Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Jestem właścicielką mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej. W budynku jest kilka mieszkań, które są „źródłem” pluskiew. W zeszłym roku przeprowadzono na koszt wspólnoty dezynsekcję. W tym roku problem powrócił, gdyż w niektórych mieszkaniach nadal są pluskwy. Zarząd wspólnoty poinformował nas, że wykonana dezynsekcję ostatni raz na koszt wspólnoty. Tym razem wspólnota próbuje zmusić wszystkich mieszkańców do poddania się procesowi dezynsekcji i straszy, że ci mieszkańcy, którzy się jej nie poddadzą następnym razem będą pokrywać koszt, nawet jeżeli nie będą źródłem problemu. Ja nie zgadzam się na dezynsekcję, ponieważ uważam, że u mnie nie ma pluskiew. Czy odmówienie udziału w dezynsekcji grozi konsekwencjami prawnymi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Mieszkanie na wyłączną własność

Jak rozumiem, lokal, o którym mowa w pytaniu stanowi Pani wyłączną własność (posiada Pani tzw. pełną własność), wspólnota mieszkaniowa działa zaś jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości.

W takim przypadku należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa zarządza jedynie częściami wspólnymi nieruchomości (instalacje w budynku, klatki schodowe, elewacja, etc.). Z samego mieszkania może Pani korzystać, co do zasady, z wyłączeniem innych osób.

Na właściciela lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej nałożone zostały jednak pewne obowiązki, które określone zostały w art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Jak wynika z przepisu, właściciel lokalu zobowiązany jest utrzymać go w należytym stanie, do którego to pojęcia zaliczać będzie się bezsprzecznie zachowanie lokalu w stanie sanitarnym niezagrażającym pozostałym lokalom. Jeśli zatem na skutek naruszenia niniejszego przepisu, doszłoby do rozprzestrzenienia się insektów na cały budynek, właściciel lokalu ponosiłby odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych względem wspólnoty.

Jak wynika z ust. 2 cytowanego przepisu, właściciel lokalu musi umożliwić wstęp do swojego mieszkania tylko w przypadku, kiedy konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności względem nieruchomości wspólnej.

Odpowiadając więc na Pani pytanie, jest Pani zobowiązana do udostępnienia swojego lokalu w celu przeprowadzenia dezynsekcji części wspólnych nieruchomości, jak np. piony wentylacyjne, ale nie musi Pani wyrażać zgody na podjęcie dezynsekcji bezpośrednio w Pani mieszkaniu. W takim przypadku musi liczyć się Pani jednak z możliwą odpowiedzialnością odszkodowawczą. Tym niemniej, to do wspólnoty należeć będzie udowodnienie, że źródłem powrotu problemu jest Pani mieszkanie.

Pewnym optymalnym rozwiązaniem w Pani przypadku, które nie narażałoby Pani na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą, byłoby udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia, że problem u Pani nie występuje, a co za tym idzie, że nie jest konieczne przeprowadzenie dezynsekcji.

Zobacz również: Powołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »