Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-09

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy z każdą osobą, czy jedną umowę z jedną osobą w imieniu pozostałych osób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Umowa najmu okazjonalnego

W żadnym wypadku nie musi Pan podpisywać z każdym oddzielnej umowy, warto jednak, aby były to umowy dobrze sporządzone, zawierały wszystkie istotne dane takie jak adresy, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. Jeśli zaś chodzi o kwestie umowy – ze swojej strony polecam umowę najmu okazjonalnego.

Mamy różne umowy najmu. Umowa najmu na czas określony może zostać skrócona tylko w przypadkach, które są w tej umowie wskazane. Jeśli nie ma ich wcale – to umowa nie podlega skróceniu. Umowa najmu na czas nieokreślony na ogół zawiera informacje w zakresie możliwości jej wypowiedzenia i skrócenia jej obowiązywania. Jeśli zaś chodzi o najem okazjonalny, to umowa zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że Najemca wskazuje w umowie adres na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pana mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu, na czas określony oraz na czas nieokreślony, brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego – bowiem w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów Wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności.

„2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) (…),

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (…)”.

Dlatego taka umowa jest najlepsza, daje Panu największe bezpieczeństwo i unika Pan w ten sposób powstania zaległości za okres np. więcej 1 roku, a nie jak w tym przypadku około 3–5 miesięcy. Natomiast jedną umową, również umową najmu okazjonalnego, można ustanowić najem dla więcej niż jednej osoby, nawet niespokrewnionych. Warto również wskazać w tym miejscu, że w przypadku jednej umowy warto zawrzeć zapis, że wszystkie osoby są zobowiązane do regulowania czynszu solidarnie. W tej sytuacji wystarczy, że jedna z osób będzie regulować te należności, dzięki czemu ma Pan większe zabezpieczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Od jakiegoś czasu najemca zalegał z opłatami, później skończyła nam się umowa, a niedawno złapała go...

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu,...

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Miałam najemcę pomieszczenia magazynowego, który zmarł dwa miesiące temu. Od tej pory nikt mi nie płaci czynszu za pomieszczenie. Konkubina, u której...

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Mam umowę deweloperską na mieszkanie, które zamierzam wynajmować. Za kilka miesięcy odbiorę klucze do mieszkania. Chciałabym jednak już teraz rozpocząć...

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania jako najemca. U umowie wskazany jest także mój chłopak (cudzoziemiec) jako osoba, która może tutaj zamieszkiwać....

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »