Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-06

Mam pytanie dotyczące naprawy sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu. W podpisanej przeze mnie umowie najmu mieszkania jest zapis, że „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Piec właśnie się popsuł i obciążono mnie jego naprawą. Jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeśli okaże się, że trzeba będzie wymienić piec na nowy (to przecież koszt kilku tysięcy złotych)?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Kwestia napraw w przedmiocie najmu została uregulowana w przypadku najmu lokalu użytkowego w art. 662 § 2 oraz art. 663 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

Zgodnie zaś z art. 663 K.c., mówiącym o naprawach koniecznych:

„Art. 663. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.”

Innymi słowy, zgodnie z ustawowymi zasadami, naprawy konieczne obciążają wynajmującego, zaś pozostałe naprawy, tzw. drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jak podnosi się w doktrynie, postanowienia umowne mogą jednak modyfikować tę odpowiedzialność.

Z umowy najmu może wynikać dla wynajmującego obowiązek dokonywania napraw w szerszym zakresie, tj. poza naprawami koniecznymi także na przykład drobnych napraw związanych ze zwykłym używaniem rzeczy albo napraw podnoszących standard użyteczności przedmiotu najmu” (Kozieł Grzegorz, Art. 663, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II. LEX, 2014).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odpowiadając jednak bezpośrednio już na Pani pytanie, stwierdzić należy, iż obciążają Panią jako najemcę wszystkie naprawy pieca, tym niemniej wymiana pieca nie należy już do Pani obowiązków. Jak wynika z przesłanego pytania – „najemcę obciąża się naprawą i konserwacją pieca C.O.”. Umowa nie rozszerza więc odpowiedzialności najemcy również na wymianę pieca, która to w myśl przepisów ustawowych powinna obciążać wynajmującego. W sytuacji zatem, kiedy naprawa pieca okaże się z obiektywnych przyczyn niemożliwa, za jego wymianę powinien odpowiedzialny być już wynajmujący. Rozszerzenie pojęcia naprawy w omawianym przypadku także na wymianę pieca wydaje się nie tylko niezgodne z literalnym brzmieniem zapisu umownego, ale także nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Na zakończenie dodam jednak, że wyobrażam sobie sytuację, w której wynajmujący mógłby żądać wymiany pieca przez najemcę, a mianowicie przypadek, w którym na skutek niewłaściwej konserwacji pieca, czy niedokonywania jego drobnych napraw (które to czynności obciążają najemcę), doszło do tak poważnego jego uszkodzenia, że konieczna jest jego wymiana. W takim przypadku wynajmujący mógłby mieć bowiem roszczenia odszkodowawcze, w wysokości kosztów nowego pieca, w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez najemcę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »