzucenie rzeczy ruchomym z zamiarem wyzbycia się ich własności” – czy będzie to działanie skuteczne i bez jakiegoś dla mnie ryzyka? Czy da się uznać „porzucenie” w tej sprawie? A może są jakieś inne sposoby pozbycia się tych rzeczy bez dużych kosztów i ryzyka roszczeń ze strony najemcy?

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

15 miesięcy temu wręczono wypowiedzenie i wezwanie do dobrowolnego opuszczenia domu przez lokatorów – najemców. Mimo to oni nadal się nie wyprowadzają i generują długi. Czy jest możliwe odłączenie gazu i prądu z nielegalnie zajmowanego mieszkania? Umowy są na właściciela mieszkania i to na niego opiewa dług.

Salon kosmetyczny w mieszkaniu a sposób użytkowania lokalu

Salon kosmetyczny w mieszkaniu a sposób użytkowania lokalu

Chciałabym w swoim mieszkaniu (nowy blok, wspólnota mieszkaniowa) zacząć prowadzić salon kosmetyczny. Czy należy zmienić sposób użytkowania lokalu? Czy mieszkańcy mogą mi zabronić wpuszczać klientów przez klatkę?

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Wraz z mężem zajmujemy mieszkanie komunalne. Oboje jesteśmy jego najemcami. Mamy dwie dorosłe córki, które pracują za granicą. Przyjeżdżają do nas na dłużej latem i na święta. Jedna z nich z pewnością kiedyś wrócić do Polski. Ostatnio gmina nakazała wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego, ponieważ tu nie zamieszkują. Chciałabym wiedzieć, jak będzie z tym mieszkaniem za jakiś czas, kiedy jedna z córek wróci i będzie mieszkać ze nami, czy będzie mogła wstąpić w stosunek najmu? Gmina ma sprawdzać, czy córki tu przebywają. Jak mam rozmawiać z tymi urzędnikami, jakie mam prawa? Dodam, że nasze obie córki nie są zamężne.

Wykupienie mieszkania komunalnego po rozwodzie i eksmisji męża

Wykupienie mieszkania komunalnego po rozwodzie i eksmisji męża

Czy były mąż ma prawo do tytułu prawnego do mieszkania komunalnego? Został wyeksmitowany z mieszkania wyrokiem sądu za znęcanie się nad rodziną. Otrzymał lokal zastępczy, który opuścił w obawie przed dłużnikami. Pozostałam z 2 dorosłymi pełnoletnimi dziećmi. Nie mogę wykupić mieszkania z bonifikatą, bo wydział komunalny stwierdził, że muszę mieć wyrok sądu o przyznaniu tytułu prawnego i ewentualnej spłaty byłego męża. Były mąż nie zamieszkuje w tym mieszkaniu od 12 lat. Proszę o pomoc i informację. 

Uciążliwy współlokator

Uciążliwy współlokator

Mam problem z uciążliwym współlokatorem. Współlokator w wynajmowanym mieszkaniu odbiera mi możliwość spokojnego spędzania czasu w lokalu (brak sprzątania i awantury). Rozmawiałem z właścicielem o problemie, następnie on rozmawiał z uciążliwym współlokatorem. Na skutek tej rozmowy lokator zrobił mi awanturę i dalej nie sprząta. Chcę się wyprowadzić z mieszkania natychmiast, bez miesięcznego okresu wypowiedzenia, bo już nie mogę się skupić na pracy (zdalnej). Czy jestem zmuszony płacić 100% czynszu, jeżeli wynajmujący nie wywiązuje się z umowy? Jak odzyskać kaucję?

Mieszkanie komunalne a ślub

Mieszkanie komunalne a ślub

Narzeczony jest głównym najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Niebawem bierzemy ślub i na stałe zamieszkam z mężem, oczywiście z meldunkiem. Czy po ślubie możemy jakość przepisać umowę najmu mieszkania komunalnego, żeby stać się razem głównymi najemcami? Tak żebym miała równe prawa do mieszkania jak mąż? I teraz jeszcze teoretyzując – czy po ślubie i wspólnym już mieszkaniu w razie śmierci męża będę miała prawo zostać w mieszkaniu?

Wezwanie do zapłaty za długi czynszowe zmarłego

Wezwanie do zapłaty za długi czynszowe zmarłego

Dostałem wezwanie do zapłaty za zmarłego ojca za czynsz za mieszkanie socjalne. Nie byłem tam zameldowany ani nie mieszkałem z nim od 14 lat. Od śmierci minęło 8 miesięcy. Co mam teraz zrobić? Czy odpowiadam za te długi czynszowe w mieszkaniu socjalnym?

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Moje pytanie dotyczy możliwości wykupienia w przyszłości od gminy mieszkania z bonifikatą. Chodzi o mieszkanie komunalne. Od 1945 roku moi dziadkowie mieszkali w lokalu komunalnym. Potwierdza to zezwolenie z 1945 r. na zajęcie lokalu (umowy najmu nie ma). Tam urodziła się moja matka i mieszkała do 2003 roku, kiedy to lokal się spalił. Wtedy rodzina otrzymała inny lokal komunalny, który chcemy wykupić. W 2006 r. zmarła babcia i głównym najemcą stała się mama. Czy jest możliwość połączenia okresu najmu mieszkania spalonego z obecnie zamieszkałym lokalem? Jaka jest podstawa prawna połączenia okresu najmu dwóch lokali komunalnych?

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Chcę spisać umowę najmu okazjonalnego od nowego roku. Mam już oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Kiedy murze spisać umowę najmu okazjonalnego? Jak wygląda sprawa rozliczenia podatku od najmu okazjonalnego w formie ryczałtu, gdy za mnie będzie płaciła mama (bo jest na miejscu i mamy wspólne konto)?

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Wynajmuje mieszkanie, a dokładnie pokój w mieszkaniu, w którym są 3 pokoje. Każdy z pokoi wynajmuje inna osoba. Popadłam w konflikt z jednym ze współlokatorów mieszkania. Mam podpisaną umowę z właścicielką, która mieszka za granicą. Płacę co miesięczne opłaty tak jak jest w umowie – 700 zł za miesiąc plus rachunki. Jeden z lokatorów z którym mam konflikt, kazał mi się wyprowadzić do końca miesiąca. Co z tym mogę zrobić? Gdzie najlepiej to zgłosić?

Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni

Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni

Czy członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej morze zrzec się wynagrodzenia? Regulamin rady przewiduje prawo do wynagrodzenia, ale brak zapisu o prawie do rezygnacji z wynagrodzenia. Funkcja członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej pełniona jest z wyboru, nie jest to stosunek pracy tylko jest to praca społeczna. Członek rady chce zachować swoją funkcję, ale nie chce pobierać wynagrodzenia. Jest pismo z ZUS-u wyjaśniające, że w przypadku zrzeczenia się wynagrodzenia przez członka rady płatnika obowiązuje tylko składka zdrowotna. Spółdzielnia dotychczas ma wątpliwości, czy członek może się zrzec, bo w statucie spółdzielni i regulaminu rady nadzorczej jest zapis o przysługującym prawie do wynagrodzenia ryczałtowego.

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Jestem właścicielem wynajmowanego mieszkania. Stosunek najmu wygasa za parę dni i chcę przejąć lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca doprowadził do powstania pewnych szkód, które muszą być uwzględnione w protokole. Nie zapłacił także ostatnich dwóch czynszów ani opłat eksploatacyjnych. Postawa najemcy każe mi zakładać, że będzie on zaprzeczał, że szkody powstały z jego winy, pomimo że na początku okresu najmu sam przesłał mi e-mailem zdjęcia z istniejącymi wtedy niewielkimi uszkodzeniami, z których wynika, że w okresie najmu powstały nowe, znacznie poważniejsze. Co zrobić, jeśli najemca odmówi pokrycia kosztów napraw i podpisania protokołu?

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Wynajmuje mieszkanie od kilku miesięcy. Najemcą nie zapłacił czynszu za najem na poczet lipca oraz sierpnia. Podpisałem z nim oświadczenie, że jeśli nie zapłaci zaległości, umowę rozwiązujemy z dniem 31.08. Najemcą nie zapłacił i 1 września oddał klucze, deklarując, że część rzeczy pozostawiona w lokalu odbierze w kolejnym tygodniu. Na miejsce wezwana była policja, w której obecności zadeklarował odbiór rzeczy za tydzień. Pojawił się w ustalonym terminie, twierdząc, że rzeczy nie odbierze, bo może nie płacić 3 miesiące z rzędu. Do lokalu go nie wpuściłem, a resztę jego rzeczy wystawiłem mu przed drzwi. Wezwał policję, twierdząc, że został usunięty z lokalu bezprawnie. Co w takiej sytuacji powinienem zrobić? Były lokator groził mi prokuraturą. Czy mogę wynieść resztę jego rzeczy do piwnicy i wynająć lokal innemu najemcy? Czy ma on prawo, bym mu oddał klucze i nadal bezprawnie zajmował lokal? Jakie są w tej sytuacji rozwiązania? 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »