Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego na kolejny rok

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-09-19

W kwietniu 2016 zawarłem umowę najmu okazjonalnego mieszkania na okres 1 roku, notarialnie został sporządzony akt poddania się dobrowolnej egzekucji przez wynajmujących oraz dołączone pozostałe załączniki, umowa została zgłoszona w US. Przed upływem roku aneksem umowa została przedłużona na kolejny rok, aneks zgłosiłem w US, obecnie znowu aneksem umowa została przedłużona na kolejny rok i podczas zgłaszania w US pani powiedziała, że według niej powinien być sporządzony nowy akt o poddaniu się dobrowolnej egzekucji, ponieważ umowa stanie się zwykłą umową najmu. Czy przy każdym przedłużaniu umowy trzeba sporządzać oświadczenie o poddaniu się egzekucji, czy to dołączone przy zawieraniu umowy jest ważne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem okazjonalny jest dość atrakcyjną i coraz częściej stosowaną opcją wygodną dla wynajmujących. Dlatego też korzystają z niej, gdyż jest to łatwiejsze, zwłaszcza pod względem eksmisji. Niestety w związku z faktem, że jest to instytucja nowa, praktyka się jeszcze nie do końca ukształtowała i pozostają pewne niewyjaśnione kwestie.

Umowa najmu okazjonalnego została opisana w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego, zwana dalej ustawą. Jest ona ustawą szczególną wobec Kodeksu cywilnego i Kodeks cywilny można stosować jedynie uzupełniająco i w przypadkach nieprzewidzianych w tamtej ustawie. Umowa zaś najmu okazjonalnego jest umową szczególną wobec „zwykłego” najmu. Została ona uregulowana w art. 19a i następnych ustawy. Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie więcej niż 10 lat. Natomiast zgodnie z art. 19d umowa najmu okazjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Widać więc, że przewidziano zasadniczo dwa tryby rozwiązania tej umowy – upływ czasu i rozwiązanie za wypowiedzeniem.

Niestety, jak pisałam, orzecznictwo (które często pomaga przy zbyt ogólnych lub niejasnych przepisach) nie jest tu pomocne, gdyż w tych sprawach praktycznie go nie ma. Dlatego trudno o jednoznaczną odpowiedź. Oświadczenie w formie aktu notarialnego jest co prawda niezbędną częścią umowy, aby można było mówić o najmie okazjonalnym. W ustawie nie określono, czy musi ona zawierać konkretny termin i na jaki okres musi być zawarta, a jedynie, że najemca w oświadczeniu zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego.  I tutaj właśnie dużo zależy od interpretacji – owszem, można przyjąć punkt widzenia, jaki Pan opisuje, że potrzeba nowego aktu, jednakże nie wydaje się on prawidłowy. Jako że oświadczenie to nie ma zawartej konkretnej daty (chyba że jednak w Pana przypadku tak właśnie jest), pozostaje ono w ścisłym związku z zawartą umową i powinno ono obowiązywać dalej. Umowa przecież nie wygasła, a zmienił się okres jej obowiązywania poprzez zawarcie aneksu, który nie stanowi nowej umowy, a jedynie zmianę jej pewnych warunków, w tym przypadku czasu jej trwania. Dlatego też, jeśli w tym oświadczeniu nie ma daty, wydaje się, że powinno ono obowiązywać dalej, gdyż przepisy nie przewidują utraty jego mocy przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Nie mogę jednak zagwarantować, iż gdyby doszło do jakiegoś sporu czy trudnej sytuacji, ktoś nie dokonałby przeciwnej interpretacji, choć wydaje się to być mniej prawdopodobne. Można jednakże, aby poczuć się pewniej, a nie generować dodatkowych formalności i kosztów, dopisać do umowy zdanie, z którego będzie wynikać, że po zawarciu aneksu pozostają w mocy oświadczenia najemcy stanowiące załącznik do umowy.

Byłoby to pewne zabezpieczenie, choć trudno jest obronić tę interpretację, iż oświadczenie traci moc, jednak dobrze jest mieć coś, co poprawi poczucie bezpieczeństwa. Niestety czasem urzędnicy mają swoje pomysły co do interpretacji, nie zawsze prawidłowe, aczkolwiek trudno jest z tym walczyć.

Przykro mi, że nie mogę dać bardziej konkretnej odpowiedzi, jednak ja interpretowałabym ten przepisy w taki właśnie sposób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Wynajęłam dwóm dziewczynom mieszkanie. Lokatorki bez mojej wiedzy i zgody trzymały w domu kota, który podrapał dwoje nowych drzwi. Również bez...

Problem ze sprzedażą wynajmowanego mieszkania

Kilka miesięcy temu wynająłem mieszkanie na czas określony. Wynająłem, gdyż miałem trudności z jego sprzedażą. Obecnie trafili się chętni dokonać...

 

Czy umowa najmu obowiązuje ze zmarłym właścicielem?

Wynajmujemy z żoną mieszkanie. Cztery miesiące temu zmarł właściciel mieszkania. Zgłosiły się do nas jego dzieci (syn i córka), przedstawiając...

 

Ważność umowy najmu a brak uiszczenia pełnej kaucji

Mam problem z wynajmującym mój dom lokatorem. Wynajem rozpoczął się w styczniu br., do umowy pisemnej umówiliśmy się słownie, że warunkiem...

 

Rejestracja działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu

Mam pytanie dotyczące rejestracji działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu. Aktualna najemczyni mojego mieszkania (umowa najmu okazjonalnego na...

 

Niekorzystna propozycja najmu instytucjonalnego

Mieszkamy z mężem od 19 lat w kamienicy. Był to kwaterunek. Obecnie jednak od kilku lat jest właściciel. Do tej pory otrzymywaliśmy aneksy do umowy,...

 

Przejęcie kamienicy przez nowego właściciela i podwyżka czynszu

Mój ojciec ma 80 lat. Mieszka w Warszawie w jednopolowym mieszkaniu w kamienicy. Kamienica została przejęta przez nowego właściciela, który...

 

Sposoby na wypowiedzenie umowy najmu

Zamierzam najmować lokal użytkowy. Przy umowie na czas nieokreślony i czynszu płatnym miesięcznie warunki wypowiedzenia są wystarczająco jasno...

 

Nielegalne zamieszkiwanie - jak pozbyć się lokatorów?

Kupiliśmy z żoną od teściów dom na działce z garażem (budynek gospodarczy) i w tym garażu od jakichś 3 lat zamieszkuje dwóch szwagrów...

 

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?

Mieszkam w bloku spółdzielczym (mieszkanie jest wykupione). Łazienka pod moim mieszkaniem została zalana. Nie wiadomo jednak, kto zawinił. Czy awaria...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »