Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejna umowa najmu czas oznaczony - jak się zabezpieczyć?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-03-08

Posiadam mieszkanie dwupokojowe, które wynajmuję pewnej osobie na umowę na czas oznaczony (to już druga umowa między nami na czas oznaczony dotycząca wynajmu tego mieszkania). Osoba ta nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkała, tylko wynajęła je ode mnie, aby podnająć je swoim pracownikom. Jak skończy się trwająca obecnie między nami umowa, to jakie rozwiązania mogłabym zastosować, żeby nie dawać umowy na czas nieoznaczony? Osoba ta prowadzi działalność gospodarczą, jej nazwisko figuruje w CEIDG, ale bez przypisanej żadnej nazwy firmy. Osoba ta pozostaje w związku małżeńskim na zasadach wspólności majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolejna umowa najmu czas oznaczony - jak się zabezpieczyć?

Zawarcie kolejnej umowy najmu

Nie wspomniała Pani, ile czasu trwa pomiędzy Państwem umowa najmu, ale sądzę, że nie dłużej niż lat 10, a nawet jeżeli dłużej, to i tak obecnie będzie zawierana kolejna umowa najmu, bo to bym Pani polecała – zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony – maksymalnie wynoszący lat 10.

Proszę tylko wystrzegać się przedłużenia tej obowiązującej obecnie umowy, a zawrzeć nową umowę.

Przedłużanie umowy rządzi się bowiem odmiennymi prawami niż te, które Pani opiszę, tj. najkrócej mówiąc, cały okres najmu, łącznie z przedłużeniem jego obowiązywania nie może być dłuższy niż lat 10.

Najem dłuższy niż na 10 lat

Postaram się szczegółowo Pani wytłumaczyć kwestie związane z Pani zapytaniem. Otóż art. 661 Kodeksu cywilnego stanowi, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Przepis ten określa maksymalny okres, na jaki strony mogą nawiązać skutecznie stosunek najmu na czas oznaczony. Jeżeli strony ustalą w umowie dłuższy termin trwania najmu, po upływie okresu maksymalnego umowa automatycznie staje się umową zawartą na czas nieoznaczony.

Umowa na czas określony

Oznacza to, że umowa najmu zawarta na okres nieprzekraczający lat 10 jest umową zawartą na czas oznaczony, może to być zatem rok, 2, 5 czy maksymalnie 10 lat.

Nie ma znaczenia, o jaki lokal chodzi (mieszkalny, użytkowy). Przepis ma zastosowanie wobec dwóch osób nieprowadzących działalności gospodarczej albo gdy jedna ze stron umowy działalność prowadzi (gdy obie strony są przedsiębiorcami okres najmu na czas oznaczony może być dłuższy i wynosić aż 30 lat). Nota bene, najem okazjonalny też może być zawarty na lat 10 właśnie.

Co więcej, w nauce prawa podkreśla się, że po upływie terminu 10 lat, strony mogą zawrzeć ponowną umowę najmu na ten sam czas [tak np. M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania]. Tak więc zawieranie nowych umów najmu pozwala ominąć maksymalny 10-letni termin najmu na czas oznaczony. Nie jest bowiem w tym przypadku tak jak ma to miejsce np. z umowami o pracę, których nie można zawierać na czas oznaczony w nieskończoność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »