Wynajmujący mieszkanie trafił do więzienia, co zrobić?

• Data: 2024-06-16 • Autor: Michał Berliński

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Od jakiegoś czasu najemca zalegał z opłatami, później skończyła nam się umowa, a niedawno złapała go policja i przebywa w areszcie. Wcześniej zmienił zamki. Co mogę teraz zrobić? Czy mogę wynieść jego rzeczy z mieszkania i jak powinno się to odbyć? Jak mogłabym poradzić sobie z zamknięciem tego najmu dla, jak się okazało, kryminalisty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajmujący mieszkanie trafił do więzienia, co zrobić?

Jak pozbyć się rzeczy najemcy po zakończeniu umowy najmu

Problem, który Pani opisała, jest skomplikowany. Nie da się ukryć, że skoro umowa najmu została zakończona – a tak Pani pisze – to najemca zajmuje lokal bez tytułu prawnego. Wydawać by się zatem mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozbyć się z Pani mieszkania jego rzeczy, które do niego należą. Jeśli zaś zerkniemy w przepisy prawa, to zdamy sobie sprawę z tego, że nie jest to zadanie łatwe i prawnie jednoznaczne. Ale po kolei powiem Pani, co należy w tej sprawie zrobić i jakie działania podejmować.

Jeśli chodzi o samą kwestię wejścia do mieszkania, to nie jest to kwestia bez wątpliwości. Należy mieć na uwadze art. 193 Kodeksu karnego, który reguluje naruszenia miru domowego. Nie jest jednak tak, że nie ma Pani żadnego prawa doglądać swojej własności. Przysługuje bowiem Pani prawo do wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy najemca wykorzystuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem. Na ogół wejście do mieszkania jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach. Wynikają one z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy najemca powinien udostępnić wynajmującemu lokal do przeglądu

„Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:
1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora”.

W Pani przypadku najemcy w mieszkaniu nie ma i prędko nie będzie.

„1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.

Zobacz również: Opróżnienie lokalu z rzeczy najemcy

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

 Wejście wynajmującego do mieszkania zajmowanego przez najemcę w czasie jego nieobecności

Za samo wejście do mieszkania grozi odpowiedzialność karna, nawet z pozbawieniem wolności, więc nie są to rzeczy małej wagi”.

Art. 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W Pani przypadku wobec tego, jeśli już bym wchodził do mieszkania, to w obecności innej osoby. Może to być np. adwokat Pani najemcy, jeśli się zgodzi, lub funkcjonariusz policji lub inna osoba, ważne jednak, by miała Pani świadka, że nic Pani np. nie zabrała ze sobą. Nie wie Pani, co znajduje się w tym mieszkaniu, czy są tam np. jakieś wartościowe rzeczy. Zanim bym udał się do tego mieszkania, zawiadomiłbym o tym najemcę – czyli przesłał list do aresztu śledczego, w którym znajduje się najemca lub przekazał informację o tym fakcie adwokatowi, o ile go Pani zna lub ma z nim kontakt.

Zobacz również: Wyrzucenie z domu osoby niezameldowanej

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Co zrobić z rzeczami najemcy po rozwiązaniu umowy

Wraz z poinformowaniem o konieczności wejścia do lokalu wezwałbym najemcę do odebrania swoich ruchomości, które zostały pozostawione w mieszkaniu. Ewentualnie w piśmie należy wezwać najemcę do wskazania osób i adresów, którym należy pozostawione rzeczy przekazać. W jego treści oprócz wezwania należy również zastrzec termin do uczynienia zadość temu zobowiązaniu, a także wskazać, że uchybienie wezwaniu poczytane zostanie za porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się ich własności. Jeśli odpowie na to pismo i wskaże Pani takie osoby, to będzie miała Pani po problemie i sprawa będzie załatwiona. Inaczej sprawa będzie wyglądać, gdy nie odbierze korespondencji w ogóle. Bowiem w przypadku, gdy ją odbierze i nie odpowie, nie wskaże żadnych osób, będzie można uznać, że pozostawił te rzeczy z zamiarem ich porzucenia. Rzecz porzucona przez właściciela w zamiarze wyzbycia się własności staje się z chwilą porzucenia rzeczą niczyją. W tym przypadku były najemca nie będzie mógł oskarżyć Pani o zawłaszczenie rzeczy, ponieważ rzecz nie będzie już jego własnością, gdyż wyzbył się ich z zamiarem. W przypadku zaś, gdy nie otrzyma Pani pisma oraz nie uda się mu w żaden inny sposób z Panią skontaktować, to będzie trzeba raczej zastosować inną wykładnię. W tym celu można zawiadomić odpowiedni organ o odnalezieniu rzeczy będących własnością innych osób, szczególnie w przypadku, gdy te rzeczy są wartościowe. Takim organem jest starosta powiatu. Zgodnie bowiem z ustawą o rzeczach znalezionych:

Art. 5. 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta)”.

Nie musi bowiem Pani wiedzieć, gdzie przebywa aktualnie Pani najemca. Fakt ten należy zgłosić staroście, wskazując, jakie to są rzeczy. W ten sposób w mojej ocenie dochowa Pani należytej staranności i nie narazi się na oskarżenia o odebranie ruchomości. Im szybciej podejmie Pani działania, tym szybciej będzie Pani mogła wynająć mieszkanie kolejnej osobie i wrócić do zarabiania na mieszkaniu.

Podsumowując – ja zacząłbym wszystko od wysłania pisma do adresata, jeśli wie Pani, gdzie on przebywa lub jest Pani w stanie się dowiedzieć. Jeśli się uda, to sprawa może być załatwiona szybko. W areszcie osadzeni mają prawo do poczty, gdyż jest to jedno z konstytucyjnych praw każdego obywatela i człowieka. Następnie gdyby były dalsze problemy, to należy postępować po kolei, wedle wyżej opisanych kroków.

Mam świadomość, że zagadnienie jest bardzo szerokie i problematyczne, dlatego w przypadku dalszych wątpliwości i niejasności proszę o kontakt.

Zobacz również: Właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy

Przykłady

 

Anna wynajmuje mieszkanie, najemca trafia do więzienia

Anna wynajmuje swoje mieszkanie młodemu mężczyźnie. Z czasem zaczęły się problemy – najemca zalegał z płatnościami, a następnie zmienił zamki w drzwiach bez jej zgody. Pewnego dnia Anna dowiedziała się, że jej najemca trafił do więzienia. Zastanawiała się, co teraz zrobić. Skontaktowała się z adwokatem, który poradził jej, aby napisała do najemcy list do aresztu, informując go o konieczności odbioru swoich rzeczy. Dzięki temu mogła zabezpieczyć swoje prawa, unikając naruszenia prawa karnego.

 

Janina ma problem z najemcą w areszcie

Janina wynajmowała swoje mieszkanie rodzinie, która regularnie płaciła czynsz. Jednak po pewnym czasie zaczęły się problemy – zaległości w płatnościach rosły, a najemcy unikali kontaktu. W końcu Janina dowiedziała się, że jeden z członków rodziny został aresztowany, a reszta opuściła mieszkanie, pozostawiając rzeczy za sobą. Janina nie wiedziała, co zrobić z pozostawionymi przedmiotami. Poradziła się prawnika, który poinstruował ją, by poinformowała starostę o znalezieniu rzeczy. Dzięki temu mogła legalnie zabezpieczyć mieszkanie i przygotować je do wynajmu nowym najemcom.

 

Marek nie może wejść do swojego wynajmowanego mieszkania

Marek wynajmował mieszkanie studentowi, który po zakończeniu umowy miał się wyprowadzić. Jednak student zmienił zamki i zniknął. Marek dowiedział się, że student został aresztowany. Nie wiedział, jak legalnie wejść do swojego mieszkania i co zrobić z rzeczami najemcy. Skontaktował się z prawnikiem, który doradził mu, aby napisał list do aresztu, informując najemcę o konieczności odbioru rzeczy. Dodatkowo Marek zorganizował wejście do mieszkania w obecności policji, co pozwoliło mu na legalne przejęcie lokalu i rozpoczęcie przygotowań do jego ponownego wynajęcia.

Podsumowanie

 

W sytuacji, gdy najemca mieszkania trafia do więzienia, wynajmujący musi działać zgodnie z przepisami prawa. Kluczowe jest skontaktowanie się z najemcą poprzez areszt lub jego adwokata oraz zabezpieczenie rzeczy pozostawionych w mieszkaniu. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy prawnika, aby uniknąć naruszenia prawa i sprawnie zakończyć umowę najmu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach najmu? Skorzystaj z naszych usług online, gdzie oferujemy profesjonalne porady prawne oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism – szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »