Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiany meldunku w lokalu komunalnym

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, chciałabym zameldować na stałe wnuczkę koleżanki z 3 dzieci i po pewnym czasie przepisać umowę najmu na nią, żeby to ona była głównym najemcą. Ja bym się wtedy wymeldowała i zamieszkała w mieszkaniu córki. Jak mam to zrobić, żeby to załatwić z administracją, aby ona z dziećmi w tym mieszkaniu pozostała jako główny najemca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany meldunku w lokalu komunalnym

Czy najemca mieszkania komunalnego ma prawo domeldowania lokatorów?

Zasady wynajmowania lokali komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w sprawach nieunormowanych w tej ustawie – Kodeks cywilny.

Niestety w tej sytuacji główny najemca nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić gminę do wyrażenia zgody na zameldowanie w lokalu osób trzecich ani na „przepisanie” umowy najmu na osobę trzecią, jeśli gmina nie będzie miała takiej woli. Odmowa udzielenia zgody przez gminę nie musi być zatem uzasadniona.

Powyższe potwierdzają następujące przepisy prawne. Zgodnie z art. 6882 Kodeksu cywilnego: „bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu [mieszkalnego] lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”.

Na Pani natomiast nie ciąży obowiązek alimentacyjny ani względem wnuczki koleżanki, ani jej dzieci.

Zobacz również: Czy osoba niezameldowana może przebywać w domu?

Kiedy można utracić prawo do mieszkania komunalnego?

Podsumowując, jeśli gmina nie wyrazi zgody na dokonanie wspomnianych przez Panią czynności, to ani Pani, ani tamta osoba nie posiadacie legitymacji do domagania się udzielenia takiej zgody na drodze sądowej.

W razie zameldowania wspomnianych osób bez zgody gminy ryzykuje Pani tym, że gmina wypowie Pani umowę najmu, co w konsekwencji będzie wiązało się z koniecznością opróżnienia, opuszczenia i wydania gminie zajmowanego lokalu. Stanowi o tym art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.

Warto również pamiętać, że ani wnuczka koleżanki, ani jej dzieci nie wstąpią z mocy prawa w stosunek najmu po Pani śmierci, nawet jeśli będą oni zameldowani w Pani lokalu. Meldunek bowiem nie rodzi żadnych praw do lokalu.

Tym samym bez woli gminy nie dokonacie Państwo zamierzonych czynności pod groźbą utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Pozostaje zatem próbować dogadać się z gminą.

Zobacz również: Meldunek w mieszkaniu komunalnym

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Monika Cieszyńska

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl