Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-06

Mam pytanie dotyczące naprawy sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu. W podpisanej przeze mnie umowie najmu mieszkania jest zapis, że „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Piec właśnie się popsuł i obciążono mnie jego naprawą. Jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeśli okaże się, że trzeba będzie wymienić piec na nowy (to przecież koszt kilku tysięcy złotych)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia napraw w przedmiocie najmu została uregulowana w przypadku najmu lokalu użytkowego w art. 662 § 2 oraz art. 663 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

Zgodnie zaś z art. 663 K.c., mówiącym o naprawach koniecznych:

„Art. 663. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.”

Innymi słowy, zgodnie z ustawowymi zasadami, naprawy konieczne obciążają wynajmującego, zaś pozostałe naprawy, tzw. drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jak podnosi się w doktrynie, postanowienia umowne mogą jednak modyfikować tę odpowiedzialność.

Z umowy najmu może wynikać dla wynajmującego obowiązek dokonywania napraw w szerszym zakresie, tj. poza naprawami koniecznymi także na przykład drobnych napraw związanych ze zwykłym używaniem rzeczy albo napraw podnoszących standard użyteczności przedmiotu najmu” (Kozieł Grzegorz, Art. 663, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II. LEX, 2014).

Odpowiadając jednak bezpośrednio już na Pani pytanie, stwierdzić należy, iż obciążają Panią jako najemcę wszystkie naprawy pieca, tym niemniej wymiana pieca nie należy już do Pani obowiązków. Jak wynika z przesłanego pytania – „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Umowa nie rozszerza więc odpowiedzialności najemcy również na wymianę pieca, która to w myśl przepisów ustawowych powinna obciążać wynajmującego. W sytuacji zatem, kiedy naprawa pieca okaże się z obiektywnych przyczyn niemożliwa, za jego wymianę powinien odpowiedzialny być już wynajmujący. Rozszerzenie pojęcia naprawy w omawianym przypadku także na wymianę pieca wydaje się nie tylko niezgodne z literalnym brzmieniem zapisu umownego, ale także nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Na zakończenie dodam jednak, że wyobrażam sobie sytuację, w której wynajmujący mógłby żądać wymiany pieca przez najemcę, a mianowicie przypadek, w którym na skutek niewłaściwej konserwacji pieca, czy niedokonywania jego drobnych napraw (które to czynności obciążają najemcę), doszło do tak poważnego jego uszkodzenia, że konieczna jest jego wymiana. W takim przypadku wynajmujący mógłby mieć bowiem roszczenia odszkodowawcze, w wysokości kosztów nowego pieca, w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez najemcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wynajęcie mieszkania przez żonę bez zgody męża i bez rozdzielności majątkowej

Mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. Ostatnio nie układa nam się z żoną. Ona zagroziła, że się wyprowadzi i wynajmie inne mieszkanie. Wiem,...

 

Jakie należności z tytułu najmu lokalu zabezpiecza kaucja?

Jakie należności z tytułu najmu lokalu zabezpiecza kaucja?

Wynajmowałem swoje mieszkanie – umowa najmu na czas określony na 1 rok. Po roku najemca opuścił lokal, lecz nie zapłacił ostatniego czynszu najmu....

Kłutnia wynajmujących jako powód rozwiązania umowy najmu

Mam podpisaną umowę o wynajem mieszkania do określonego terminu, ale moi najemcy pokłócili się między sobą i z tego względu chcą...

 

Ważność umowy najmu a brak uiszczenia pełnej kaucji

Mam problem z wynajmującym mój dom lokatorem. Wynajem rozpoczął się w styczniu br., do umowy pisemnej umówiliśmy się słownie, że warunkiem...

 

Niekorzystna propozycja najmu instytucjonalnego

Mieszkamy z mężem od 19 lat w kamienicy. Był to kwaterunek. Obecnie jednak od kilku lat jest właściciel. Do tej pory otrzymywaliśmy aneksy do umowy,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »