Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Wynajmuje mieszkanie od kilku miesięcy. Najemcą nie zapłacił czynszu za najem na poczet lipca oraz sierpnia. Podpisałem z nim oświadczenie, że jeśli nie zapłaci zaległości, umowę rozwiązujemy z dniem 31.08. Najemcą nie zapłacił i 1 września oddał klucze, deklarując, że część rzeczy pozostawiona w lokalu odbierze w kolejnym tygodniu. Na miejsce wezwana była policja, w której obecności zadeklarował odbiór rzeczy za tydzień. Pojawił się w ustalonym terminie, twierdząc, że rzeczy nie odbierze, bo może nie płacić 3 miesiące z rzędu. Do lokalu go nie wpuściłem, a resztę jego rzeczy wystawiłem mu przed drzwi. Wezwał policję, twierdząc, że został usunięty z lokalu bezprawnie. Co w takiej sytuacji powinienem zrobić? Były lokator groził mi prokuraturą. Czy mogę wynieść resztę jego rzeczy do piwnicy i wynająć lokal innemu najemcy? Czy ma on prawo, bym mu oddał klucze i nadal bezprawnie zajmował lokal? Jakie są w tej sytuacji rozwiązania? 

Duża podwyżka czynszu

Duża podwyżka czynszu

Trzy lata temu wynajęłam mieszkanie o pow. 65 m2 wraz z garażem, czynsz został ustalony na kwotę 2000 zł (mieszkanie 1700 zł i garaż 300 zł). Mieszkanie znajduje się w województwie pomorskim. Kilka dni temu właścicielka mieszkania poinformowała mnie, że od przyszłego roku ma zamiar podwyższyć czynsz o 500 zł miesięcznie, czyli do kwoty 2500 zł. Jest to pierwsza podwyżka od zawarcia umowy najmu. Wydaje mi się, że jest ona bardzo wysoka, faktem jest, że ceny wynajmu mieszkań w ostatnim roku poszły bardzo do góry i przy tym metrażu sięgają do 2000 zł miesięcznie w naszej miejscowości. Czy taka duża podwyżka jest zasadna?

Usterki w wynajmowanym mieszkaniu jako powód rozwiązania umowy najmu

Usterki w wynajmowanym mieszkaniu jako powód rozwiązania umowy najmu

Firma podpisała umowę najmu lokalu dla swojego pracownika, w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zapisano uwagi co do braku ciepłej wody w umywalce w łazience i braku sprawnego telewizora. Wynajmujący zobowiązał się usterki usunąć, ale zajmuje mu to już 2 miesiące i nic, pomimo kilkunastu SMS-ów w sprawie usunięcia zaniedbań i stosownego pisma – nic się nie robi. Wobec powyższego czy można rozwiązać taką umowę ze względu na niedopełnienie warunków umowy? Proszę o odpowiedź. Czynsz i odstępne płacone raz w miesiącu.

Wykup mieszkania spółdzielczego przez jednego z małżonków po rozwodzie

Wykup mieszkania spółdzielczego przez jednego z małżonków po rozwodzie

Małżeństwo mieszkało razem w spółdzielczym mieszkaniu i wniosło wkład własny. Po kilkunastu latach doszło do rozwodu i mieszkanie zostało przepisane na żonę jako głównego lokatora, ale w piśmie popełniono błąd polegający na tym, że brakuje dopisku o tym, że małżonek zrzeka się swojej części wkładu własnego do mieszkania na żonę. Żona chciałaby wykupić to mieszkanie na własność, ale nie ma kontaktu z byłem mężem. Jest gotowa spłacić byłemu mężowi jego część wkładu. Jak to można załatwić przy braku kontaktu z byłym mężem, bez jego osobistego stawiennictwa? Mąż nie mieszka w tym mieszkaniu od ponad 30 lat i nie ma z nim kontaktu.

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Jestem właścicielem domu, w którym przebywa lokator z umową na czas nieokreślony. Wiek lokatora 74 lata. Chciałbym skorzystać z wypowiedzenia umowy i rozwiązać umowę nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, bo zamierzam w tym mieszkaniu zamieszkać. Jakie mam podjąć kroki prawne, aby w sytuacji opisanej powyżej podjąć proces rozwiązania umowy lokatorowi? Jakie podjąć działania, aby znaleźć lokal zastępczy? W jaki sposób mam to zrobić? Zaznaczam raz jeszcze, mam podpisaną umowę na czas nieokreślony z lokatorem.

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Odmówiono mi prawa do najmu lokalu komunalnego po zmarłej teściowej (mój mąż – czyli jej syn – zmarł pierwszy). Zamieszkuję lokal wraz z córką oraz jej mężem. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego przez zięcia odmówiono mi najmu. Córka z zięciem postanowili się wyprowadzić. Czy mogę ubiegać się kolejny raz o najem? Czy mogę wejść w najem mieszkania zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów? Dodam, iż zamieszkiwałam na stałe z najemcą przez 35 lat do chwili jego śmierci.

Roszczenia właściciela mieszkania po zakończeniu najmu

Roszczenia właściciela mieszkania po zakończeniu najmu

Zakończyłem umowę najmu. Właściciel podczas oddania mieszkania nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Po dwóch tygodniach zauważył, że sofa, którą pozwolił wynieść z mieszkania do piwnicy, jest brudna. Teraz po zakończeniu najmu i wyprowadzce ma o to roszczenie finansowe. Chce potrącić tę stratę z kaucji. Czy ma do tego prawo?

Montaż rolet na balkonie we wspólnocie mieszkaniowej

Montaż rolet na balkonie we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania znajdującego się w odnowionej kamienicy, gdzie deweloper sprzedawał mieszkania na rynku pierwotnym. Czy muszę mieć zgodę zarządu wspólnoty na montaż rolety materiałowej (refleksola) na balkonie? Chodzi o montaż do wnęki wewnętrznej balkonu a nie do elewacji zewnętrznej. Wspólnota w uchwałach zatwierdziła brak możliwości montażu rolet zewnętrznych, markiz oraz anten satelitarnych. Czy w takiej sprawie też decyduje wspólnota? Dlaczego oni mają decydować o moim komforcie życia?

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Wynająłem mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu kluczy do mieszkania stwierdziłem i powiadomiłem spółdzielnię o zbyt niskiej balustradzie balkonowej. Spółdzielnia stwierdziła po oględzinach, że nie stwarza ta sytuacja zagrożenia i nie mają w planach wymiany balustrad. Proszę o pomoc, co w takim razie powinienem zrobić? Zgłosić to gdzieś? Jeżeli tak, to gdzie, do kogo?

Jak wypowiedzieć najem przy braku dobrej woli najemców?

Jak wypowiedzieć najem przy braku dobrej woli najemców?

W marcu wynająłem mieszkanie (najem okazjonalny) parze młodych ludzi. Umowa została zawarta na czas określony do lipca kolejnego roku. W dniu 31 lipca br. otrzymałem SMS-a od najemcy, że nie chcą już wynajmować mieszkania i jutro się wyprowadzają. Umówiłem się z panią wynajmującą i odebrałem klucze podczas wyprowadzki. Przekazałem również informację, że jedyną możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w sposób polubowny jest wypowiedzenie umowy „za porozumieniem stron”, i w tym celu musimy spotkać się następnego dnia wspólnie, gdyż umowa została zawarta przez 3 strony. Niestety żaden z najemców nie pokwapił się przyjść w celu polubownego zakończenia stosunku wynajmu i nie zaproponował innego wyjścia (terminu), w związku z czym chciałbym ją wypowiedzieć zgodnie z umową i po jej zakończeniu wezwać najemców do zapłaty umownego czynszu za okres, w którym umowa nadal była w mocy. Czy dobrze rozumiem, że w związku z brakiem płatności w miesiącu sierpniu (ostatni przelew jest z lipca) umowę mogę wypowiedzieć na koniec sierpnia z terminem wypowiedzenia na koniec września? Czyli kiedy mogę wysłać wypowiedzenie umowy i z jakim terminem – krok po kroku. Będąc w mieszkaniu, zauważyłem spore zniszczenia i chciałbym je pokryć z kaucji, którą wnieśli najemcy. Czy zawiadomienie o terminie przekazania lokalu protokołem mogę wysłać osobno mailem czy razem z wypowiedzeniem umowy pisemnie? W załączniku umowa.

Wyrzucenie kobiety w ciąży która zajęła lokal bez mojej wiedzy

Wyrzucenie kobiety w ciąży która zajęła lokal bez mojej wiedzy

W moim prywatnym własnościowym mieszkaniu pomieszkuje znajoma kobieta (już około miesiąca), która jest w ciąży. Nie chce się wyprowadzić, mimo że już miała to zrobić i przeprowadzić się do swojego mieszkania (ale tam nadal nie ma pozwolenia na użytkowanie). Czy mogę wyrzucić ją z mieszkania spakować jej rzeczy do magazynu i zmienić zamki? Czy ona może wezwać policję i zmusić mnie do wpuszczenia jej? Nie ma żadnej umowy między nami o korzystanie z mojego mieszkania, wprowadziła się bez mojej zgody.

Bonifikata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Bonifikata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Jestem faktyczną opiekunką siostry ze stwierdzoną umiarkowaną niepełnosprawnością powstałą w dzieciństwie. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o 99% bonifikatę (dotyczy prawa własności gruntu) z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018? Mieszkamy razem. Siostra ma przyznaną II grupę inwalidzką. Ma 72 lata. 

Zakończenie umowy o użytkowanie wieczyste

Zakończenie umowy o użytkowanie wieczyste

W roku 1983 moi rodzice zawarli umowę z miastem (w Warszawie) na użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. W umowie jest zapisane, że przy rozwiązaniu umowy w ramach rozliczenia zostanie zwrócona kwota równa 25% wartości budynków na działce. Mamy już odpowiedź, że nie dostaniemy przedłużenia użytkowania wieczystego. Chciałbym się dowiedzieć, czy aktualnie zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu lub rozliczenia zakończenia użytkowania wieczystego? Czy i jaki mają one wpływ na umowę, którą obecnie posiadamy? Czy istnieją jakieś inne sposoby zakończenia umowy o użytkowanie wieczyste? Czy można wcześniej zakończyć umowę i jakie są wtedy tego konsekwencje?

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Mam wykupione mieszkanie na 2. piętrze wraz z poddaszem we wspólnocie mieszkaniowej. Dach to część wspólna, a chciałbym zamontować panele słoneczne. Jakie mam możliwości i jakie byłyby najskuteczniejsze przepisy, które umożliwiły by mi montaż? Zgoda współwłaścicieli chyba na pewno, ale jak ją wyegzekwować przez zarząd czy administratora – jakim pismem? Jest to duża wspólnota.

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Posiadam mieszkanie komunalne z zasobów gminy w dużym mieście. Czy mogę przyjąć darowiznę mieszkania własnościowego? Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie i będę jego właścicielem?

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Mój 72-letni brat (emeryt) zajmuje mieszkanie od 1980 r., które otrzymał w przydziale od wówczas działającej w naszym mieście dużej firmy – przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego (później to przedsiębiorstwo się przekształciło i działało nadal pod inną nazwą). Czyli było to mieszkanie zakładowe. Następnie budynek został przejęty albo odkupiony przez spółdzielnię mieszkaniową. Obecnie brat jest najemcą. Spółdzielnia twierdzi, że to jest ich mieszkanie i nie ma możliwości przeniesienia własności. Jednak na co innego wskazywał artykuł w „Gazecie Wyborczej”, który sugerował taką możliwości przeniesienia własności lokalu w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2017 r., poz. 1596). Brat poszedł do spółdzielni mieszkaniowej z zapytaniem o tę możliwość. Odpowiedziano mu, że mieszkanie jest spółdzielni i możliwy jest tylko wykup za 350 tys. zł. O takich pieniądzach nie ma mowy. Byłabym wdzięczna za konkretne informacje, co można zrobić w sytuacji mojego brata.

Sprzeciw na przekształcenie lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej

Sprzeciw na przekształcenie lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej

Większościowy udziałowiec kamienicy z kilkunastoma mieszkaniami, którą zarządza wspólnota mieszkaniowa, zwrócił się z wnioskiem do wydziału architektury miasta o przekształcenie dwóch lokali mieszkalnych, których jest właścicielem, w lokale usługowe. O fakcie tym urząd poinformował pozostałych członków wspólnoty. Procedura przekształceniowa jest w toku. Przedmiotowe lokale zostały kilka miesięcy temu wynajęte przez ich właściciela firmie budowlanej, która je remontuje w celu przystosowania do zamieszkania czasowego dla swoich pracowników. Innymi słowy – ma w nich funkcjonować hotel pracowniczy, o czym zarząd oficjalnie poinformował członków na zebraniu wspólnoty. Jak możemy się przeciwstawić przekształceniu lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe? Co możemy zrobić jako właściciele mieszkań i to położonych w tym samym pionie pomiędzy tymi lokalami? Czy przepisy pozwalają na urządzenie w kamienicy zamieszkałej przez stałych lokatorów hotelu pracowniczego? Chyba mają tu jakieś znaczenie względy bezpieczeństwa lokatorów, np. pożarowego. O prowadzonym remoncie tych mieszkań powiadomiliśmy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który właśnie przeprowadził inspekcję, ale nie znamy rezultatów. Co możemy jeszcze zrobić?

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Posiadam podpisaną i zarejestrowaną w US umowę na najem okazjonalny. Podpisana jest jeszcze na 10 miesięcy. Niestety najemca od kilku miesięcy ma zaległości za czynsz i nadal nie płaci czynszu. Poinformował mnie ostatnio, że w mieszkaniu będzie do końca miesiąca i czynszu nie zapłaci. W umowie mamy zapis, że możliwe jest wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem. Nie określiliśmy przyczyn wypowiedzenia w tym odnośnie zaległości za czynsz, tylko jego formę. Być może jest to wada umowy. Jak powinienem się zachować? Uważam, że najemca nie ma prawa wypowiedzenia umowy i wyprowadzenia się. Dodam, że mieszkam za granicą, a na umówione spotkanie najemca nie przyszedł. Czy będę mógł się domagać zwrotu za czynsz aż do końca trwania umowy?

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Moja pełnomocniczka podpisała wadliwą umowę najmu mieszkania – nie ma daty, do której najemca ma dostarczyć dokumenty notarialne - wskazanie lokalu w razie egzekucji. Najemca nie dokonał też całej wpłaty kaucji (do dzisiaj). Chcę rozwiązać tę umowę – jak to zrobić?

Odmowa gminy na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą z powodu zawarcia małżeństwa

Odmowa gminy na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą z powodu zawarcia małżeństwa

Jesteśmy małżeństwem od trzech miesięcy. W grudniu złożyłem wniosek o wykup mieszkania z bonifikatą, wtedy byłem jeszcze kawalerem. Dziś miało dojść do wykupu, ale kierowniczka wydziału zawiesiła wykup i zagroziła utratą najmu, twierdząc że gmina wycofuje wykup mieszkania z powodu zawarcia małżeństwa. Okazało się, że obecnie w związku małżeńskim mamy dwa najmy komunalne. Co mogę zrobić, żeby nie stracić tego mieszkania? Chcemy zabezpieczyć dzieci na przyszłość.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »