Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie wynajmu mieszkania otrzymanego w spadku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-26

Jestem z siostrą współwłaścicielem mieszkania, które otrzymaliśmy w spadku po śmierci mamy. Chciałbym je wynająć, ponieważ stoi puste. Siostra zrzeka się zysku za wynajem mieszkania na moją korzyść, to ja ponoszę odpowiedzialność za opłaty związane z mieszkaniem. Czyli cała kwota z wynajmu będzie wpływać na moje konto bać w gotowce do ręki i ja będę z tej kwoty w całości korzystał, płacił podatek itd. Chciałbym się rozliczać za pomocą ryczałtu 8,5%. Czy wystarczy, że ja zgłoszę to jako mój dochód i będę płacił cały podatek, czy nie ma tak prosto? Czy musimy miedzy sobą zawrzeć jakąś umowę cywilnoprawną dla US oraz osoby wynajmującej mieszkanie? Czy mogę tylko siebie wskazać w umowie jako właściciela?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Przychody m.in. ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – wynika to z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jeśli zatem nie dokona się w drodze odpowiedniej umowy żadnych ustaleń w tym zakresie, to wszyscy współwłaściciele muszą rozliczać osiągany z oddania w najem nieruchomości przychód.

 

Czy można ten stan rzeczy zmienić, tu zdania są podzielone, niemniej jednak, jak już wskazywałem, w naszym serwisie obecnie uznaje się, iż wystarczy, by współwłaściciele zawarli ze sobą umowę cywilnoprawną, w ramach swobody kontraktowania, że tylko jeden z nich jest uprawniony do pobierania pożytków (przychodów) z najmu nieruchomości wspólnej. W doktrynie wskazuje się tu na to, iż umowa taka będzie tzw. umową nienazwaną. Niektórzy autorzy polecają umowę stanowiącą cesję praw z umów najmu i to, że ona stanie się źródłem przychodu a nie sam najem, ale to poddaje w wątpliwość rozliczenie ryczałtem. Jeszcze inni wskazują, że współwłaściciel, który nie chce pobierać przychodów (szczególnie gdy jest to najbliższa rodzina), może umową użyczenia użyczyć część odpowiadająca udziałowi drugiemu współwłaścicielowi z tym, że musi w umowie znaleźć się zapis, iż zezwala biorącemu w użyczenie na oddawanie w najem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Takie stanowisko jak powyżej zaprezentowane znajdziemy m.in. w piśmie z dnia 2 lutego 2010 r. autorstwa Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-856/09-2/AG), gdzie przeczytać możemy:

 

„Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż warunkiem powstania obowiązku podatkowego w przypadku każdego współwłaściciela nie jest posiadanie udziału we własności lokalu, lecz prawo do pobierania pożytków z udziału w nieruchomości. Na skutek opisanego powyżej ukształtowania stosunków między współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy powstanie wyłącznie u wnioskodawcy jako u współwłaściciela uprawnionego do pobierania pożytków z jego wynajmu. Umowa zawarta przez współwłaścicieli nie znosi współwłasności, powoduje jednak, iż wnioskodawca ma pełny udział w przychodach, jakie rzecz przynosi oraz w pełnym stopniu obciążają go koszty związane z jej utrzymaniem”.

 

Stanowisko to akceptuje doktryna: „Zgodnie z zasadą swobody umów nie ma żadnych przeszkód aby pozostali współwłaściciele mieszkania scedowali na rzecz jednego ze współwłaścicieli część dochodów z tytułu wynajmu. W takiej sytuacji tylko współwłaściciel, który faktycznie będzie uzyskiwał przychody z tytułu najmu, będzie zobowiązany do rozliczania tych przychodów w podatku dochodowym” (K. Kamiński, LEX, QA 642739).

 

Umowy takiej nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym. W umowie najmu w umowie najmu można się opisać np. jako współwłaściciela uprawnionego do oddawania mieszkania w najem. By rozliczać się ryczałtem, musi Pan skutecznie go wybrać. W przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »