Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy dla najemcy

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2020-01-17

Jestem wynajmującą mieszkanie i osoba chętna, aby je wynająć, czyli przyszły najemca zapytał mnie, czy nie będzie problemu, jeśli on podczas najmu zgłosi wniosek do urzędu miasta i otrzyma dodatek mieszkaniowy do czynszu? Czy ja jako wynajmująca nie poniosę z tego powodu żadnych konsekwencji? Czy nie jest potrzebne zameldowanie najemcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy dla najemcy

Umowa najmu regulowana jest głównie przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.), a dokładniej: art. 659 i następnymi, oraz przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu; lektura ostatniej ze wskazanych ustaw może się Pani przydać (jako aktualnie potencjalnie wynajmującej) – nie tylko w zakresie wyboru umowy (najem „zwykły” albo najem regulowany). W ustawie o ochronie praw lokatorów… znajdują się odwołania do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz do przepisów wykonawczych. Gdy zapoznajemy się z przepisami wykonawczymi – które szczególnie mogą interesować najemców (chociażby z uwagi na zakres danych, które powinni podać) – można dojść do wniosku, że spotykamy się z kolejnym przykładem złej jakości prawa z zakresu nieruchomości. Cóż bowiem ma znaczyć określenie własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej (zawarte w jednym z wzorów formularzy urzędowych)?

Dodatek mieszkaniowy od gminy

Nie można wykluczyć domagania się przez urzędników gminnych, by człowiek starający się o przyznanie mu dodatku mieszkaniowego był zameldowany na obszarze danej gminy (chociażby z uwagi na to, że z „meldunkiem podatnika wiąże się pozyskiwanie przez gminę określonych wpływów podatkowych). Skoro ktoś wnioskuje o przyznanie mu dodatku mieszkaniowego w związku z zamieszkiwaniem „pod danym adresem”, to wprost oczywiste wydaje się, że taki człowiek powinien wywiązać się ze spoczywającego na nim obowiązku meldunkowego – na ogół chodzi o obowiązek uzyskania zameldowania w miejscu stałego zamieszkania. Ludziom przysługują nie tylko uprawnienia (np. dotyczące dodatków mieszkaniowych), ale na nich spoczywają także obowiązki (w tym „meldunkowe”).

Niezależnie od siły nadal występujących mitów, zameldowanie nie jest rodzajem tytułu prawnego do lokalu – choć może mieć duże znaczenie praktyczne (np. z zakresu usług publicznych). Jednym z rodzajów tytułu prawnego do lokalu jest prawo najmu.

Czym jest meldunek?

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy reguluje w swym art. 24 i następnych. Obowiązek meldunkowy obejmuje zarówno obowiązek uzyskania zameldowania (w miejscu pobytu stałego lub czasowego) oraz doprowadzenia do wymeldowania wraz zakończeniem pobytu (stałego lub czasowego) – niezależnie od przysługiwania tytułu prawnego do lokalu. Ktokolwiek stanie się najemcą należącego do Pani mieszkania, będzie zobowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego – nawet bez zgłaszania Pani (chęci) wnioskowania o zameldowanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), bo decyzje administracyjne w „sprawach meldunkowych” są wydawane przez te podmioty lub z ich upoważnienia. Konsultowanie przez (nie tylko potencjalnego) najemcę z (potencjalnym) wynajmującym zagadnień związanych z obowiązkiem meldunkowym lub z podejmowaniem starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego można uznać za przejaw życzliwości oraz właściwą zobowiązaniom (art. 353 i następne K.c.) współpracę z drugą stroną umowy – jednakże jest to prawnie nieobowiązkowe. Najemca – a bardzo często najemcą jest człowiek pełnoletni (art. 10 K.c.) – jest uprawniony swe obowiązki (w tym obowiązek meldunkowy) wypełniać bez zawiadamiania osób trzecich (w tym wynajmującego).

Najemca uzyskuje tytuł prawny do lokalu z chwilą wynajęcia

Przejawem beztroski byłoby dawanie drugiej osobie zapewnień, jakoby była wolna od ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji – np. dotyczących umowy najmu. Jeżeli Pani wynajmie należące do Pani mieszkanie, to najemca uzyska tytuł prawny do lokalu. Warto zastanowić się nad rodzajem umowy; np. umowa najmu okazjonalnego (jeżeli towarzyszy jej zobowiązanie się w formie aktu notarialnego przez najemcę do opuszczenia lokalu) ułatwia doprowadzenie do wyeksmitowania byłego najemcy – z uprawnienia takiego wolno skorzystać wynajmującemu, który wywiązał się z obowiązków podatkowych (dotyczących umowy najmu). Także w przypadku najmu „zwykłego” warto pamiętać o obowiązkach podatkowych – niekiedy (szczególnie w sytuacjach spornych) najemcy lub byli najemcy sygnalizują gotowość „poinformowania skarbówki” lub robią to (bez sygnalizowania wcześniej).

Jak widać, sam „meldunek” to nie wszystko. Warto poważnie zastanowić się nad umową najmu (bo korzystanie z gotowych „wzorów” miewa różne skutki).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »