Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

• Autor: Michał Berliński

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy z każdą osobą, czy jedną umowę z jedną osobą w imieniu pozostałych osób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Umowa najmu okazjonalnego

W żadnym wypadku nie musi Pan podpisywać z każdym oddzielnej umowy, warto jednak, aby były to umowy dobrze sporządzone, zawierały wszystkie istotne dane takie jak adresy, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. Jeśli zaś chodzi o kwestie umowy – ze swojej strony polecam umowę najmu okazjonalnego.

Mamy różne umowy najmu. Umowa najmu na czas określony może zostać skrócona tylko w przypadkach, które są w tej umowie wskazane. Jeśli nie ma ich wcale – to umowa nie podlega skróceniu. Umowa najmu na czas nieokreślony na ogół zawiera informacje w zakresie możliwości jej wypowiedzenia i skrócenia jej obowiązywania. Jeśli zaś chodzi o najem okazjonalny, to umowa zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że Najemca wskazuje w umowie adres na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pana mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu, na czas określony oraz na czas nieokreślony, brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego – bowiem w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów Wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) (…),

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (…)”.

Dlatego taka umowa jest najlepsza, daje Panu największe bezpieczeństwo i unika Pan w ten sposób powstania zaległości za okres np. więcej 1 roku, a nie jak w tym przypadku około 3–5 miesięcy. Natomiast jedną umową, również umową najmu okazjonalnego, można ustanowić najem dla więcej niż jednej osoby, nawet niespokrewnionych. Warto również wskazać w tym miejscu, że w przypadku jednej umowy warto zawrzeć zapis, że wszystkie osoby są zobowiązane do regulowania czynszu solidarnie. W tej sytuacji wystarczy, że jedna z osób będzie regulować te należności, dzięki czemu ma Pan większe zabezpieczenie.

Zobacz również: Zadatek na wynajem mieszkania

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »