Zadłużeni mieszkańcy niepłacący czynszu - jak eksmitować dłużników?

Zadłużeni mieszkańcy niepłacący czynszu - jak eksmitować dłużników?

Od wielu lat w bloku spółdzielczym jest kilku mieszkańców, którzy nie płacą czynszu. Spółdzielnia co miesiąc wywiesza w tablicy ogłoszeń informacje na temat zadłużenia na poszczególnych piętrach w bloku. Co miesiąc to zadłużenie rośnie. Mieszkający dłużnicy (jeden z nich ma małe dziecko) oprócz tego, że nie płacą, to sprowadzają do bloku podejrzane osoby, zanieczyszczają klatki schodowe, piją tam alkohol, pozostawiają po sobie butelki po alkoholu, niedopałki papierosów, czasami ekskrementy i strzykawki po narkotykach. Zarząd spółdzielni ani rada nadzorcza nic z tym nie robią, choć doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dodam, że prezes tej spółdzielni mieszka pomiędzy tymi lokatorami i być może jest zastraszany przez tych meneli. W mediach głośno się mówi o tym, że np. ubogim emerytom nowi właściciele podnoszą opłaty i ich eksmitują do bloków socjalnych, a w naszym bloku nic się z tym nie robi, choć dotyczy to osób młodych i zdrowych. Jaka jest prawna droga do tego, aby tych meneli dłużników eksmitować za niepłacenie czynszu w sytuacji, kiedy organy spółdzielni (zarząd i rada nadzorcza) są bierne? Jaki organ nadzoruje radę nadzorczą?

Dom przekazany przez rodziców - jak zmusić siostrę do jego opuszczenia?

Dom przekazany przez rodziców - jak zmusić siostrę do jego opuszczenia?

Dwa lata temu rodzice zapisali mi dom na podstawie umowy o dożywocie. W domu bezpłatnie mieszka moja siostra z rodziną, opłaca wyłącznie media. Wszyscy są tam zameldowani, ja również, lecz wynajmuję mieszkanie w innym miejscu. Siostra jest od wielu lat jest skonfliktowana z rodzicami i zupełnie się nimi nie interesuje. Rodzice mieszkają ze mną i ze względu na ich pogarszający się stan zdrowia nie chciałam nic robić w kierunku eksmisji siostry. Jednak ostatnie skandaliczne zachowania jej i jej rodziny przepełniły miarę goryczy. Co mogę zrobić, aby ich usunąć z mojego domu?

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

Niedawno podpisałam notarialną umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jestem stroną sprzedającą. Mieszkanie nie miało założonej księgi wieczystej, kupujący o tym wiedział i taki zapis o braku księgi jest w akcie notarialnym przedwstępnym, dokładnie w akcie napisane jest, że do chwili obecnej nie została załączona KW ani też nie został złożony wniosek o jej założenie. Teraz, przed podpisaniem umowy przyrzeczonej kupujący zażądał założenia księgi wieczystej. Nie chce się zgodzić na przedstawienie przeze mnie zaświadczenia ze spółdzielni, które zresztą wcześniej miał do wglądu. Zapłata za mieszkanie ma nastąpić z udzielonego kredytu, ale to kupujący zażądał założenia KW, a nie bank. To naraża mnie na dodatkowe koszty i oczekiwanie na założenie księgi. Czy mogę odmówić założenia KW, skoro kupujący wiedział, że jej nie ma?

Jak pozbyć się połowy mieszkania na rzecz byłego męża po rozwodzie?

Jak pozbyć się połowy mieszkania na rzecz byłego męża po rozwodzie?

Jestem od 3 lat po rozwodzie. Jak mogę pozbyć się swojej połowy własnościowego mieszkania na rzecz mojego byłego męża? Nie chcę od niego żadnych pieniędzy. Nie jestem tam nawet zameldowana, ale w księdze wieczystej nadal jestem wpisana jako współwłaściciel.

Warsztat samochodowy sąsiada blisko domu - co zrobić?

Warsztat samochodowy sąsiada blisko domu - co zrobić?

Sąsiad posiada warsztat samochodowy w namiocie plastikowym w odległości 7–8 m od moich drzwi wejściowych do domu. Huk, hałas i odór nie pozwalają odizolować się od tego nawet w domu. Czy jest legalne posiadać taki warsztat w namiocie i tak blisko czyichś drzwi wejściowych, choć działkę posiada ok. 1 ha? Mieszkam na wsi i obok nie ma żadnych innych zabudowań oprócz sąsiada barakowozu i tego namiotu.

Zakończenie najmu mieszkania pracowniczego - waloryzacja kaucji

Zakończenie najmu mieszkania pracowniczego - waloryzacja kaucji

Przed 29 laty zawarłam umowę na najem lokalu mieszkalnego z pracodawcą – Lasami Państwowymi. Wpłaciłam kaucję w wysokości 50-krotnego czynszu. Obecnie opuszczam to mieszkanie i w związku z tym chcielibyśmy z wynajmującym dojść do porozumienia co do wzajemnych rozliczeń i kaucji. Nie chcielibyśmy wnosić sprawy do sądu w celu ustalenia waloryzacji tej kaucji. Rozważamy takie rozwiązanie, że ja opuszczę mieszkanie bez konieczności przywracania go do stanu sprzed lat, ponieważ dokonałam w nim wielu ulepszeń, i do tego zrezygnuję ze zwrotu kaucji. Jednocześnie właściciel mieszkania w zamian zrezygnuje z dodatkowych rozliczeń między nami, mimo że niektóre elementy wyposażenia są mocno zużyte. Jak ustalić zwaloryzowaną wysokość kaucji? Czy jest to w ogóle konieczne?

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przez spadkobierców

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przez spadkobierców

Moja mama zmarła, pozostawiając po sobie mieszkanie lokatorskie, do którego odziedziczyłam 50% wkładu. Druga część wkładu przypadła spadkobiercom zmarłego, byłego męża mamy. Posiadamy już akty poświadczenia dziedziczenia. Krewni zmarłego męża należą do trzeciej grupy podatkowej, więc do zapłaty mają 12% podatek i muszą złożyć w ciągu miesiąca oświadczenie podatkowe. Niestety, nie wiemy, ile dokładnie wynosi wkład mieszkaniowy. Spółdzielnia odesłała nas do rzeczoznawcy, aby on ustalił tę wartość, jednak na taką wycenę trzeba czekać kilka tygodni i oświadczenie podatkowe zostałoby złożone po terminie. Wobec tego mam kilka pytań. Gdyby na przykład spadkobiercy zmarłego męża zdecydowali się odstąpić swój wkładu mnie, czy nadal byliby zobowiązani do zapłaty podatku od spadku? Czy istnieje możliwość przekazania wkładu drugiej stronie w formie aktu notarialnego? Jeżeli jedna ze stron zdecyduje się przekazać swoją część wkładu w zamian za określoną kwotę, czy obowiązuje podatek od tej kwoty i ile ona wynosi?

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

Jestem najemcą mieszkania komunalnego o powierzchni 46 m2. W związku ze złym stanem technicznym budynek został wyłączony z użytkowania na stałe. Budynek komunalny idzie do wyburzenia. Będziemy wykwaterowani. W mieszkanie mieszkają dwie osoby, ja z mężem. Czy gmina może mi zaproponować mieszkanie o niższym standardzie i metrażu? Czy ma obowiązek przydzielić mi mieszkanie o standardzie i metrażu, które jestem zmuszona opuścić?

Jak przyjąć spadek, by nie stracić mieszkania od miasta?

Jak przyjąć spadek, by nie stracić mieszkania od miasta?

Razem z niepracującym bratem dziedziczymy po mamie mieszkanie według dziedziczenia ustawowego. Mam mieszkanie od miasta. Jak przyjąć spadek, by nie stracić swojego mieszkania?

Połączenie dwóch mieszkań w jedno

Połączenie dwóch mieszkań w jedno

Chciałbym w sposób nieformalny połączyć dwa mieszkania. Jednego jestem właścicielem ja, natomiast 2 mieszkanie należy do mojej partnerki. Połączenie mieszkań ma nastąpić w wyniku wybicia otworu w ścianie samonośnej (nie nośnej) oddzielającej 2 mieszkania. Czy w myśl aktualnych przepisów budowlanych mogę te prace przeprowadzić bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia? Czy jest wymagana zgoda wspólnoty mieszkaniowej do przeprowadzenia ww. prac? 

Dziedziczenie mieszkania lokatorskiego

Dziedziczenie mieszkania lokatorskiego

Mieszkanie lokatorskie należało do rodziców. Po śmierci taty była sprawa o dziedziczenie i sąd przyznał każdemu po 1/4 mieszkania. Mama darowała całość siostrze, jakby zapomniała o podziale. Dokumenty w spółdzielni zaginęły. Siostra sprzedała to mieszkanie, mnie nie spłaciła. Co mogę zrobić, jak naprostować sytuację?

Ocieplenie dachu bez zgody współwłaściciela budynku

Ocieplenie dachu bez zgody współwłaściciela budynku

Mam pytanie odnośnie termomodernizacji – ocieplenia dachu w domu jednorodzinnym podzielonym między 2 właścicieli. Również rozważane na przyszłość jest założenie fotowoltaiki. Rodzice mieszkają w domu jednorodzinnym podzielonym między 2 właścicieli, z odrębnymi księgami wieczystymi. Piwnica oraz działka i ogród podzielone są po połowie. Pierwsze piętro należy do sąsiadki, 2. piętro do rodziców. Sąsiadka niestety nie dogrzewa swojej części, ponieważ ogrzewana jest z góry i z dołu przez rodziców. Stąd problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w mieszkaniu oraz wysokimi kosztami. Rodzice chcieliby dokonać docieplenia dachu oraz myślą w przyszłości o fotowoltaice. Z tego, co mi wiadomo, dach oraz ściany stanowią część wspólną budynku. Czy w takim wypadku potrzebna jest zgoda sąsiada na przeprowadzenie wyżej wymienionych robót? Zaznaczę, że nie chodzi już nawet o zwrot poniesionych kosztów, ponieważ od sąsiadki zgody na to na pewno nie otrzymamy, i rodzice gotowi są zrobić to we własnym zakresie. Kwestia, czy można się tego podjąć bez zgody drugiego właściciela budynku?

Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym

Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym

Posiadam stary dom jednorodzinny. Chciałabym wynajmować w nim poszczególne pokoje najemcom (najem długoterminowy).Czy są jakieś przepisy, które tego zabraniają (w zakresie prawa najmu)? Dom ma 10 pokoi i zamierzam wynająć każdy pokój tylko dla jednej osoby. Czy są jakieś specyficzne przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania takiego domu jednorodzinnego w kontekście wynajmu, który planuję? Czy trzeba go jakoś dostosować, jeśli tak, do kogo (do jakich instytucji) zwrócić się o ocenę?

Kaucja a wartość odtworzeniowa mieszkania TBS

Kaucja a wartość odtworzeniowa mieszkania TBS

W grudniu 1999 r. została podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego z TBS. Najemca wpłacił kaucję zabezpieczającą w wysokości 10% wartości odtworzeniowej lokalu w dniu zawarcia umowy najmu. Zgodnie z zapisem umowy „Kaucja podlega zwrotowi po opróżnieniu lokalu i potraceniu należności. Zwrot kaucji nastąpi w wysokości 10% wartości odtworzeniowej lokalu w dniu jej wypłaty Najemcy”. Czy wartość odtworzeniowa lokalu to wartości z daty opróżnienia lokalu? Jak będzie ustalona wysokość kaucji? Ponieważ znalazłam informację, że według ustawy kaucja to iloczyn kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji (ustawa z 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego)? Według umowy kaucja to 10% wartości odtworzeniowej. Proszę o wyjaśnienie, według jakich przepisów będzie ustalany zwrot kaucji w chwili obecnej?

Podział gruntu we współwłasności na którym stoi dom

Podział gruntu we współwłasności na którym stoi dom

Chcielibyśmy znieść współwłasność z sąsiadem. Na działce jest budynek trzyrodzinny. Wydzielone są lokale mieszkalne własnościowe. Dwa lokale znajdują się na parterze, a trzeci na piętrze. My zamieszkujemy na parterze, sąsiad nad nami i nad trzecim lokalem należącym do ich syna. Każdy lokal ma osobne wejście i z innej strony budynku. Podwórko mamy podzielone umownie (nie na piśmie) pomiędzy sobą. Nasza część jest oddzielona ogrodzeniem od pozostałych (ogrodzenie wspólnie stawiane z sąsiadem). Pozostałe dwie części gruntu uzyskuje sąsiad. Taki podział nam odpowiada. Co powinniśmy zrobić, aby taki podział podwórka był prawny i co z gruntem pod budynkiem? Czy grunt pod budynkiem musi pozostać w współudziale? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być wydzielony od pozostałej części podwórka? Czy działka pod budynkiem pozostanie wielkości budynku, czy musi być większa? Jak wcześniej pisałam, wejścia do mieszkań sąsiadów są z drugiej strony budynku, z których my nie korzystamy, a oni nie korzystają z naszej strony.

Różne stawki funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej

Różne stawki funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej

Podział funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej – osobno od budynku mieszkalnego, w którym mieszka 6 rodzin, i osobno od budynku gospodarczego, w którym komórki posiadają tylko 3 rodziny. Czy można w drodze uchwały podzielić fundusz na 2 części i ustalić odrębne stawki od m2? Płacenie 1 zł od udziału powoduje remontowanie wyłącznie budynku mieszkalnego, a remontu komórek nigdy nie będzie, ponieważ jesteśmy ciągle przegłosowani, i jest to dla nas niesprawiedliwe. Czy można zaskarżyć uchwałę, jeżeli zarządca przyjął rozliczanie funduszu remontowego na zasadach ogólnych, a my w zeszłym roku to podpisaliśmy?

Sprzedaż mieszkania TBS po partycypacji

Sprzedaż mieszkania TBS po partycypacji

W 2003 roku zostałam najemcą mieszkania w TBS, partycypantem była moja mama, w roku 2010 zamieniłyśmy się z mamą rolami i ja zostałam partycypantem, a moja mama osobą wynajmującą. Zrobiłyśmy to na podstawie cesji praw z umowy partycypacji u notariusza. Obecnie chcę „sprzedać” to mieszkanie, mam osobę chętną , tylko biuro nieruchomości, które wynajęłam, ma wątpliwości i prosiło, abym to skonsultowała z prawnikiem – czy ta cesja, która była zrobiona miedzy mną a mamą, jest poprawnie zrobiona, czy nie powinniśmy spisać jeszcze jakieś umowy miedzy sobą dotyczącej kwoty itd. Czy jak sprzedam to mieszkanie za większą kwotę, niż ja wniosłam, zapłacę podatek?

Nakaz eksmisji z lokalu socjalnego a przyznanie nowego lokalu

Nakaz eksmisji z lokalu socjalnego a przyznanie nowego lokalu

Niecałe 20 lat temu dostaliśmy nakaz eksmisji do lokalu socjalnego – wyrok był na mamę, brata i na mnie. Teraz dostałam pismo, że przyznano mi lokal. Zmieniła się jednak nasza sytuacja. Mama nie żyje, a ja mam dzieci. Czy mogę odmówić przyjęcia lokalu w tych okolicznościach?

Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego ze współwłaścicieli

Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego ze współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielką mieszkania wraz z byłym mężem (w równych częściach). Mieszkanie jest wynajmowane od 7 lat kuzynce byłego męża na podstawie umowy ustnej, z czynszem płaconym w gotówce do rąk męża. Aktualnie (po rozwodzie) chciałabym zamieszkać w tym mieszkaniu. Kuzynka odmawia opuszczenia mieszkania. Były mąż nie wyraża zgody na wypowiedzenie umowy najmu. Kuzynka twierdzi, że chroni ją prawo lokatorskie, a moje wypowiedzenie jako jednego ze współwłaścicieli nie ma mocy prawnej. Znajduję się w sytuacji, w której sama muszę wynajmować mieszkanie na wolnym rynku, nie mogąc zamieszkać we własnym mieszkaniu i nie czerpiąc żadnych korzyści z jego wynajmu. Kuzynka, z tego co wiem, nie ma żadnego tytułu prawnego do innego lokalu. Jakie skuteczne kroki mogę podjąć, aby doprowadzić do przejęcia własnego mieszkania?

Zniesienie współwłasności strychu w budynku dwurodzinnym

Zniesienie współwłasności strychu w budynku dwurodzinnym

Od wielu lat mamy mieszkanie w budynku dwurodzinnym. Podzielony był tak, że do mieszkania na parterze przynależy piwnica, a do tego na piętrze – strych. Po uzyskaniu zgody na adaptacje strychu dokonaliśmy generalnego remontu (strych, dach, elewacja), a poddasze zmieniliśmy na użytkowe. Obecnie współwłaściciele żądają zwrotu części strychu i skierowali sprawę do sądu. Chcielibyśmy sprawę rozwiązać polubownie, rozmowy przy prawniku nie przyniosły skutku. Druga strona nie dołożyła się do remontu, a domaga się ogromnych środków. Chcielibyśmy znieść współwłasność i uzyskać własność strychy. Jak do tego doprowadzić?

Porady prawne z prawa mieszkaniowego

Serwis Prawo-mieszkaniowe.info to przydatny zbiór porad prawnych dotyczących polskiego mieszkalnictwa. Znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z rynkiem pierwotnym oraz z rynkiem wtórnym mieszkań.

Nasi prawnicy odpowiadają na najczęstsze pytania i objaśniają aktualne zmiany w prawie mieszkaniowym. Sporo miejsca poświęcamy problemom związanym z najmem (krótkoterminowym i okazjonalnym), oraz umowie najmu i sposobom jej rozwiązania. Wielokrotnie zajmowali się eksmisjami, czy też przepisaniem lub sprzedażą nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i innymi zagadnieniami prawa mieszkaniowego. Obszerny zbiór porad mieszkaniowych dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ich funkcjonowania i związanych z tym problemów.


Wiele porad mieszkaniowych poświęconych jest tematyce mieszkalnictwa społecznego, w tym mieszaniom komunalnym. Zdajemy sobie sprawę, że problemy z mieszkaniem albo złe warunki mieszkaniowe mogą spędzać sen z powiek, dlatego zespół naszych prawników służy swoją widzą i doświadczeniem, udzielając każdego dnia porad mieszkaniowych naszym klientom. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »