Niesprawna instalacja sanitarna w zakupionym mieszkaniu od dewelopera

Niesprawna instalacja sanitarna w zakupionym mieszkaniu od dewelopera

Kupiłam mieszkanie od dewelopera, podpisałam umowę deweloperską, przejęłam lokal protokołem zdawczo-odbiorczym i obecnie jestem na etapie wykończenia mieszkania. Zaznaczam, że prawo własności nie zostało na mnie jeszcze przeniesione, a promesa wynikająca do jego przeniesienia z umowy deweloperskiej zobowiązuje dewelopera do przeniesienia własności do końca br. Budynek jest dwulokalowy, mieszkania mają wspólny pion kanalizacyjny. Podczas prac wykończeniowych ujawniona została niesprawność instalacji sanitarnej spowodowana prawdopodobnie zatorem niewiadomego pochodzenia (proces inwestycyjny lub wykończenia lokalu nad moim mieszkaniem), wykluczono moją winę, jednak możliwe są również wady procesu inwestycyjnego związanego z realizacja instalacji sanitarnej. Obecnie deweloper uznał, że nie jest stroną w tej sprawie, wskazał, że wina leży po stronie „właściciela” materiału powodującego zator, wskazał wykonawcę generalnego do wykonania odkrywki, polegającej na skuciu posadzki w mojej sypialni jako ewentualnego adresat roszczeń. Nie mam zapewnienia z niczyjej strony o doprowadzeniu lokalu do stanu sprzed odkrywki, gdyż deweloper uznał, że odpowiedzialność za to poniesie wykonawcę generalny, jeśli materiał będzie należał do niego, bądź właściciel lokalu nade mną (również nie posiada prawa własności) w przypadku, gdy materiał będzie pochodził z procesu remontowego tego lokalu, przy czym nikt nie jest w stanie wskazać, jakiej ocenie podlegał będzie materiał przy stwierdzeniu jego pochodzenia. Nie zgodziłam się na wykonanie odkrywki bez pisemnego porozumienia z deweloperem o doprowadzeniu mieszkania do stanu sprzed wykonania prac. Dodam, że deweloper postawił się na stanowisku doradcy ułatwiającego mi kontakt z wykonawca generalnym i właścicielem lokalu powyżej, wskazując, że nie jest stroną w sprawie. Poza tym wykonanie tej odkrywki nie jest jednoznaczne z ustaleniem przyczyn awarii, możliwe, że zajdzie konieczność skucia już wykonanej łazienki. Proszę o pomoc i wskazanie narzędzi, jak wskazać deweloperowi jego odpowiedzialności, wspomnę, że na osiedlu nie zawiązała się jeszcze wspólnota i to deweloper faktycznie jest właścicielem lokali.

Udostępnienie lokalu przez najemcę osobie trzeciej bez zgody właściciela

Udostępnienie lokalu przez najemcę osobie trzeciej bez zgody właściciela

Przed 8 miesiącami wynająłem studentce pokój. Czynsz był przeze mnie ustalony dla jednej osoby i zawierał wszelkie opłaty (za wodę, gaz, prąd itd.). Jakieś 3 miesiące temu u lokatorki zaczął nocować jej chłopak bez pytania mnie o pozwolenie. Praktycznie były okresy, gdy tam mieszkał. Zainwestowałem w kamerę i jestem w stanie udowodnić jego pobyt w ciągu kilkunastu dni. Czy na podstawie zapisów umowy, mogę obciążyć lokatorkę za nieodpłatne użyczenie lokalu osobie niebędącej stroną umowy? Czy dodatkowo mogę ją obciążyć kosztem wymiany zamków w związku z udostępnieniem chłopakowi kluczy do lokalu? Na nagraniu widać, jak, wychodząc w nocy, używa kluczy do otwarcia i zamknięcia furtki.

Podejrzenie nielegalnej działalności w wynajmowanym lokalu

Podejrzenie nielegalnej działalności w wynajmowanym lokalu

Mieszkam za granicą, ale w Polsce wynajmuję lokal na działalność pewnej spółki. Policja sugeruje, że jest tam prowadzona nielegalna działalność a dokładnie hazard na maszynach. Nie mam na to dowodów, aby najemca prowadził tam nielegalną działalność, gdy przyjeżdżam i oglądam lokal, jest tam magazyn. Najemca płaci sumiennie. Policja straszy mnie wysoką karą i żąda rozwiązania umowy najmu lokalu. Nie mam jednak takich podstaw. Dodam, że najemca w umowie podpisał zakaz prowadzenia w lokalu działalności niezgodnej z prawem i nielegalnej. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

Śmierć najemcy lokalu komunalnego - co z osobami mieszkającymi w mieszkaniu?

Śmierć najemcy lokalu komunalnego - co z osobami mieszkającymi w mieszkaniu?

Od 10 lat mieszkam wraz z moją żoną, córką, synem w lokalu komunalnym. Najemcą w tym lokalu była moja babcia, która zmarła. Moja rodzina była tylko zameldowana w tym lokalu. Chciałbym zaznaczyć, że poprzednie 10 lat byliśmy zameldowani również z babcią w innym lokalu komunalnym na terenie tej samej dzielnicy. Też byliśmy tylko zameldowani, nie byliśmy na umowie najmu. Chciałbym się dowiedzieć, czy jako wnuczek mogę występować o umowę najmu w tym lokalu? Jakie są teraz kryteria dochodowe na osobę. Zakładam, że przekraczamy zarobki i nie kwalifikujemy się do lokalu komunalnego, ale nie mamy innego prawa do lokalu mieszkalnego, jak również nie mamy wystarczającego wkładu mieszkaniowego, żeby wystąpić o kredyt mieszkaniowy. Jakie jest niebezpieczeństwo, że dostaniemy pismo o rozwiązaniu umowy w związku z śmiercią najemcy i jaki jest czas na opuszczenie lokalu w tym momencie? Czy możemy np. starać się o ten lokal dla córki, która skończyła 20 lat, nie ma swojej rodziny, w przypadku kiedy nasze dochody będą za wysokie? Żeby otrzymać taki lokal wystarczy, że córka miałaby umowę-zlecenie od czerwca do grudnia 2020? Czy musi to być umowa na czas określony albo nieokreślony, a nie umowa cywilnoprawna? Czy jest szansa, że otrzymałaby umowę na ten lokal, czy niestety ze względu na metraż (tu mamy ok. 55 m2), ma szansę tylko na mniejszy lokal? Jak ma się sytuacja z wykupem mieszkania, gdzie moglibyśmy się dowiedzieć, czy ten lokal można wykupić, czy potrzebujemy mieć najpierw na siebie podpisaną umowę najmu? W sytuacji, kiedy nie udałoby się nam otrzymać umowy najmu tego mieszkania, jakie są procedury odnośnie wykupienia jakiegoś zadłużonego mieszkania z gminy? Bardzo proszę o pomoc. Szukam najlepszego rozwiązania, żeby zorganizować pewne miejsce zamieszkania dla rodziny.

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa dokonała podłączenia budynku do miejskiej sieci CO. Zarządca budynku naliczył opłaty za zużycie ciepła od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej wraz z piwnicami. Czy piwnice to powierzchnia grzewcza? Czy to poprawny sposób rozliczania kosztów ciepła? Wydaje mi się, że te opłaty powinny być liczone tylko od powierzchni mieszkalnej. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy!

Zastaw na rzeczach ruchomych za brak zapłaty za wynajem mieszkania

Zastaw na rzeczach ruchomych za brak zapłaty za wynajem mieszkania

Mam problem z byłym partnerem. Na podstawie umowy ustnej określającej warunki najmu w moim domu umożliwiłam mu wprowadzenie się, bo sprzedał swoje mieszkanie i był osobą bezdomną, bez własnego lokum. Warunki finansowe najmu były dookreślone ustnie. Jego rzeczy zajęły znaczna część domu. Dał tylko pieniądze na połowę kosztów bieżących, czyli ok. 350 zł zamiast 1500. Wyprowadził się 1 maja nie płacąc na wynajem. Żadnych kwot od niego do dzisiaj nie dostałam. Pierwszy telefon wykonał 20 czerwca. Obecnie nachodzi mnie z policją, żąda wydania rzeczy i grozi sądem. Czy mam prawo na meblach jego ustalić zastaw jako na rzeczach ruchomych? Obecnie on twierdzi, że nic nie jest winien, niczego nie pamięta i nie zapłaci mi żadnych pieniędzy za wynajem. Miał jednak płacić za wynajem i przechowanie rzeczy ruchomych, a teraz chce się wykręcić. Dodam, że niczego nie podpisywał i trudno będzie mi udowodnić warunki najmu.

Jak pozbyć się syna narkomana z mieszkania?

Jak pozbyć się syna narkomana z mieszkania?

Nasze pytanie dotyczy możliwości wymeldowania z mieszkania dorosłego syna, który ciągle jest na naszym utrzymaniu. Syn jest narkomanem, odmawia leczenia, podczas psychoz jest niepoczytalny, boimy się o swoje zdrowie i mienie, kilkukrotnie był zabierany na SOR w asyście policji. Chcemy dać mu szansę pełnej odpowiedzialności za swój los. My w szybkim tempie tracimy zdrowie psychiczne, leczymy się na depresję. Jakie kroki powinniśmy podjąć aby pozbyć się syna narkomana z mieszkania?

Wyrzucenie partnera z mieszkania po zakończeniu okresu zameldowania

Wyrzucenie partnera z mieszkania po zakończeniu okresu zameldowania

Mieszkam z partnerką od 15 lat. Kiedy poznaliśmy się, miałem III grupę inwalidzką, obecnie mam I grupę inwalidzką i orzeczoną znaczną niepełnosprawność. Nie mam mieszkania ani stałego adresu zameldowania. Mieszkam w mieszkaniu partnerki, jestem zameldowany do połowy marca przyszłego roku (byłem meldowany niemal przez cały czas pobytu). Partnerka grozi, że jak zakończy się okres zameldowania, to wyrzuci mnie z mieszkania na bruk. Czy rzeczywiście może mnie wyrzucić?

Rozwiązanie umowy najmu lokalu usługowego z powodu pandemii

Rozwiązanie umowy najmu lokalu usługowego z powodu pandemii

W ubiegłym roku zawarłem umowę najmu (umowa notarialna) lokalu usługowego. Czas trwania umowy to dwa lata (pozostał 1 rok). Ze względu na COVID zmuszony jestem rozwiązać umowę najmu przed czasem. Potrzebuję konsultacji prawniczej dotyczącej możliwych opcji związanych z rozwiązaniem umowy z powodu pandemii, które będą najmniej uciążliwe finansowo. 

Jak doprowadzić do wyprowadzki brata uzależnionego od alkoholu?

Jak doprowadzić do wyprowadzki brata uzależnionego od alkoholu?

Mój brat jest alkoholikiem i ma sądowy nakaz leczenia się w ośrodku odwykowym. Niestety, wypisał się z niego na własne żądanie. Brat zamieszkuje w mieszkaniu wraz z moją mamą i babcią. Właścicielem tego mieszkania jestem ja (otrzymałam je w formie darowizny od babci). Ja mieszkam w innym mieście, nie mam meldunku (żadnego), ale w każdej chwili mogę się w tym swoim mieszkaniu zameldować. Moja mama jest współuzależniona i nie widzi zasadności eksmisji brata z mieszkania. Kupuje mu alkohol. Babcia ma 89 lat i również nie eksmituje wnuczka z mieszkania, natomiast widzę, jak się męczy, mieszkając w melinie. Mama często wyjeżdża, zostawiając babcię samą z nim i babcia się boi. Nie mogę dłużej na to pozwolić i chcę, aby brat się jak najszybciej wyprowadził, dlatego proszę o poradę! Czy mogę wytoczyć proces o eksmisję brata z mieszkania, którego jestem właścicielką, ale w nim nie zamieszkuję? Czy musiałabym jednak tam zamieszkać, aby móc wystąpić z wnioskiem o eksmisję? Czy mama z babcią mogą sprzeciwić się mojemu wnioskowi? Chcę zadbać również o siebie, ponieważ brat nie chce się leczyć i, moim zdaniem, jeśli nie wyląduje na ulicy, to nic się nie zmieni, a jak babcia z mamą umrą, to ja zostanę z tym jego alkoholizmem.

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

Jestem właścicielką mieszkania, które zostało wynajęte na czas nieokreślony (do celów mieszkalnych). W umowie jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia oraz informacje dotyczące powodów do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia (między innymi, gdy najemca wykracza w sposób uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub społecznemu). Podczas mojego pobytu za granicą (praca) otrzymałam informacje o zakłócaniu ciszy nocnej przez jednego najemcę. Została wezwana policja. Później ponawiały się problemu – hałasy z mieszkania, awanturym kłótnie, wulgaryzmy i obrażanie sąsiadów. Niestety najemca mieszkania (jeden z trzech) okazuje się niezrównoważony psychicznie, ciągle się awanturuje z sąsiadami i pozostałymi lokatorami. Umówiłam się z nim na spotkanie, ale nie wiem, czy przyjdzie. Czy mogę wypowiedzieć lokatorowi umowę w trybie natychmiastowym z powodu awanturowania się i zakłócania ciszy nocnej?

Wycofanie się z umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania i odzyskanie zadatku

Wycofanie się z umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania i odzyskanie zadatku

Moja siostra podpisała umowę przedwstępna na wynajem mieszkania. Wpłaciła zadatek. Pan pokazujący mieszkanie okazał się pośrednikiem z agencji, choć pytany o to wcześniej zaprzeczał. Gdy dostaliśmy już właściwą umowę, przeraziliśmy się. Umowa na 7 stron i takie rzeczy, o których nie było wcześniej mowy. Pytaliśmy, czy ustalona kwota w umowie przedwstępnej, to kwota całkowita. Pan potwierdził. Natomiast w umowie są rzeczy typu konieczność wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, inaczej czynsz będzie wyższy o kilkaset złotych, albo konieczność opłacania z góry narzuconego internetu. Nie wspomnę o karach – są dosłownie za wszystko, nawet za zmianę hasła w ruterze. Lista, co i jak należy sprzątać, jest taka, że nawet perfekcyjna pani domu nie dałaby rady. Nie chcemy podpisywać takiej umowy, nie wiedzieliśmy o takich warunkach. Nie czujemy się stroną rezygnującą – po prostu nie powiedziano nam o takich warunkach w umowie. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie zadatku ? Czytałam artykuł odnośnie zadatku. Czy można zastosować § 3 art. 394 K.p.c.? Lub coś innego, co pozwoli odzyskać zadatek? 

Najem instytucjonalny - brak zapłaty za czynsz i wypowiedzenie umowy

Najem instytucjonalny - brak zapłaty za czynsz i wypowiedzenie umowy

Wynajęłam pewnemu człowiekowi mieszkanie, podpisaliśmy umowę najmu instytucjonalnego i najemca się wprowadził. Za pierwszy miesiąc najmu najemca zapłacił i wpłacił też połowę kwoty umówionej kaucji. Należność uiścił w gotówce. Niestety w ubiegłym miesiącu już za ten drugi miesiąc żadne środki pieniężna od niego nie wypłynęły (ani za czynsz, ani reszta kaucji). Nie odpowiada na moje maile i SMS-y, wiem też, że od dwóch tygodni nie ma go w mieszkaniu. Co w tej sytuacji powinnam zrobić, aby działać zgodnie z prawem? Umowę najmu dołączam do wglądu.

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Kilkanaście lat temu zmarł mój ojciec, który wraz z moją mamą był właścicielem mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (oboje są wpisani w akcie notarialnym mieszkania). Sprawa spadkowa nie została jeszcze zakończona i w zasadzie teraz do mieszkania mają prawo: mama, ja i moje rodzeństwo. Czy w takiej sytuacji mam prawo do bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej poprzez istniejące roszczenie do mieszkania? Pytanie wynika z tego, że zostałem odsunięty z rady nadzorczej spółdzielni. Argumentowano, że po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r. tylko osoba będąca właścicielem (lub posiadająca stosunek prawny) może pełnić funkcję w organach spółdzielni, w tym być członkiem rady nadzorczej. Czy więc taki stosunek prawny jak spadkobierca po zmarłym ojcu uprawnia mnie do aktywnego uczestnictwa w spółdzielni mieszkaniowej w tym do zasiadania w radzie nadzorczej?

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Jestem byłą wychowanką domu dziecka. Placówkę opuściłam w 2000 r. Od tej pory jestem cały czas zmuszona wynajmować mieszkania od osób prywatnych, gdyż nie posiadam stałego miejsca pobytu. Nie mam też meldunku. Osiem lat temu do gminy, gdzie miałam ostatni meldunek, złożyłam wniosek o przydział mieszkania komunalnego. Zostałam wpisana na listę oczekujących, a poznaniu się z moją sytuacją wójt zdecydował nawet przesunąć mnie na liście oczekujących. Niestety gmina zawiadomiła mnie, że mieszkanie mi się nie należy, gdyż nie mieszkam w tej gminie, tylko w mieście 20 km dalej i tam powinnam się starać o mieszkanie. Rzeczywiście tak jest, bo w mieście udało mi się znaleźć pracę i wynajęłam lokal. We władzach miasta też już byłam i tam z kolei poinformowano mnie, że jest to zadanie własne gminy i o mieszkanie muszę się starać tam, gdzie miałam ostatni meldunek i że nie należy mi się u nich mieszkanie. Nie wiem, co teraz mogę z tym zrobić. Jeżeli mieszkam w tym mieście od kilku lat, tu pracuję i płacę podatki, czy mogę się starać u nich o mieszkanie socjalne lub komunalne?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej

Mam wyodrębniony własnościowo lokal w bloku. Zarządza nim spółdzielnia mieszkaniowa, nie powstała wspólnota mieszkaniowa. Posiadając owo mieszkanie, mam też udział ułamkowy we własności wspólnej, czyli w działce, na której jest posadowiony blok. Z tego tytułu płacę na rzecz urzędu miasta podatek gruntowy w stosownym ułamku. Część tej działki jest wykorzystana jako parking samochodowy dla członków spółdzielni – mieszkańców bloku. Ostatnio zarząd spółdzielni bez zgody właścicieli mieszkań wydzielił na tym parkingu stanowiska dla osób niepełnosprawnych, stosując odpowiednie oznakowanie. W zawiązku z tym mam pytania: Jeśli miałaby miejsce sytuacja, kiedy zabrakłoby dla mnie miejsca na parkingu, a stanowisko dla niepełnosprawnych byłoby wolne, czy miałbym prawo na nim zaparkować bez narażania się na konsekwencje (mandat od Straży Miejskiej)? Proszę o wyjaśnienia!

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę?

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę?

Po długiej i zawiłej sprawie udało się doprowadzić do dobrowolnego opuszczenia mojego mieszkania przez najemcę, który nie płacił. W mieszkaniu pozostały jego meble – stanowią one mój zastaw na poczet niezapłaconego czynszu. Mam tytuł wykonawczy na zadłużenie najemcy za niepłacony czynsz (podpisał notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji). Meble są zajęte przez komornika, ale najemca nie zgodził się z ich wyceną (chodzi o kwotę 4-5 tys. zł) i potrzebny jest biegły. Komornik znalazł jednego, ale za wycenę chce 2 tys. zł. To mi się nie kalkuluje, ale jak nie zapłacę, to komornik umorzy postępowanie. Zatem czy jest inny sposób na pozbycie się tych rzeczy z mieszkania? Nie mam co liczyć na spłatę zadłużenia przez najemcę, gdyż to „zawodowy dłużnik” i bardzo sprytny człowiek, może próbować wszystkiego. Zastanawiam się nad różnymi wariantami i proszę o ich ocenę prawną. Zakładam, że nie opłacę rzeczoznawcy i postępowanie komornicze zostanie umorzone. Komornik zdejmuje zajęcie z mebli, ale pozostaną one pod moim zastawem na poczet niezapłaconego czynszu. Meble musiałbym trzymać w lokalu tak długo, aż najemca spłaci dług. On tego nigdy nie zrobi, czy jest więc jakiś limit czasowy tego przetrzymywania? Na dłuższą to dla mnie nie do przyjęcia. Gdybym w końcu chciał wynieść je z mieszkania, to „zdjąłbym zastaw” i wezwał najemcę do odbioru swoich rzeczy. Jeśli tego by nie zrobił, czy mógłbym złożyć je w jakimś innym miejscu i po 3 latach przejąć na własność przez „zasiedzenie”, a następnie wyrzucić lub sprzedać? Inny wariant: jeśli wezwę najemcę do zabrania mebli „z zastrzeżeniem terminu uczynienia zadość temu zobowiązaniu, a także wskazując, że uchybienie wezwaniu poczytane zostanie za porzucenie rzeczy ruchomym z zamiarem wyzbycia się ich własności” – czy będzie to działanie skuteczne i bez jakiegoś dla mnie ryzyka? Czy da się uznać „porzucenie” w tej sprawie? A może są jakieś inne sposoby pozbycia się tych rzeczy bez dużych kosztów i ryzyka roszczeń ze strony najemcy?

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

15 miesięcy temu wręczono wypowiedzenie i wezwanie do dobrowolnego opuszczenia domu przez lokatorów – najemców. Mimo to oni nadal się nie wyprowadzają i generują długi. Czy jest możliwe odłączenie gazu i prądu z nielegalnie zajmowanego mieszkania? Umowy są na właściciela mieszkania i to na niego opiewa dług.

Salon kosmetyczny w mieszkaniu a sposób użytkowania lokalu

Salon kosmetyczny w mieszkaniu a sposób użytkowania lokalu

Chciałabym w swoim mieszkaniu (nowy blok, wspólnota mieszkaniowa) zacząć prowadzić salon kosmetyczny. Czy należy zmienić sposób użytkowania lokalu? Czy mieszkańcy mogą mi zabronić wpuszczać klientów przez klatkę?

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą

Wraz z mężem zajmujemy mieszkanie komunalne. Oboje jesteśmy jego najemcami. Mamy dwie dorosłe córki, które pracują za granicą. Przyjeżdżają do nas na dłużej latem i na święta. Jedna z nich z pewnością kiedyś wrócić do Polski. Ostatnio gmina nakazała wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego, ponieważ tu nie zamieszkują. Chciałabym wiedzieć, jak będzie z tym mieszkaniem za jakiś czas, kiedy jedna z córek wróci i będzie mieszkać ze nami, czy będzie mogła wstąpić w stosunek najmu? Gmina ma sprawdzać, czy córki tu przebywają. Jak mam rozmawiać z tymi urzędnikami, jakie mam prawa? Dodam, że nasze obie córki nie są zamężne.

Porady prawne z prawa mieszkaniowego

Serwis Prawo-mieszkaniowe.info to przydatny zbiór porad prawnych dotyczących polskiego mieszkalnictwa. Znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z rynkiem pierwotnym oraz z rynkiem wtórnym mieszkań.

Nasi prawnicy odpowiadają na najczęstsze pytania i objaśniają aktualne zmiany w prawie mieszkaniowym. Sporo miejsca poświęcamy problemom związanym z najmem (krótkoterminowym i okazjonalnym), oraz umowie najmu i sposobom jej rozwiązania. Wielokrotnie zajmowali się eksmisjami, czy też przepisaniem lub sprzedażą nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i innymi zagadnieniami prawa mieszkaniowego. Obszerny zbiór porad mieszkaniowych dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ich funkcjonowania i związanych z tym problemów.


Wiele porad mieszkaniowych poświęconych jest tematyce mieszkalnictwa społecznego, w tym mieszaniom komunalnym. Zdajemy sobie sprawę, że problemy z mieszkaniem albo złe warunki mieszkaniowe mogą spędzać sen z powiek, dlatego zespół naszych prawników służy swoją widzą i doświadczeniem, udzielając każdego dnia porad mieszkaniowych naszym klientom. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »