Czy można zameldować kogoś w mieszkaniu komunalnym w celu przepisania najmu?

• Data: 2024-06-17 • Autor: Monika Cieszyńska

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, chciałabym zameldować na stałe wnuczkę koleżanki z 3 dzieci i po pewnym czasie przepisać umowę najmu na nią, żeby to ona była głównym najemcą. Ja bym się wtedy wymeldowała i zamieszkała w mieszkaniu córki. Jak mam to zrobić, żeby to załatwić z administracją, aby ona z dziećmi w tym mieszkaniu pozostała jako główny najemca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można zameldować kogoś w mieszkaniu komunalnym w celu przepisania najmu?

Czy najemca mieszkania komunalnego ma prawo domeldowania lokatorów?

Zasady wynajmowania lokali komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w sprawach nieunormowanych w tej ustawie – Kodeks cywilny.

Niestety w tej sytuacji główny najemca nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić gminę do wyrażenia zgody na zameldowanie w lokalu osób trzecich ani na „przepisanie” umowy najmu na osobę trzecią, jeśli gmina nie będzie miała takiej woli. Odmowa udzielenia zgody przez gminę nie musi być zatem uzasadniona.

Powyższe potwierdzają następujące przepisy prawne. Zgodnie z art. 6882 Kodeksu cywilnego: „bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu [mieszkalnego] lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”.

Na Pani natomiast nie ciąży obowiązek alimentacyjny ani względem wnuczki koleżanki, ani jej dzieci.

Zobacz również: Czy osoba niezameldowana może przebywać w domu?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy można utracić prawo do mieszkania komunalnego?

Podsumowując, jeśli gmina nie wyrazi zgody na dokonanie wspomnianych przez Panią czynności, to ani Pani, ani tamta osoba nie posiadacie legitymacji do domagania się udzielenia takiej zgody na drodze sądowej.

W razie zameldowania wspomnianych osób bez zgody gminy ryzykuje Pani tym, że gmina wypowie Pani umowę najmu, co w konsekwencji będzie wiązało się z koniecznością opróżnienia, opuszczenia i wydania gminie zajmowanego lokalu. Stanowi o tym art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.

Warto również pamiętać, że ani wnuczka koleżanki, ani jej dzieci nie wstąpią z mocy prawa w stosunek najmu po Pani śmierci, nawet jeśli będą oni zameldowani w Pani lokalu. Meldunek bowiem nie rodzi żadnych praw do lokalu.

Tym samym bez woli gminy nie dokonacie Państwo zamierzonych czynności pod groźbą utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Pozostaje zatem próbować dogadać się z gminą.

Zobacz również: Meldunek w mieszkaniu komunalnym

Przykłady

 

Samotna matka z dzieckiem

Pani Anna, główna najemczyni mieszkania komunalnego, chciała pomóc swojej przyjaciółce Magdzie, samotnej matce z dzieckiem, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Pani Anna postanowiła zameldować Magdę w swoim mieszkaniu, licząc, że po pewnym czasie uda się przepisać umowę najmu na nią. Pomimo dobrych intencji, gmina nie wyraziła zgody na zameldowanie Magdy ani na późniejsze przepisanie umowy najmu. W wyniku tego Pani Anna nie mogła legalnie pomóc swojej przyjaciółce.

 

Opieka nad starszą osobą

Pan Tomasz mieszkał w mieszkaniu komunalnym razem ze swoją starszą matką, która wymagała stałej opieki. Chciał zameldować swoją kuzynkę Kasię, która zgodziła się pomóc mu w opiece nad matką, a w przyszłości przejąć mieszkanie po jej śmierci. Niestety, mimo że Pan Tomasz argumentował swoją prośbę względami zdrowotnymi i opiekuńczymi, gmina nie zgodziła się ani na zameldowanie Kasi, ani na przepisanie umowy najmu na nią. Pan Tomasz musiał znaleźć inne rozwiązanie, aby zapewnić opiekę matce.

 

Rodzina wielodzietna

Pani Elżbieta, główna najemczyni mieszkania komunalnego, chciała pomóc swojej kuzynce Joannie, która miała trójkę dzieci i pilnie potrzebowała stabilnego miejsca zamieszkania. Pani Elżbieta zamierzała zameldować Joannę i jej dzieci, a następnie przepisać umowę najmu na Joannę. Gmina jednak nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie, argumentując, że przepisy nie pozwalają na przepisanie umowy najmu w ten sposób. Pani Elżbieta i Joanna musiały szukać innej formy wsparcia dla Joanny i jej rodziny.

Podsumowanie

 

Główny najemca mieszkania komunalnego nie ma prawnych możliwości, aby zameldować osoby trzecie w swoim lokalu ani przepisać na nie umowy najmu bez zgody gminy. Brak zgody gminy na takie działania może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu i koniecznością opuszczenia mieszkania. Dlatego kluczowe jest porozumienie z administracją gminy, aby uniknąć utraty prawa do lokalu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z mieszkaniem komunalnym? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby skutecznie załatwić swoje sprawy z administracją. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Monika Cieszyńska

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »