Zadaszenie balkonu - czy potrzebujesz zgody?

• Data: 2024-07-03 • Autor: Katarzyna Bereda

Sprawa dotyczy zabudowy balkonu w bloku. Mieszkanie jest położone na ostatnim, piątym piętrze. Balkon przynależny do mieszkania nie ma zadaszenia. Chciałbym zlecić zamontowanie daszku z poliwęglanu nad balkonem (mocowanego z jednej strony do ściany nośnej) oraz balkonu wspartego na barierce z drugiej strony. Z dwóch stron balkon byłby zabudowany ściankami szklanymi stałymi, a od frontu ściankami szklanymi, przesuwnymi. Wysokość zabudowy nie przekroczy 3 metrów. Czy na zabudowę potrzebuję zgody wspólnoty mieszkaniowej? Jakie konsekwencje mi grożą, jeśli wykonam zabudowę bez zgody wspólnoty mieszkaniowej? Na balkonach innych mieszkań powstały tymczasowe zadaszenia drewniane lub zostały zamontowane daszki składane (mocowane do ścian nośnych). Czy zadaszenie może wychodzić poza balkon? Chodzi o to, żeby podczas opadów woda mogła spływać poza jego obszar. Na parterze sąsiedzi mają ogródek przynależny do mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zadaszenie balkonu - czy potrzebujesz zgody?

Uzyskanie zgody na wykonanie zadaszenia balkonu

W mojej ocenie powinien Pan uzyskać zgodę wspólnoty lub zarządcy, ponieważ konstrukcja wykracza poza zabudowę balkonu. To, czy może Pan postawić zadaszenie na swoim balkonie, jest kwestią sporną i zależy od tego, czy zadaszenie wchodzi w część wspólną nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o własności lokali:

„1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje”.

Powstaje jednak pytanie, czy strefa elewacji przylegająca do Pana balkonu, a więc znajdująca się na Pana balkonie, jest Pana własnością czy własnością wspólną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Balkon – część wspólna czy prywatna?

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt II OSK 1929/15) „Prawo własności przysługujące właścicielom poszczególnych lokali obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele ci mają, wynikający z przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z zm.), obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie”.

Zgodnie także z dalszą opinią orzecznictwa: „Przestrzeń wewnętrzna wprawdzie służy do użytku wyłącznie właścicielowi tego lokalu, który ma do niej dostęp, jednak nie oznacza to, że elementy »wyodrębniające« tak rozumianą przestrzeń, a więc podłoga, ściany czy balustrada, również stanowią część lokalu. Oprócz tego bardzo często jest tak, że części służące do wyłącznego użytku, mogą wpływać na sytuację pozostałych współwłaścicieli. Nie jest możliwym precyzyjne ustalenie podziału, jaka część budynku służy do użytku wyłącznie danego właściciela, a jaka część powinna stanowić nieruchomość wspólną”.

Jak Pan więc widzi, orzecznictwo nie jest zgodne, które części balkonu czy też tarasu stanowią własność właściciela lokalu, a które są elementami nieruchomości wspólnej. Jednak przyjmuje się, że jeżeli konstrukcja wychodzi poza ramy balkonu, wymaga zgody wspólnoty, ponieważ balustrady nie stanowią już części przynależącej do lokalu.

Jak wynika z uchwały SN z dnia 7 marca 2008 r. (sygn. akt III CZP 10/08) „właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowym mieszkańca lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową”. Dlatego też należy uznać, iż wszelkie prace i remonty związane przestrzenią w obrębie Pana balkonu zależą od Pana woli i tak powinien Pan bronić swojego stanowiska. Jeżeli jednak zadaszenie wychodzi poza bryłę balkonu, należy mówić już o części wspólnej – do czego powinien Pan posiadać zgodę wspólnoty.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Konsekwencje wykonania zadaszenia bez zgody wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli nie ma Pan takiej zgody, to niestety wspólnota czy też administracja może wystąpić na drogę sądową z powództwem o naruszenie prawa własności i usunięcie zadaszenia, a więc przywrócenie stanu pierwotnego, jeżeli wybuduje Pan konstrukcję bez wymaganej zgody. Jeżeli woda będzie lecieć na balkon sąsiada, to on również może wystosować roszczenie o naruszenie jego prawa własności i immisje z tym związane.

Przykłady

Pani Katarzyna, mieszkanka ostatniego piętra w bloku na warszawskiej Woli, postanowiła zainstalować zadaszenie nad swoim balkonem. Skonsultowała się z zarządcą budynku, który poinformował ją, że musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ konstrukcja będzie przymocowana do elewacji budynku, będącej częścią wspólną. Po uzyskaniu zgody wspólnoty, Pani Katarzyna mogła legalnie zrealizować swoją inwestycję, ciesząc się zadaszonym balkonem bez obaw o konsekwencje prawne.

 

Pan Marek z Poznania zdecydował się na samowolne zadaszenie swojego balkonu, korzystając z usług lokalnego wykonawcy. Zadaszenie wychodziło poza obręb balkonu, co spowodowało, że woda deszczowa zaczęła kapać na balkon sąsiada poniżej. Sąsiad złożył skargę do wspólnoty, która zdecydowała o konieczności demontażu zadaszenia. Pan Marek został zobowiązany do przywrócenia balkonu do stanu pierwotnego oraz poniósł koszty związane z usunięciem zadaszenia.

 

Pani Anna, mieszkająca na ostatnim piętrze bloku w Gdańsku, planowała zadaszyć swój balkon, aby móc korzystać z niego nawet podczas deszczu. Zwróciła się do wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o zgodę na instalację zadaszenia z poliwęglanu. Po przedyskutowaniu sprawy na zebraniu wspólnoty, mieszkańcy wyrazili zgodę pod warunkiem, że zadaszenie nie będzie naruszać estetyki budynku i będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Dzięki temu Pani Anna mogła bez przeszkód cieszyć się nowym zadaszeniem, spełniającym wszystkie wymagania.

Podsumowanie

Zadaszenie balkonu w bloku wymaga uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej, zwłaszcza jeśli konstrukcja wychodzi poza obręb balkonu i wpływa na części wspólne budynku. Bez odpowiednich zezwoleń, właściciel naraża się na konsekwencje prawne, w tym obowiązek demontażu zadaszenia i przywrócenia stanu pierwotnego. Zadbane i legalnie wykonane zadaszenie może jednak znacznie poprawić komfort użytkowania balkonu.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii zadaszenia balkonu? Skontaktuj się z nami, oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »