Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany meldunku w lokalu komunalnym

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-08-17

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, chciałabym zameldować na stałe wnuczkę koleżanki z 3 dzieci i po pewnym czasie przepisać umowę najmu na nią, żeby to ona była głównym najemcą. Ja bym się wtedy wymeldowała i zamieszkała w mieszkaniu córki. Jak mam to zrobić, żeby to załatwić z administracją, aby ona z dziećmi w tym mieszkaniu pozostała jako główny najemca?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zasady wynajmowania lokali komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w sprawach nieunormowanych w tej ustawie – Kodeks cywilny.

Niestety w tej sytuacji główny najemca nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić gminę do wyrażenia zgody na zameldowanie w lokalu osób trzecich ani na „przepisanie” umowy najmu na osobę trzecią, jeśli gmina nie będzie miała takiej woli. Odmowa udzielenia zgody przez gminę nie musi być zatem uzasadniona.

Powyższe potwierdzają następujące przepisy prawne. Zgodnie z art. 6882 Kodeksu cywilnego: „bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu [mieszkalnego] lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”.

Na Pani natomiast nie ciąży obowiązek alimentacyjny ani względem wnuczki koleżanki, ani jej dzieci.

Podsumowując, jeśli gmina nie wyrazi zgody na dokonanie wspomnianych przez Panią czynności, to ani Pani, ani tamta osoba nie posiadacie legitymacji do domagania się udzielenia takiej zgody na drodze sądowej.

W razie zameldowania wspomnianych osób bez zgody gminy ryzykuje Pani tym, że gmina wypowie Pani umowę najmu, co w konsekwencji będzie wiązało się z koniecznością opróżnienia, opuszczenia i wydania gminie zajmowanego lokalu. Stanowi o tym art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.

Warto również pamiętać, że ani wnuczka koleżanki, ani jej dzieci nie wstąpią z mocy prawa w stosunek najmu po Pani śmierci, nawet jeśli będą oni zameldowani w Pani lokalu. Meldunek bowiem nie rodzi żadnych praw do lokalu.

Tym samym bez woli gminy nie dokonacie Państwo zamierzonych czynności pod groźbą utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Pozostaje zatem próbować dogadać się z gminą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wejście w najem mieszkania komunalnego przez wnuka

Jakie mam szanse jako wnuczka na wejście w najem mieszkania komunalnego po zmarłej babci? Jestem zameldowana w tym mieszkaniu od 30 lat. Z babcią...

Przydział mieszkania komunalnego

Staram się o przydział mieszkania po zmarłej mamie. Mam rozdzielczość majątkową z żoną, czy otrzymam mieszkanie komunalne po zmarłej mamie?

Mieszkanie wykupione z bonifikatą, jak przekazać dziecku?

Mój tato od śmierci mamy jest głównym najemcą mieszkania komunalnego na trzecim piętrze. Złożył wniosek o wykup mieszkania, ja wyłożę na to...

Nakaz zwrotu bonifikaty

W 2001 r., korzystając z bonifikaty, zakupiłam mieszkanie od gminy. Z uwagi na trudną sytuację materialną zmuszona byłam sprzedać mieszkanie przed...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »