Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Zmarła mi mama, która była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Jestem tam zameldowany i cały czas mieszkam, dziś w administracji dowiedziałem się, że najprawdopodobniej będę musiał zdać to mieszkanie, chyba że mam przynależność. Tłumaczono nam zawsze, że nie można tego załatwić, bo jest to kamienica zabytkowa itd., itp. Jakiś czas temu mama była ze mną w administracji i chciała zrobić tak, bym to ja był głównym najemcą, ponieważ to ja się nią opiekuje i opłacam mieszkanie, z racji jej bardzo niskiej emerytury. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości, dopiero po jej śmierci. Mama zmarła niedawno. Zgłaszając zgon, usłyszałem, że najprawdopodobniej muszę zdać to mieszkanie. Czy w związku zaistniałą sytuacją, będąc tam zameldowany, przebywając, mogę tam dalej być?

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jestem po rozwodzie z winy byłej żony. Dom, w którym jest zameldowana, stanowi mój majątek osobisty. Nie mieszkam w nim ani ja, ani moje dziecko, bo zajmuje go awanturująca się była żona. Trwa to około 2 lata. Była żona nie pracuje, wygląda na osobę chorą psychicznie, zadłużyła i zaniedbała dom (wilgoć, bród). Gdy zaglądam do domu, wyzywa mnie, szarpie, grozi podpaleniem domu. Jak odzyskać własny dom w tej sytuacji?

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Jestem głównym najemcą mieszkania gminnego, obecnie je modernizuję na własny koszt. Chcę złożyć wniosek o wykup mieszkania, jednak zanim dojdzie do wykupu, może potrwać to około 3 lat (informacja z gminy). Chcę zawrzeć związek małżeński, mój przyszły mąż ma mieszkanie własnościowe w kredycie, ale w innej gminie. W moim mieszkaniu zameldowana jest też moja córka, ale obecnie pracuje i wynajmuje mieszkanie w innym mieście. Czy po zawarciu związku małżeńskiego gmina może mi odebrać mieszkanie? Jak z tego wybrnąć?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu należącego do mojej mamy (mieszkamy z rodzicami, ale mąż jest zameldowany). Powiedział, że zrobi to tylko, jeśli sąd mu tak każe na piśmie. Ciągle dochodzi z nim do kłótni, wyzwisk… Co mam robić? Czy po wniesieniu papierów o separację mąż będzie musiał się wyprowadzić?

Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza

Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza

Jestem głównym najemcą mieszkania kolejowego, ale nie jestem pracownikiem PKP. Mój ojciec, który był pracownikiem kolei, zmarł w 1994 roku. Czyli powinno mi przysługiwać 75% zniżki na wykup mieszkania. Co muszę zrobić, aby wykupić takie mieszkanie?

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie dotyczy „małej” wspólnoty mieszkaniowej. Przyjmując, że w „dużej” wspólnocie podpisanie umowy nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i zarząd wspólnoty nie musi być umocowany w tej kwestii uchwałą, to analogicznie – w małej wspólnocie mieszkaniowej umowę o administrowanie mogą podpisać współwłaściciele dysponującą większością udziałów w nieruchomości wspólnej. Czy tak? Zwracam uwagę, że i w jednym i drugim przypadku chodzi o umowę o administrowanie, nie o zarządzanie.

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz o jej eksmisji. Pozwana nie płaci należności za bezumowny najem mieszkania pomimo wysyłanych ponagleń. Chce założyć sprawę z powództwa cywilnego o uregulowanie zaległego długu, który na obecną chwile wynosi około 50 tys. złotych. Zgodnie ze zmianami w prawie cywilnym z dnia 21 kwietnia 2019 r. zamieniono sześciomiesięczny okres zapewnienia mieszkania dla osób eksmitowanych na bezterminowy, w wyniku czego termin eksmisji jest nieprzewidziany i dług będzie się zwiększał. Nie wiem, jak tę sprawę rozwiązać. Proszę o pomoc.

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od osoby, która stara się o przywrócenie lokatorskiego prawa w związku z całkowitą spłatą zadłużenia, wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego jako warunku zawarcia ponownej umowy o przywróceniu lokatorskiego prawa? Wkład mieszkaniowy nie został w ogóle wniesiony przez tę osobę w 1992 roku, ponieważ było to mieszkanie zakładowe, które zostało nieodpłatnie nabyte przez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego (cały budynek), a na mocy umowy dotychczasowi najemcy mieszkań zakładowych nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo bez obowiązku wnoszenia wkładu mieszkaniowego. W związku z nieuiszczaniem opłat lokator został wykluczony z członkostwa w 2001 roku.

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała przegłosować uchwałę zakazującą gry w piłkę, ale to nie przeszło. Niestety w dalszym ciągu czują się w obowiązku, aby uniemożliwiać im grę (zabierają piłkę, straszą policją itp.). Próby dialogu nic nie dają. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty (brak zakazu)? Wiadomo, że granie miesiącami powoduje wydeptanie trawy i jakieś tam zniszczenia. Czy z tego powodu jako rodzic 6-letniego piłkarza mogę ponieść straty finansowe? Czy mieszkańcy mogą wezwać straż miejską lub policję za niszczenie prywatne trawnika wspólnoty? Czy mam prawne instrumenty wymuszające zakaz straszenia/nękania mojego dziecka i ograniczania jego prawa do korzystania z trawnika? Jak formalnie zgłosić uchwałę zezwalającą na dowolne korzystanie z trawnika wspólnoty, w tym grę w piłkę?

Eksmisja męża po rozwodzie

Eksmisja męża po rozwodzie

Mieszkam w mieszkaniu z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 1985 roku, jako żona pracownika cywilnego wojska. W 1992 roku mąż zmarł, a ja dalej mieszkałam w tym mieszkaniu i dostałam umowę najmu na siebie. W 1999 roku wyszłam za mąż i zameldowałam w tym mieszkaniu drugiego męża. Czy po rozwodzie z drugim mężem mogę domagać się jego eksmisji? Najem mieszkania nastąpił przed ślubem i mieszkanie nie jest wykupione. Mąż zaznacza, że dobrowolnie nie wyprowadzi się z mieszkania i dlatego zależy mi na jego eksmisji po rozwodzie.

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Jestem (wraz z żoną i siostrą) najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Czy mogę skutecznie żądać od urzędu miasta dopisania do umowy najmu również moich dzieci, które w tym lokalu mieszkają? Czyli sprawić, że stronami umowy najmu będę ja, żona, siostra i dzieci?

Wynajem użyczonego mieszkania

Wynajem użyczonego mieszkania

Czy mogę wynająć mieszkanie za pomocą umowy najmu okazjonalnego, nie będąc jego właścicielem? Właścicielem jest mój mąż, który użyczył mi to mieszkanie.

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Przeprowadzamy remont mieszkania w kamienicy polegający na zmianie układu funkcjonalnego wewnątrz i wymianie instalacji wod.-kan., CO i elektrycznej. Zgłaszaliśmy do administracji i zarządu te elementy remontu, które ingerowały w części wspólne obiektu, tj. wymianę skrzynki elektrycznej na klatce, instalację klimatyzatora na dachu i budowę nowych kominów na potrzeby pieca gazowego. Ostatnio otrzymaliśmy mailowe wezwanie do przesłania protokołu wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej, protokołu z wykonania próby szczelności instalacji wodnych, CO oraz protokołu kominiarskiego, a także przesłanie projektu przebudowy mieszkania oraz rysunków powykonawczych warstw stropu po dokonanym usunięciu gruzu. Nie wiem, na ile uzasadnione prawnie są takie żądania zarządu wspólnoty. Czy muszę się do nich odnosić? Proszę o wyjaśnieni!

Sąsiedzi powodują zwiększenie kosztów ogrzewania, co robić?

Sąsiedzi powodują zwiększenie kosztów ogrzewania, co robić?

Piszę w imieniu swoim i sąsiadów, mieszkamy w bloku na jednym piętrze. Formalnie jesteśmy wspólnotą mieszkaniową. Mamy problem z sąsiadami – małżeństwem, które uporczywie i świadomie w okresie jesienno-zimowym wyziębia korytarz (przestrzeń wspólną) poprzez ciągłe otwieranie okien. Takie działanie zwiększa nasze wydatki na ogrzewanie. Pomimo próśb i kartki informacyjnej z administracji, nadal z uporem maniaka otwierają okna na całe dnie i noce, pomimo ujemnych temperatur. Kilka lat temu ponieśliśmy ogromne koszty w związku z ociepleniem bloku, jak również wstawieniem drzwi międzyklatkowych w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Wobec takiego działania tych ludzi inwestycja nie daje rezultatów! Zastanawiamy się z sąsiadami, czy nie pozwać tego małżeństwa do sądu z powództwa cywilnego, aby ponieśli odpowiedzialność za celowe działanie na szkodę wspólnoty. Co w opisanej sytuacji można jeszcze zrobić?

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden z dłużników. Kobieta rzekomo bezrobotna, około 50 lat. Jestem jeszcze przed wprowadzeniem w posiadanie przez komornika. Ale jak obecnie wygląda eksmisja takiej osoby, gdyby nie chciała dobrowolnie opuścić lokalu? Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania pewnych prac remontowych, ale tego nie zrobiła. Z tego powodu obniżyłem jej czynsz najmu w danym miesiącu. Na chwilę obecną prace remontowe nie zostały wykonane (umowa ustna) ani nie mam zwróconych pieniędzy. Pieniądze za czynsz dostaję co miesiąc z kilkudniowym opóźnieniem. Wypowiedziałem najemcy mieszkanie ze względu na brak regularnych wpłat (w umowie zawarłem zapis, że jeżeli wpłaty nie będą terminowe, to mogę wypowiedzieć umowę natychmiastowo) oraz za brak wykonanych prac remontowych (dałem osobie miesiąc na wyprowadzenie się z mieszkania). W umowie jednak mam 90-dniowy standardowy okres wypowiedzenia. Czy w związku z tym moje wypowiedzenie najmu jest wiążące?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem i trójką dzieci. Oboje nie pracują. Jak mogę ich skłonić do opuszczenia prawnie mojego domu, skoro rozmowy nic nie dają?

Prawo miru domowego a wynajem

Prawo miru domowego a wynajem

Wynajmuję stołówkę szkolną jako ajent. Ostatnio zdarza się, że dyrektor szkoły korzystając z klucza, który obowiązkowo należało dorobić, wchodzi do kuchni poza godzinami urzędowania, kiedy mnie nie ma ani żadnego mojego pracownika. Czy w przypadku oświaty nie obowiązuje prawo miru domowego? Jakie mam prawa w tym przypadku? Dyrektor utrzymuje, że to nadal pomieszczenia szkolne i ma prawo wchodzić do nich w razie potrzeby.

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest babcia, a wnuczka od urodzenia mieszka z babcią w mieszkaniu komunalnym. Wnuczka obawia się, że po śmierci babci zostanie bez dachu nad głową. Czy wnuczka ma prawo do mieszkania po babci?

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody ojca, udając się po prostu do urzędu? Ojciec jest alkoholikiem, więc mieszkania na pewno nie wykupi, a ja chciałabym pomoc mamie, żeby lokal nie przepadł.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »