Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie wynajmu mieszkania otrzymanego w spadku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-26

Jestem z siostrą współwłaścicielem mieszkania, które otrzymaliśmy w spadku po śmierci mamy. Chciałbym je wynająć, ponieważ stoi puste. Siostra zrzeka się zysku za wynajem mieszkania na moją korzyść, to ja ponoszę odpowiedzialność za opłaty związane z mieszkaniem. Czyli cała kwota z wynajmu będzie wpływać na moje konto bać w gotowce do ręki i ja będę z tej kwoty w całości korzystał, płacił podatek itd. Chciałbym się rozliczać za pomocą ryczałtu 8,5%. Czy wystarczy, że ja zgłoszę to jako mój dochód i będę płacił cały podatek, czy nie ma tak prosto? Czy musimy miedzy sobą zawrzeć jakąś umowę cywilnoprawną dla US oraz osoby wynajmującej mieszkanie? Czy mogę tylko siebie wskazać w umowie jako właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie wynajmu mieszkania otrzymanego w spadku

Jak rozliczyć przychód z oddania w  najem wspólnego mieszkania?

Przychody m.in. ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – wynika to z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jeśli zatem nie dokona się w drodze odpowiedniej umowy żadnych ustaleń w tym zakresie, to wszyscy współwłaściciele muszą rozliczać osiągany z oddania w najem nieruchomości przychód.

Jeden ze współwłaścicieli nie chce przychodu z wynajmowanego mieszkania

Czy można ten stan rzeczy zmienić, tu zdania są podzielone, niemniej jednak, jak już wskazywałem, w naszym serwisie obecnie uznaje się, iż wystarczy, by współwłaściciele zawarli ze sobą umowę cywilnoprawną, w ramach swobody kontraktowania, że tylko jeden z nich jest uprawniony do pobierania pożytków (przychodów) z najmu nieruchomości wspólnej. W doktrynie wskazuje się tu na to, iż umowa taka będzie tzw. umową nienazwaną. Niektórzy autorzy polecają umowę stanowiącą cesję praw z umów najmu i to, że ona stanie się źródłem przychodu a nie sam najem, ale to poddaje w wątpliwość rozliczenie ryczałtem. Jeszcze inni wskazują, że współwłaściciel, który nie chce pobierać przychodów (szczególnie gdy jest to najbliższa rodzina), może umową użyczenia użyczyć część odpowiadająca udziałowi drugiemu współwłaścicielowi z tym, że musi w umowie znaleźć się zapis, iż zezwala biorącemu w użyczenie na oddawanie w najem.

 

Takie stanowisko jak powyżej zaprezentowane znajdziemy m.in. w piśmie z dnia 2 lutego 2010 r. autorstwa Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-856/09-2/AG), gdzie przeczytać możemy:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku współwłaścicieli wynajmujących  jedno mieszkanie?

„Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż warunkiem powstania obowiązku podatkowego w przypadku każdego współwłaściciela nie jest posiadanie udziału we własności lokalu, lecz prawo do pobierania pożytków z udziału w nieruchomości. Na skutek opisanego powyżej ukształtowania stosunków między współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy powstanie wyłącznie u wnioskodawcy jako u współwłaściciela uprawnionego do pobierania pożytków z jego wynajmu. Umowa zawarta przez współwłaścicieli nie znosi współwłasności, powoduje jednak, iż wnioskodawca ma pełny udział w przychodach, jakie rzecz przynosi oraz w pełnym stopniu obciążają go koszty związane z jej utrzymaniem”.

 

Stanowisko to akceptuje doktryna: „Zgodnie z zasadą swobody umów nie ma żadnych przeszkód aby pozostali współwłaściciele mieszkania scedowali na rzecz jednego ze współwłaścicieli część dochodów z tytułu wynajmu. W takiej sytuacji tylko współwłaściciel, który faktycznie będzie uzyskiwał przychody z tytułu najmu, będzie zobowiązany do rozliczania tych przychodów w podatku dochodowym” (K. Kamiński, LEX, QA 642739).

Umowy takiej nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym. W umowie najmu w umowie najmu można się opisać np. jako współwłaściciela uprawnionego do oddawania mieszkania w najem. By rozliczać się ryczałtem, musi Pan skutecznie go wybrać. W przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jakie należności z tytułu najmu lokalu zabezpiecza kaucja?

Jakie należności z tytułu najmu lokalu zabezpiecza kaucja?

Wynajmowałem swoje mieszkanie – umowa najmu na czas określony na 1 rok. Po roku najemca opuścił lokal, lecz nie zapłacił ostatniego czynszu najmu....

Żądanie zapłaty za mieszkanie od współlokatora po wyprowadzce

Żądanie zapłaty za mieszkanie od współlokatora po wyprowadzce

Moje pytanie dotyczy najmu pokoju bez umowy na spółkę ze współlokatorką. Kiedy się wyprowadzałam, współlokatorka oznajmiła, że mam zapłacić jej...

Najemca opuścił mieszkanie z powodu wady zagrażającej zdrowiu

Najemca opuścił mieszkanie z powodu wady zagrażającej zdrowiu

Moja córka podpisała przed 2 miesiącami umowę najmu na wynajem pokoju w mieszkaniu studenckim. Od początku zamieszkiwania był tam wyczuwalny zapach gazu....

Zakup mieszkania na wynajem

Zakup mieszkania na wynajem

Chciałabym zakupić mieszkanie pod wynajem. Jakie czekają mnie formalności prawne jako osoby wynajmującej? Jakiej wysokości muszę płacić podatki? Jaki...

Wynajem lokalu dla firmy - jaki podatek - ryczałt czy VAT?

Wynajem lokalu dla firmy - jaki podatek - ryczałt czy VAT?

Chcę wynająć lokal (tj. dom) pewnej firmie. Jaki podatek muszę płacić, ryczałt 8,5% czy też VAT 23%?

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi

Najemca wymówił umowę najmu, a mimo to nie wyprowadził się. Sprowadził do mieszkania ciężarną dziką lokatorkę z dzieckiem. Teraz odgraża się,...

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Kamienica, w której znajduje się lokal, była przejęta w zasoby gminy, a kilka lat temu, decyzją...

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »