Dodatkowe opłaty za prowadzenie firmy w mieszkaniu

• Data: 2024-06-26 • Autor: Katarzyna Nosal

Prowadzę działalność gospodarczą w mieszkaniu własnościowym. Na terenie spółdzielni mieszkaniowej powstał budynek, który wraz z działką, przyległym terenem zielonym i parkingiem stanowi odrębną własność. Wszystkie mieszkania są własnościowe. Spółdzielnia pełni funkcje administracyjne. Czy obowiązują mnie wszystkie uchwały rady nadzorczej spółdzielni, a konkretnie dodatkowa (obok czynszu) opłata za prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu? Płacę również bezpośrednio do urzędu miasta podatki za ten lokal. Proszę o poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dodatkowe opłaty za prowadzenie firmy w mieszkaniu

Opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej

Jeśli opisywana przez Panią nieruchomość działa w ramach spółdzielni mieszkaniowej, to oczywiste jest, że właściciel takiej nieruchomości ma określone obowiązki wobec spółdzielni, chociażby spółdzielnia ta pełniła jedynie funkcje administrowania. Zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”. Jednak przepis ten dotyczy także innych grup podmiotów korzystających z nieruchomości w spółdzielni. I tak art. 4 ust. 4 ustawy stanowi, że „Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych”. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Dotyczy on tego, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię przychody przysługują także członkom, co oznacza, że ich opłaty mogą być w ten sposób obniżone.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłaty dotyczące lokali użytkowych

Wysoka różnica w opłatach dotyczących lokali użytkowych wynikać może także z faktu doliczenia do nich już stawki podatku VAT 23%. Opłaty (eksploatacja, fundusze remontowe) dotyczące lokali użytkowych stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez spółdzielnię mieszkaniową opodatkowanych VAT według stawki 23% usług. Opłaty te – zależnie od wewnętrznych regulacji spółdzielni – zawierają zatem VAT według tej właśnie stawki albo VAT według stawki 23% powinien być do nich doliczany. Powinny być również wystawiane faktury VAT dokumentujące te opłaty (chyba że nabywcami są podmioty niebędące podatnikami ani osobami prawnymi). Wreszcie różnica ta może wynikać z ujęcia w stawce opłaty kosztów odbioru i wywozu odpadów komunalnych, które dla przedsiębiorców liczone są w sposób odbiegający od prostej ryczałtowej formy dla właścicieli lokali mieszkalnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 64 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat”. Powinna Pani zatem, w mojej ocenie, wystąpić do spółdzielni o taką kalkulację.

Natomiast zastanawia mnie w ogóle podstawa funkcjonowania nieruchomości w ramach spółdzielni. Napisała Pani, że budynek wraz z terenem zielonym i parkingiem stanowi odrębną własność. W takiej sytuacji także grunt, jak rozumiem, jest przedmiotem odrębnej własności. Zatem zastanawiające jest, na jakich zasadach nieruchomość pozostaje w zasobach spółdzielni, tak jakbyśmy mieli do czynienia z nieruchomością wspólną.

Przykłady

Fryzjerka w Mieszkaniu

Pani Anna jest fryzjerką i prowadzi swój salon fryzjerski w jednym z pokoi swojego mieszkania. Spółdzielnia mieszkaniowa, w której znajduje się lokal, wprowadziła dodatkową opłatę za prowadzenie działalności gospodarczej. Pani Anna, choć początkowo zaskoczona, skontaktowała się z administracją spółdzielni i dowiedziała się, że opłata ta obejmuje zwiększone zużycie wody, energii oraz utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku. Po dokładnym przeliczeniu kosztów, uznała, że opłata jest uzasadniona i dostosowała swoje ceny usług, by pokryć dodatkowe koszty.

 

Biuro Rachunkowe w Domu

Pan Marek jest księgowym i od kilku lat prowadzi biuro rachunkowe z własnego mieszkania. Ostatnio spółdzielnia mieszkaniowa, do której należy jego budynek, zaczęła naliczać dodatkową opłatę za działalność gospodarczą prowadzoną w mieszkaniach. Pan Marek był sceptyczny co do zasadności tej opłaty, dlatego zwrócił się do spółdzielni z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia i kalkulację kosztów. Okazało się, że opłata ta jest wynikiem decyzji rady nadzorczej i ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z administracją i konserwacją nieruchomości. Pan Marek zdecydował się opłacić dodatkową kwotę, uznając ją za niewielką cenę za możliwość prowadzenia biznesu z domu.

 

Lekcje Muzyki w Mieszkaniu

Pani Katarzyna prowadzi lekcje gry na pianinie w swoim mieszkaniu. Z tego tytułu spółdzielnia mieszkaniowa, w której budynku mieszka, naliczyła jej dodatkową opłatę za działalność gospodarczą. Pani Katarzyna postanowiła zasięgnąć porady prawnej i dowiedziała się, że takie działania spółdzielni są zgodne z prawem, o ile opłaty są jasno określone i uzasadnione. Po otrzymaniu szczegółowej kalkulacji kosztów od spółdzielni, zrozumiała, że opłaty te obejmują dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości oraz wpływ zwiększonego ruchu klientów na stan techniczny budynku. Pani Katarzyna zdecydowała się na podwyższenie opłat za lekcje, by pokryć dodatkowe wydatki.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu własnościowym często wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, które mogą obejmować zwiększone koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Właściciele lokali powinni dokładnie zapoznać się z regulacjami spółdzielni oraz uzyskać szczegółową kalkulację tych opłat, aby móc odpowiednio dostosować swoje finanse i ceny usług.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism związanych z opłatami za działalność gospodarczą w mieszkaniu? Skontaktuj się z nami online, aby uzyskać szybkie i fachowe wsparcie od doświadczonych prawników. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »