Mateusz Rzeszowski

Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.

 

 


Artykuły autora: Mateusz Rzeszowski

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem

Czasami zdarza się, że działalność gastronomiczna prowadzona w budynku mieszkalnym wpływa źle na otoczenie poprzez uciążliwe zapachy. W niniejszym artykule analizujemy przepisy Kodeksu cywilnego, które regulują tę kwestię, oraz wskazujemy, jak dochodzić swoich praw na...

Wysoki poziom hałasu w mieszkaniu jako wada ukryta

Wysoki poziom hałasu w mieszkaniu jako wada ukryta

Zakup mieszkania to znacząca inwestycja, która wiąże się z pewnym ryzykiem. Niekiedy zdarza się, że nieruchomość ma wady ukryte. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie prawa przysługują kupującemu w przypadku stwierdzenia wad ukrytych nieruchomości i...

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu sprzedaży

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu sprzedaży

Wypowiadanie umowy najmu to istotny aspekt prawa cywilnego, który ma zastosowanie w wielu sytuacjach życiowych. Przepisy Kodeksu cywilnego, szczególnie art. 673, prezentują wytyczne dotyczące tego, jak zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą zakończyć umowę najmu....

Naprawa pieca w wynajmowanym mieszkaniu

Naprawa pieca w wynajmowanym mieszkaniu

W artykule przyjrzymy się przepisom prawnym, które regulują kwestie związane z naprawą sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu. Omówimy występujące w Kodeksie cywilnym rozróżnienie napraw na drobne i konieczne. Wyjaśnimy, kto – wynajmujący czy najemca – jest...

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest zazwyczaj zawierana na określony czas, jednak nieraz po wygaśnięciu umowy pojawia się potrzeba jej przedłużenia. W takim przypadku dochodzi do zawarcia aneksu do umowy najmu okazjonalnego , który ma na celu wydłużenie okresu najmu. Jednak...

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej. W budynku jest kilka mieszkań, które są „źródłem” pluskiew. W zeszłym roku przeprowadzono na koszt wspólnoty dezynsekcję. W tym roku problem powrócił, gdyż w niektórych...

Rozliczenie ogrzewania a wynajem

Rozliczenie ogrzewania a wynajem

Mieszkam w prywatnej kamienicy, w której jest 23 mieszkania. Ciągłym problemem jest rozliczanie opłat za centralne ogrzewanie. Mieszkania nie są opomiarowane, stawka za ogrzewanie ustalona jest za metr kwadratowy powierzchni mieszkania, opłata pobierana jest przez cały rok....

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Mama ma spółdzielcze mieszkanie lokatorskie. Chce, aby mieszkanie należało do mnie. Mam jeszcze siostrę. Ja i moje dziecko jesteśmy zameldowani w tym mieszkaniu. Jaki jest najkorzystniejszy sposób przekazania tego mieszkania? Czy mama powinna je wykupić i dokonać na...

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?

Zwolniliśmy prezesa spółdzielni mieszkaniowej za niegospodarność, ale do dnia dzisiejszego nie mamy powołanego prezesa i chcemy w ogóle go nie powoływać, gdyż jesteśmy małą spółdzielnią po byłym PGR-ze. W statucie jest zapis, że organami SM jest m.in. zarząd, który składa...

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Mam pytanie dotyczące wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Czy wybierając zarząd głosujemy na cały skład, czy musimy głosować na każdego członka zarządu oddzielnie?

Rozwiązanie najmu przez jednego z najemców

Rozwiązanie najmu przez jednego z najemców

Wynajmuję mieszkanie, korzystając z umowy najmu okazjonalnego. Umowa została zawarta od 15.102017r do 31.07.2018 r. Kilka dni temu najemczyni poinformowała mnie telefonicznie o tym, że chce zrezygnować z najmu mieszkania, ponieważ rozeszła się z mężem. Umowa...

Uchwała większości członków wspólnoty mieszkaniowej

Uchwała większości członków wspólnoty mieszkaniowej

Otrzymałem w dniu dzisiejszym wiadomość, że większość członków we wspólnocie mieszkaniowej podjęła uchwałę o przekazaniu do nieodpłatnego korzystania z części nieruchomości wspólnej czterem lokatorom. Uważam, że mam prawo do nieograniczonego korzystania...

Bezprawne korzystanie z cudzego adresu w działalnosci gospodarczej

Bezprawne korzystanie z cudzego adresu w działalnosci gospodarczej

Samoistny posiadacz (według KW i planu domu) lokalu mieszkalnego nr 1, gdzie czasem przebywa, ale którym włada w całości, jest w złej wierze. Zarejestrował 8 lat temu własną firmę pod innym numerem lokalu, a mianowicie nr 2. Twierdzi, iż firma jest zarejestrowana pod nr 2....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »