Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-06

Mam pytanie dotyczące naprawy sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu. W podpisanej przeze mnie umowie najmu mieszkania jest zapis, że „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Piec właśnie się popsuł i obciążono mnie jego naprawą. Jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeśli okaże się, że trzeba będzie wymienić piec na nowy (to przecież koszt kilku tysięcy złotych)?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestia napraw w przedmiocie najmu została uregulowana w przypadku najmu lokalu użytkowego w art. 662 § 2 oraz art. 663 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

Zgodnie zaś z art. 663 K.c., mówiącym o naprawach koniecznych:

„Art. 663. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.”

Innymi słowy, zgodnie z ustawowymi zasadami, naprawy konieczne obciążają wynajmującego, zaś pozostałe naprawy, tzw. drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jak podnosi się w doktrynie, postanowienia umowne mogą jednak modyfikować tę odpowiedzialność.

Z umowy najmu może wynikać dla wynajmującego obowiązek dokonywania napraw w szerszym zakresie, tj. poza naprawami koniecznymi także na przykład drobnych napraw związanych ze zwykłym używaniem rzeczy albo napraw podnoszących standard użyteczności przedmiotu najmu” (Kozieł Grzegorz, Art. 663, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II. LEX, 2014).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odpowiadając jednak bezpośrednio już na Pani pytanie, stwierdzić należy, iż obciążają Panią jako najemcę wszystkie naprawy pieca, tym niemniej wymiana pieca nie należy już do Pani obowiązków. Jak wynika z przesłanego pytania – „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Umowa nie rozszerza więc odpowiedzialności najemcy również na wymianę pieca, która to w myśl przepisów ustawowych powinna obciążać wynajmującego. W sytuacji zatem, kiedy naprawa pieca okaże się z obiektywnych przyczyn niemożliwa, za jego wymianę powinien odpowiedzialny być już wynajmujący. Rozszerzenie pojęcia naprawy w omawianym przypadku także na wymianę pieca wydaje się nie tylko niezgodne z literalnym brzmieniem zapisu umownego, ale także nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Na zakończenie dodam jednak, że wyobrażam sobie sytuację, w której wynajmujący mógłby żądać wymiany pieca przez najemcę, a mianowicie przypadek, w którym na skutek niewłaściwej konserwacji pieca, czy niedokonywania jego drobnych napraw (które to czynności obciążają najemcę), doszło do tak poważnego jego uszkodzenia, że konieczna jest jego wymiana. W takim przypadku wynajmujący mógłby mieć bowiem roszczenia odszkodowawcze, w wysokości kosztów nowego pieca, w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez najemcę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »