Zachowanie kaucji w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy

Zachowanie kaucji w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy

W maju ubiegłego roku podpisałam umowę, wynajmując mieszkanie. W umowie jest zapisek o tym, iż w przypadku wypowiedzenia jej wcześniej niż po ukończeniu 12 miesięcy, właściciel ma prawo zatrzymać dla siebie kaucję. Moja prośba dotyczy wyjaśnienia, czy proces zatrzymania kaucji w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem całego okresu wynajmu, zachowując oczywiście okres wypowiedzenia, jest legalny? Z powodów osobistych właśnie wypowiedziałam tę umowę w styczniu, obecnie jestem na miesięcznym okresie wypowiedzenia, a wyprowadzam się najprawdopodobniej w ostatni dzień tego miesiąca. Jeśli jest to nielegalne, to kiedy poinformować o tym właściciela i w jaki sposób, ponieważ martwię się, że informując go o tym przed zdaniem mieszkania, może on specjalnie doszukiwać się wad, aby mimo wszystko zachować kaucję. Z drugiej strony, nie wiem czy po zdaniu mieszkania nie jest już za późno. W załączniku umowa z zaznaczonym fragmentem o zachowaniu kaucji.

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Kwestia dotyczy własnościowego mieszkania w spółdzielni w związku z ustawą z 2018 r., poz. 1716. Czy w związku ze zmianą użytkowania wieczystego gruntów we własność muszę podjąć jakieś kroki (jakie?), by wnieść opłatę przekształceniową, bo do końca 2019 r. roku chyba jest jakaś szansa na bonifikatę z tego tytułu? A potem trzeba będzie płacić więcej. Spółdzielnia jakoś się nie kwapi, a burmistrz twierdzi, że to spółdzielnia musi przysłać informację do właściciela mieszkania o przekształceniu i wymaganej opłacie z możliwością bonifikaty. Czy wymagane jest jakieś pismo w tej sprawie do spółdzielni? 

Wysoka dopłata za media po wielu miesiącach najmu

Wysoka dopłata za media po wielu miesiącach najmu

Pod koniec okresu najmu mieszkania właściciel lokalu mieszkalnego przedstawił mi (najemcy) rachunki rozliczające media za ostatnie 28 miesięcy z kwotą do dopłaty na poziomie 5000 zł. Umowa określa, iż wynajmujący będzie rozliczał media co 12 miesięcy, co nie miało miejsca. Jako najemca, zgodnie z umową, regularnie wpłacałam zaliczki na media w kwocie 300 zł miesięcznie. W obecnej sytuacji wynajmujący zaskoczył mnie wysoką kwotą dopłaty, a ja nie miałam świadomości, iż przekraczam koszty mediów ponad 300 zł (brak informacji w trybie co 12 miesięcy) i w związku z tym nie mogłam „rozłożyć” tej kwoty, regularnie dopłacając za media; nie mogłam podjąć środków zaradczych w postaci świadomego oszczędzania na mediach; zostałam pozbawiona prawa do decyzji o nieprzedłużaniu umowy najmu z wścielę (z uwagi na zbyt wysokie koszty eksploatacji) – a w międzyczasie zawarliśmy kilka aneksów przedłużających okres najmu. Czy z tym da się coś zrobić? Czy właściwe (reprezentowany przez zarządcę) mógł zaniechać 12-miesięcznego okresu rozliczeń ze mną bez żadnego skutku ze szkodą dla mnie – bo naraził na nieświadomie ponoszone koszty, czemu nie mogłam przedsięwziąć? Jak z tego wybrać? Czuję się potraktowana niesprawiedliwie, z pominięciem zasady równości obu stron umowy. Co można zaproponować właścicielowi mieszkania na tym etapie pertraktacji?

Zakup domu niezgodnego z projektem - ryzyka i problemy

Zakup domu niezgodnego z projektem - ryzyka i problemy

Chcę zakupić pewną nieruchomość, w jej skład wchodzi także dom. Problem jest taki, że jest inny niż w projekcie. Według niego miał to być dom parterowy, a jest z poddaszem użytkowym i nieco w innych wymiarach. Co powinienem zrobić przed zakupem (lub po), by nie narazić się na dodatkowe problemy i koszty?

Zniesienie wspólnoty mieszkaniowej

Zniesienie wspólnoty mieszkaniowej

Mam pytanie dotyczące wspólnoty mieszkaniowej i jej zniesienia. Wraz z mężem kupiliśmy oficynę z własną księgą wieczystą i udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 51%. Na terenie wspólnym znajduje się jeszcze kamienica należąca do miasta (ZGM). Nasza oficyna dawniej również należała do miasta. Miasto założyło tam wspólnotę mieszkaniową, do której trzeba wpłacać miesięczny czynsz. Czy ZGM ma prawo do zmuszania nas bycia częścią tej wspólnoty? Czy nasz większościowy udział w nieruchomości wspólnej może być wykorzystany na naszą korzyść przy jakichkolwiek negocjacjach? 

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony a kaucja

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony a kaucja

Chciałbym rozwiązać umowę najmu na czas określony. Wynajmujący chce zachować dla siebie całą kaucję. Czy ma ku temu podstawę prawną?

Zamieszkanie najemcy mieszkania komunalnego w DPS

Zamieszkanie najemcy mieszkania komunalnego w DPS

Mieszkam z mamą w mieszkaniu komunalnym w Warszawie. Rodzice otrzymali to mieszkanie w latach 70. ubiegłego wieku, a ja tam mieszkam od urodzenia, czyli od 1979 roku. Mama, która ma ukończone 77 lat (i jest najemcą mieszkania), ze względu na swój stan zdrowotny w niedługim czasie przeniesie się do DPS-u, gdzie prawdopodobnie pozostanie już przez resztę swojego życia. Jestem także w związku z partnerką, która w chwili obecnej mieszka w innym miejscu i z którą planujemy wspólne życie, jednakże nie planujemy zawarcia formalnego związku małżeńskiego.Czy muszę zgłaszać do gminy fakt wyprowadzenia się mamy do ośrodka opieki? Czy zgłaszam dopiero sytuację, gdy mama umrze? Czy moja partnerka może otrzymać zgodę na zamieszkanie ze mną, jeśli nie jesteśmy małżeństwem i czy sytuacja z mamą ma tu jakieś znaczenie?

Wynajem mieszkania obcokrajowcom - zawarcie zdalnie umowy przed przyjazdem do Polski

Wynajem mieszkania obcokrajowcom - zawarcie zdalnie umowy przed przyjazdem do Polski

Od kilku miesięcy wynajmuję mieszkanie parze cudzoziemców – Białorusince i jej chłopakowi z Ukrainy. Dziewczyna ma stałe zameldowanie w Polsce i umowa jest tylko na nią. Kiedy w Polsce zaczął się koronawirus, obydwoje wyjechali do siebie, ale opłacali to mieszkanie niższą kwotą najmu. Teraz planują powrót do Polski, ale wystąpił problem co do chłopaka z Ukrainy. Zadzwonił do mnie, informując o chęci dalszego najmu, ale on z racji tego, że nie ma pobytu stałego, potrzebuje podać na granicy miejsce, gdzie będzie odbywał kwarantannę. Prosi mnie o podpisanie z nim umowy na miesiąc, żeby mógł ją przedstawić na granicy. Czy mogę zdalnie taką umowę z nim podpisać, czy to bezpieczne i legalne? Jeśli tak, jak taka umowa powinna wyglądać, czy tak samo jak poprzednia?

Wypowiedzenie najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby

Wypowiedzenie najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby

Córka zawarła umowę najmu na czas oznaczony od 01.09.2020 do 31.08.2021. W umowie tej jedyną wzmianką o możliwości wypowiedzenia tej jest: „Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez najemcę przed upływem czasu, na jaki została zawarta, jedynie w sytuacjo znalezienia przez niego nowego najemcy lokalu, który przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z niniejszej umowy”.Kilka tygodni temu córka dostała ataku nieznanego pochodzenia, zachowywała się skrajnie, została zawieziona do szpitala psychiatrycznego. Opróżniliśmy jej pokój, bo wiemy, że już tam nie wróci. Czy istnieje możliwość wypowiedzenia najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby córki? Czy właściciel może przedłużać szukanie innego lokatora, a my będziemy musieli opłacać ciągle ten pokój?

Czy wynajmujący lokal płaci podatek od nieruchomości?

Czy wynajmujący lokal płaci podatek od nieruchomości?

Wynajmuję lokal do celów handlowych, prowadzę w nim sklep spożywczo przemysłowy. Mam umowę najmu, w której określona została wysokość czynszu miesięcznego i go regularnie opłacam. Właściciel nieruchomości chce obciążyć mnie podatkiem od tej nieruchomości. Czy ma do tego prawo? Czy rzeczywiście za najem płaci się podatek od nieruchomości?

Kto ponosi koszty udrożnienia przewodu kominowego w spółdzielni?

Kto ponosi koszty udrożnienia przewodu kominowego w spółdzielni?

Kupiłem mieszkanie własnościowe w spółdzielni mieszkaniowej w 2010 r. W 2020 r. okazało się, że przewód kominowy w kuchni został zamurowany (kontrola ze strony spółdzielni). Spółdzielnia twierdzi, że to na mnie ciąży obowiązek dokonania udrożnienia przewodu wentylacyjnego w kuchni. Dysponuję dokumentami, z których wynika, że jeszcze przed zakupem mieszkania, czyli na początku 2010 r. i 2009 r., kontrole coroczne wykazały brak przewodu wentylacyjnego w kuchni. Dopiero o 10 latach spółdzielnia poinformowała mnie o fakcie niedrożności przewodu kominowego. Kto ma zapłacić za udrożnienie zamurowanego przewodu kominowego? Spółdzielnia mieszkaniowa, ja czy poprzedni właściciel mieszkania?

Jak najkorzystniej przekazać mieszkanie dziecku?

Jak najkorzystniej przekazać mieszkanie dziecku?

Mieszkanie, które posiadam, jest współwłasnością z moją zmarłą żoną. Żona nie pozostawiła testamentu. Jestem samotnym wdowcem i mam jedyną córkę, której chcę to mieszkanie przekazać. Czy korzystniej jest zrobić to teraz poprzez notarialny akt darowizny, czy może pozostawić sprawę do postępowania spadkowego po mojej śmierci?

Jak nie zwracać bonifikaty po sprzedaży mieszkania?

Jak nie zwracać bonifikaty po sprzedaży mieszkania?

Sprzedałem po trzech latach mieszkanie zakupione od gminy z bonifikatą. Czy jest możliwość wydłużenia czasu nabycia nowej nieruchomości i wykorzystania tych pieniędzy powyżej roku? Bo z tego, co wiem, muszę nabyć nową nieruchomość w ciągu roku, żeby nie oddawać bonifikaty. W międzyczasie moja żona, z którą mam rozdzielczość majątkową, wybudowała dom, który lada dzień zostanie odebrany. Czy mogę w jakiś sposób przenieść te nakłady na dom żony? Zależy mi na „zatrzymaniu” bonifikaty.

Czy w dobie pandemii po zakończeniu umowy najmu można eksmitować niepłacących lokatorów?

Czy w dobie pandemii po zakończeniu umowy najmu można eksmitować niepłacących lokatorów?

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego, który aktualnie wynajmuję lokatorowi (mieszka z partnerką i dwójką dzieci). Umowa najmu podpisana była na czas określony i kończy się 30.11.2020. Chcieliśmy z żoną wrócić do tego domu, a dodatkowo od sierpnia najemca nie uiszcza opłat za najem. Czy w obecnej dobie pandemii po zakończeniu umowy mam możliwość ich eksmitować, gdyby nie chcieli opuścić lokalu, czy umowa jest może automatycznie przedłużana? Co można zrobić w sprawie zaległego czynszu niesolidnych lokatorów?

Konkubent zmienił zamki do mieszkania komunalnego - co zrobić?

Konkubent zmienił zamki do mieszkania komunalnego - co zrobić?

Mój konkubent jest głównym najemcą mieszkania komunalnego. A ja mam wpis, że jestem osobą uprawnioną do zamieszkania. Meldunek miałam czasowy na 5 lat i teraz partner wymienił zamek i nie chce mnie wpuścić do mieszkania. Czy może tak robić?

Jak sprzedać mieszkanie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Jak sprzedać mieszkanie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Jestem opiekunem prawnym mojej całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy. Wraz z bratem opiekujemy się nią od kilkunastu lat. Mama jest właścicielką dużego mieszkania, ze względu na jej stan zdrowia rozważamy m.in. umieszczenie jej w domu pomocy społecznej lub sprzedaż mieszkania i kupno mniejszego. Jak możemy sprzedać mieszkanie całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy? Dodam, że mamy jeszcze przyrodnią siostrę, która całkowicie zerwała z nami kontakt.

Opłata za psa w spółdzielni mieszkaniowej

Opłata za psa w spółdzielni mieszkaniowej

Potrzebuje pomocy w sprawie dotyczącej prawa spółdzielczego. Dostałem nakaz zapłaty, na który musze odpowiedzieć, w sprawie opłaty za posiadanie psa, którego posiadaczem nie jestem. Spółdzielnia w pozwie o zapłatę powołuje się na uchwałę walnego zgromadzenia członków, w której uchwalono opłatę za psa, nie zmieniając w tym zakresie statutu. Prawo spółdzielcze stanowi, że posiadacz własnościowego lokalu w spółdzielni jest zobowiązany do opłat zgodnych ze statutem. Problem polega na tym, iż w statucie spółdzielni nie ma takiej opłaty.

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

Chcę wynająć mieszkanie firmie (spółce z o.o.) dla pracowników na cele mieszkaniowe, jaką umowę powinnam zawrzeć i jak się chronić przed potencjalnymi problemami? Zdaję sobie sprawę że pracownicy firmy mogą wyrządzić szkody w mieszkaniu. W związku z tym proszę o informację jak taka umowa najmu z firmą powinna wyglądać

Czy były mąż może wprowadzić się do mieszkania komunalnego po rozwodzie?

Czy były mąż może wprowadzić się do mieszkania komunalnego po rozwodzie?

Mieszkam z synem w mieszkaniu komunalnym, gdzie jest także zameldowany mój były mąż. Rozstał się ze swoją partnerką po 12 latach i chce się do nas znowu wprowadzić. Jak mogę się bronić przed wprowadzeniem się byłego męża? To alkoholik, a ja i syn jesteśmy po odwykach i ogromnie boimy się wprowadzki tego człowieka i jego wpływu na nas! Niestety najemcami jesteśmy oboje, dorosły syn zamieszkuje ten lokal. Dodam, że były mąż nie posiada kluczy, jesteśmy po rozwodzie bez winy i podziału majątku. 

Śmieci porzucone na terenie spółdzielni mieszkaniowej - kto powinien posprzątać?

Śmieci porzucone na terenie spółdzielni mieszkaniowej - kto powinien posprzątać?

Zgłosiłam do spółdzielni zalęgające, porzucone śmieci pod klatką schodową na zewnątrz (europalety, panele ogrodowe) i poprosiłam o uprzątnięcie terenu. Niestety spółdzielnia nie poczuwa się do obowiązku. Otrzymałam następującą odpowiedź: „Spółdzielnia nie zatrudnia na etacie pracownika, który będzie sprzątał europalety, panele i inne materiały pozostające po remontach czy naprawach lokatorskich. Lokator po remoncie swojego mieszkania ma obowiązek wywieźć z posesji pozostałe materiały. Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne nie są miejscem składowania mebli i sprzętów, to wiedzą wszyscy.” Czy rzeczywiście spółdzielnia mieszkaniowa nie jest odpowiedzialna za porządek na terenie wokół budynku? Czy mogę wstrzymać opłatę czynszu, jeśli teren nie zostanie posprzątany?

Porady prawne z prawa mieszkaniowego

Serwis Prawo-mieszkaniowe.info to przydatny zbiór porad prawnych dotyczących polskiego mieszkalnictwa. Znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z rynkiem pierwotnym oraz z rynkiem wtórnym mieszkań.

Nasi prawnicy odpowiadają na najczęstsze pytania i objaśniają aktualne zmiany w prawie mieszkaniowym. Sporo miejsca poświęcamy problemom związanym z najmem (krótkoterminowym i okazjonalnym), oraz umowie najmu i sposobom jej rozwiązania. Wielokrotnie zajmowali się eksmisjami, czy też przepisaniem lub sprzedażą nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i innymi zagadnieniami prawa mieszkaniowego. Obszerny zbiór porad mieszkaniowych dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ich funkcjonowania i związanych z tym problemów.


Wiele porad mieszkaniowych poświęconych jest tematyce mieszkalnictwa społecznego, w tym mieszaniom komunalnym. Zdajemy sobie sprawę, że problemy z mieszkaniem albo złe warunki mieszkaniowe mogą spędzać sen z powiek, dlatego zespół naszych prawników służy swoją widzą i doświadczeniem, udzielając każdego dnia porad mieszkaniowych naszym klientom. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »