Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Autor: Michał Berliński

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy z każdą osobą, czy jedną umowę z jedną osobą w imieniu pozostałych osób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Umowa najmu okazjonalnego

W żadnym wypadku nie musi Pan podpisywać z każdym oddzielnej umowy, warto jednak, aby były to umowy dobrze sporządzone, zawierały wszystkie istotne dane takie jak adresy, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. Jeśli zaś chodzi o kwestie umowy – ze swojej strony polecam umowę najmu okazjonalnego.

Mamy różne umowy najmu. Umowa najmu na czas określony może zostać skrócona tylko w przypadkach, które są w tej umowie wskazane. Jeśli nie ma ich wcale – to umowa nie podlega skróceniu. Umowa najmu na czas nieokreślony na ogół zawiera informacje w zakresie możliwości jej wypowiedzenia i skrócenia jej obowiązywania. Jeśli zaś chodzi o najem okazjonalny, to umowa zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że Najemca wskazuje w umowie adres na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pana mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu, na czas określony oraz na czas nieokreślony, brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego – bowiem w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów Wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności.

„2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) (…),

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (…)”.

Dlatego taka umowa jest najlepsza, daje Panu największe bezpieczeństwo i unika Pan w ten sposób powstania zaległości za okres np. więcej 1 roku, a nie jak w tym przypadku około 3–5 miesięcy. Natomiast jedną umową, również umową najmu okazjonalnego, można ustanowić najem dla więcej niż jednej osoby, nawet niespokrewnionych. Warto również wskazać w tym miejscu, że w przypadku jednej umowy warto zawrzeć zapis, że wszystkie osoby są zobowiązane do regulowania czynszu solidarnie. W tej sytuacji wystarczy, że jedna z osób będzie regulować te należności, dzięki czemu ma Pan większe zabezpieczenie.

Zobacz również: Zadatek na wynajem mieszkania

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl