Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezumowne korzystanie z adresu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-11-08

Samoistny posiadacz (według KW i planu domu) lokalu mieszkalnego nr 1, gdzie czasem przebywa, ale którym włada w całości, jest w złej wierze. Zarejestrował 8 lat temu własną firmę pod innym numerem lokalu, a mianowicie nr 2. Twierdzi, iż firma jest zarejestrowana pod nr 2. Praktycznie istnieje tylko zarejestrowanie firmy i adres służy tylko jako skrzynka pocztowa. Pocztę odbiera jednak za umowa z listonoszem w lokalu nr 1. Ani do lokalu nr 1, ani do lokalu nr 2 ów posiadacz nie posiadał nigdy przedtem żadnego tytułu prawnego ani nie posiada go obecnie. Faktyczni właściciele tych lokali to różne osoby. Jasne jest, że to właściciel lokalu nr 1 ma prawo lub powinien wystąpić z pozwem o oddanie lokalu, ale jakie prawo posiada praktycznie właściciel lokalu nr 4?  Czy może również dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu (adresu), chociaż w żadnym z tych lokali praktycznie nie ma żadnej działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarejestrowanie firmy pod danym adresem należy odróżnić od władania danym lokalem czy korzystania z niego, w związku z czym nie jest zasadne wystąpienie z roszczeniem oddania lokalu. Można natomiast podjąć kroki w celu wyrejestrowania działalności gospodarczej spod tego adresu. Zakładam, że przedsiębiorca prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (nie spółki handlowej), zgodnie więc z art. 16 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 
 
 
2a.  Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.
2b.  Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2a, lub po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 1a, dane te nie są publikowane w CEIDG”.
Ponadto może Pan jednocześnie zawnioskować, żeby Pana adres został usunięty z CEIDG, w oparciu o ust. 2b cytowanego przepisu, tak żeby nie był widoczny nawet w wykreślonym wpisie.
Odnosząc się do roszczeń właściciela lokalu nr 2, to może on jedynie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli na skutek rejestracji firmy pod jego adresem poniósł jakieś straty. Nie możemy tu mówić niestety raczej o bezumownym korzystaniu (ponieważ faktycznie do niego nie doszło), przepisy prawa nie przewidują także możliwości przeniesienia własności zarejestrowanej w ten sposób działalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dłużnik zagrożony bezdomnością

Moja koleżanka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej. Jak sama mówi: „chyba przyjdzie mi mieszkać na ulicy”. Jest...

 

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu

Mam pytanie dotyczące głosowania we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu, a dokładnie za pomocą e-kartoteki. Czy oddane w ten sposób głosy...

 

Ściąganie kwoty bonifikaty od nabywcy mieszkania

W 2011 r. zakupiłam mieszkanie od znajomych z bonifikatą. W akcie notarialnym zagwarantowali, że dopełnią wszystkich formalności, i zapewnili,...

 

Czy spółdzielnia może mnie wyrzucić z lokalu?

Mieszkałem u starszej pani, opiekowałem się nią, miałem meldunek tymczasowy. Czy spółdzielnia może mnie wyrzucić z lokalu?

 

Remont lokalu i roszczenie finansowe wobec wspólnoty

Jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowe. Jeden z współwłaścicieli przeprowadza remont swojego lokalu. Chce on dociążyć wspólnotę kosztami...

 

Darowizna mieszkania z programu Rodzina na Swoim

Posiadam mieszkanie kupione w programie „Rodzina na Swoim”. Umowa została podpisana w październiku 2009 r.*. Jeżeli pod koniec sierpnia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »