Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza

Jestem głównym najemcą mieszkania kolejowego, ale nie jestem pracownikiem PKP. Mój ojciec, który był pracownikiem kolei, zmarł w 1994 roku. Czyli powinno mi przysługiwać 75% zniżki na wykup mieszkania. Co muszę zrobić, aby wykupić takie mieszkanie?

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie dotyczy „małej” wspólnoty mieszkaniowej. Przyjmując, że w „dużej” wspólnocie podpisanie umowy nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i zarząd wspólnoty nie musi być umocowany w tej kwestii uchwałą, to analogicznie – w małej wspólnocie mieszkaniowej umowę o administrowanie mogą podpisać współwłaściciele dysponującą większością udziałów w nieruchomości wspólnej. Czy tak? Zwracam uwagę, że i w jednym i drugim przypadku chodzi o umowę o administrowanie, nie o zarządzanie.

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz o jej eksmisji. Pozwana nie płaci należności za bezumowny najem mieszkania pomimo wysyłanych ponagleń. Chce założyć sprawę z powództwa cywilnego o uregulowanie zaległego długu, który na obecną chwile wynosi około 50 tys. złotych. Zgodnie ze zmianami w prawie cywilnym z dnia 21 kwietnia 2019 r. zamieniono sześciomiesięczny okres zapewnienia mieszkania dla osób eksmitowanych na bezterminowy, w wyniku czego termin eksmisji jest nieprzewidziany i dług będzie się zwiększał. Nie wiem, jak tę sprawę rozwiązać. Proszę o pomoc.

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od osoby, która stara się o przywrócenie lokatorskiego prawa w związku z całkowitą spłatą zadłużenia, wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego jako warunku zawarcia ponownej umowy o przywróceniu lokatorskiego prawa? Wkład mieszkaniowy nie został w ogóle wniesiony przez tę osobę w 1992 roku, ponieważ było to mieszkanie zakładowe, które zostało nieodpłatnie nabyte przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego (cały budynek), a na mocy umowy dotychczasowi najemcy mieszkań zakładowych nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo bez obowiązku wnoszenia wkładu mieszkaniowego. W związku z nieuiszczaniem opłat lokator został wykluczony z członkostwa w 2001 roku.

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała przegłosować uchwałę zakazującą gry w piłkę, ale to nie przeszło. Niestety w dalszym ciągu czują się w obowiązku, aby uniemożliwiać im grę (zabierają piłkę, straszą policją itp.). Próby dialogu nic nie dają. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty (brak zakazu)? Wiadomo, że granie miesiącami powoduje wydeptanie trawy i jakieś tam zniszczenia. Czy z tego powodu jako rodzic 6-letniego piłkarza mogę ponieść straty finansowe? Czy mieszkańcy mogą wezwać straż miejską lub policję za niszczenie prywatne trawnika wspólnoty? Czy mam prawne instrumenty wymuszające zakaz straszenia/nękania mojego dziecka i ograniczania jego prawa do korzystania z trawnika? Jak formalnie zgłosić uchwałę zezwalającą na dowolne korzystanie z trawnika wspólnoty, w tym grę w piłkę?

Eksmisja męża po rozwodzie

Mieszkam w mieszkaniu z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 1985 roku, jako żona pracownika cywilnego wojska. W 1992 roku mąż zmarł, a ja dalej mieszkałam w tym mieszkaniu i dostałam umowę najmu na siebie. W 1999 roku wyszłam za mąż i zameldowałam w tym mieszkaniu drugiego męża. Czy po rozwodzie z drugim mężem mogę domagać się jego eksmisji? Najem mieszkania nastąpił przed ślubem i mieszkanie nie jest wykupione. Mąż zaznacza, że dobrowolnie nie wyprowadzi się z mieszkania i dlatego zależy mi na jego eksmisji po rozwodzie.

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Jestem (wraz z żoną i siostrą) najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Czy mogę skutecznie żądać od urzędu miasta dopisania do umowy najmu również moich dzieci, które w tym lokalu mieszkają? Czyli sprawić, że stronami umowy najmu będę ja, żona, siostra i dzieci?

Zapłata za koszty poniesione przez wspólnotę mieszkaniową

Mam problem ze wspólnotą mieszkaniową. Dostałem list, w którym wspólnota domaga się zapłaty niemałej kwoty pieniędzy za koszty projektu. Dokładnie chodzi tutaj o zapłatę 2500 zł za koszty poniesione przy modernizacji kotłowni. Z tego, co mi wiadomo, cała inwestycja została dofinansowana, ale żeby wspólnota mogła dostać to dofinansowanie, musiała zgromadzić minimalną kwotę pieniędzy. W tej chwili mam przed sobą list, który przesyłam w załączniku. Jeśli nie dokonam opłaty, sprawa zostanie rozstrzygnięta na drodze sądowej. Moim zdaniem wspólnota, zbierając czynsz co miesiąc, wszelkie naprawy powinna pokrywać z pieniędzy, które zbiera co miesiąc od mieszkańców. Wiem, że remont kotłowni był obowiązkowy, ale to nie mój problem jak wspólnota znajdzie pieniądze na ten cel. Niczego nie podpisywałem i na nic się nie godziłem, że wpłacę pieniądze potrzebne na ten remont. Czy wspólnota może żądać tych pieniędzy?

Wynajem użyczonego mieszkania

Czy mogę wynająć mieszkanie za pomocą umowy najmu okazjonalnego, nie będąc jego właścicielem? Właścicielem jest mój mąż, który użyczył mi to mieszkanie.

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Przeprowadzamy remont mieszkania w kamienicy polegający na zmianie układu funkcjonalnego wewnątrz i wymianie instalacji wod.-kan., CO i elektrycznej. Zgłaszaliśmy do administracji i zarządu te elementy remontu, które ingerowały w części wspólne obiektu, tj. wymianę skrzynki elektrycznej na klatce, instalację klimatyzatora na dachu i budowę nowych kominów na potrzeby pieca gazowego. Ostatnio otrzymaliśmy mailowe wezwanie do przesłania protokołu wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej, protokołu z wykonania próby szczelności instalacji wodnych, CO oraz protokołu kominiarskiego, a także przesłanie projektu przebudowy mieszkania oraz rysunków powykonawczych warstw stropu po dokonanym usunięciu gruzu. Nie wiem, na ile uzasadnione prawnie są takie żądania zarządu wspólnoty. Czy muszę się do nich odnosić? Proszę o wyjaśnieni!

Sąsiedzi powodują zwiększenie kosztów ogrzewania, co robić?

Piszę w imieniu swoim i sąsiadów, mieszkamy w bloku na jednym piętrze. Formalnie jesteśmy wspólnotą mieszkaniową. Mamy problem z sąsiadami – małżeństwem, które uporczywie i świadomie w okresie jesienno-zimowym wyziębia korytarz (przestrzeń wspólną) poprzez ciągłe otwieranie okien. Takie działanie zwiększa nasze wydatki na ogrzewanie. Pomimo próśb i kartki informacyjnej z administracji, nadal z uporem maniaka otwierają okna na całe dnie i noce, pomimo ujemnych temperatur. Kilka lat temu ponieśliśmy ogromne koszty w związku z ociepleniem bloku, jak również wstawieniem drzwi międzyklatkowych w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Wobec takiego działania tych ludzi inwestycja nie daje rezultatów! Zastanawiamy się z sąsiadami, czy nie pozwać tego małżeństwa do sądu z powództwa cywilnego, aby ponieśli odpowiedzialność za celowe działanie na szkodę wspólnoty. Co w opisanej sytuacji można jeszcze zrobić?

Prawa najemcy do decydowania o całym lokalu

Od 3 lat mieszkam z mamą, ojczymem i bratem przyrodnim w mieszkaniu komunalnym. Wszyscy jesteśmy na aneksie i jesteśmy zameldowani. Głównymi najemcami są moja mama i ojczym. W ostatnim czasie mamy konflikt rodzinny miedzy mną a mamą i ojczymem. W wyniku konfliktu moja mama zabroniła przychodzić mojej dziewczynie do nas do domu pod groźbą telefonu na policje i siłą wyprowadzenia jej. Dziewczyna nie udziela się w konflikcie miedzy mną a nimi. Za mieszkanie płacę swoja część do zakładu gospodarowania nieruchomościami oraz za rachunki wysyłam przelew na konto mojej matki. Czy zgodnie z prawem mama jako główny najemca ma prawo wyprosić moją dziewczynę, która siedzi cicho w moim pokoju? Również dodam, że mama wzięła sobie 4 psów do domu i nie pytała mnie nawet o zgodę. Mogę żądać usunięcia tych psów, ewentualnie trzymania ich w jednym pokoju? Nie mamy sądowego przyznania pokoi.

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden z dłużników. Kobieta rzekomo bezrobotna, około 50 lat. Jestem jeszcze przed wprowadzeniem w posiadanie przez komornika. Ale jak obecnie wygląda eksmisja takiej osoby, gdyby nie chciała dobrowolnie opuścić lokalu? Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania pewnych prac remontowych, ale tego nie zrobiła. Z tego powodu obniżyłem jej czynsz najmu w danym miesiącu. Na chwilę obecną prace remontowe nie zostały wykonane (umowa ustna) ani nie mam zwróconych pieniędzy. Pieniądze za czynsz dostaję co miesiąc z kilkudniowym opóźnieniem. Wypowiedziałem najemcy mieszkanie ze względu na brak regularnych wpłat (w umowie zawarłem zapis, że jeżeli wpłaty nie będą terminowe, to mogę wypowiedzieć umowę natychmiastowo) oraz za brak wykonanych prac remontowych (dałem osobie miesiąc na wyprowadzenie się z mieszkania). W umowie jednak mam 90-dniowy standardowy okres wypowiedzenia. Czy w związku z tym moje wypowiedzenie najmu jest wiążące?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem i trójką dzieci. Oboje nie pracują. Jak mogę ich skłonić do opuszczenia prawnie mojego domu, skoro rozmowy nic nie dają?

Prawo miru domowego a wynajem

Wynajmuję stołówkę szkolną jako ajent. Ostatnio zdarza się, że dyrektor szkoły korzystając z klucza, który obowiązkowo należało dorobić, wchodzi do kuchni poza godzinami urzędowania, kiedy mnie nie ma ani żadnego mojego pracownika. Czy w przypadku oświaty nie obowiązuje prawo miru domowego? Jakie mam prawa w tym przypadku? Dyrektor utrzymuje, że to nadal pomieszczenia szkolne i ma prawo wchodzić do nich w razie potrzeby.

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest babcia, a wnuczka od urodzenia mieszka z babcią w mieszkaniu komunalnym. Wnuczka obawia się, że po śmierci babci zostanie bez dachu nad głową. Czy wnuczka ma prawo do mieszkania po babci?

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody ojca, udając się po prostu do urzędu? Ojciec jest alkoholikiem, więc mieszkania na pewno nie wykupi, a ja chciałabym pomoc mamie, żeby lokal nie przepadł.

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania jako najemca. U umowie wskazany jest także mój chłopak (cudzoziemiec) jako osoba, która może tutaj zamieszkiwać. Ostatnio urząd wojewódzki zażądał potwierdzenia przez właściciela mieszkania, że mój chłopak może tu zamieszkiwać – niestety właściciel odmawia podpisania oświadczenia bądź uwierzytelnienia umowy. Czas wypowiedzenia umowy najmu mam określony jako miesiąc. Czy w tej sytuacji mogę zażądać wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym? Czy sytuacja, gdy właściciel nie chce nam pomóc w poświadczeniu umowy, może być uznana za wadę prawną mieszkania i być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu?

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy z każdą osobą, czy jedną umowę z jedną osobą w imieniu pozostałych osób?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »