Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kaucja TBS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-29 • Aktualizacja: 2021-07-03

Chciałbym pozbyć się mieszkania w TBS. Wiem, że mogę tego dokonać poprzez cesję partycypacji, stąd pytanie: czy przy cesji partycypacji na osobę trzecią wpłacona kaucja jest zwracana? Co do samej sprzedaży: wiem, że należy udać się do notariusza, tam przepisujemy partycypację na osobę trzecią; osoby zameldowane muszą zostać wymeldowane, a nowy partycypant wskazuje nowych najemców; od kwoty odstępnego zostaje naliczony podatek dochodowy. Co zatem z kaucją, czy jest zwracana? I czy powinienem ją wpłacić ponownie nowemu partycypantowi? Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy kupujący nie przeleje pieniędzy? Partycypantem jest moja teściowa i to ona otrzyma pieniądze, które chce przekazać swojej córce – mojej żonie. Jak przekazać te pieniądze w taki sposób, aby uniknąć podatku od dochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kaucja TBS

Obowiązek wpłacenia kaucji przez najemcę

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw art. 29a w brzmieniu obecnie obowiązującym ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Zgodnie z art. 32 umowa najmu zawierana z TBS może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu. Na tej podstawie zobowiązany Pan był dokonać wpłaty kaucji na rzecz TBS. Wysokość kaucji ustalona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy „kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu”. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. „Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu” (art. 6 ust. 4).

W związku z tym TBS zwróci teściowej wpłaconą kaucję.

Cesję partycypacji najlepiej podpisać u notariusza, gdzie przejmujący lokal podda się dobrowolnie egzekucji z kwoty partycypacji. Najlepiej byłoby tę kwotę jednak otrzymać od razu przy podpisywaniu umowy cesji partycypacji.

Ewentualnie przejmujący lokal, wpłaciłby kwotę na tzw. depozyt notarialny. W momencie zawarcia umowy cesji notariusz wypłaca kwotę teściowej.

Całkowicie zwolnione od opodatkowania są darowizny między rodzicami i dziećmi, jeśli obdarowany zgłosi nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny. Jeżeli darowizna została stwierdzona aktem notarialnym, to te 6 miesięcy liczy się od dnia podpisania aktu.

Dodatkowo, jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne (złotówki lub inne waluty), a ich wartość przekracza 9637złotych (licząc ostatnie 5 lat od danej osoby), konieczne jest posiadanie dowodu otrzymania ich na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Zwolnienie z zapłaty

W przypadku zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego obdarowany zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia nabycia darowizny.

Zgłoszenie darowizny podlegającej opisanemu zwolnieniu następuje poprzez złożenie do właściwego dla miejsca zamieszkania obdarowanego urzędu skarbowego druku SD-Z2. Należy w nim podać dane podatnika (czyli obdarowanego), darczyńcy, a w pozycji 42 zaznaczyć kwadrat piąty. Następnie należy opisać darowiznę, wskazać jej wartość oraz kim dla obdarowanego jest darczyńca.

Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z przedstawionego zwolnienia, z uwagi na przekroczenie terminu lub otrzymanie gotówki a nie przelewu, opodatkowanie wygląda następująco:

  • Zwolnione są darowizny do kwoty 9637 złotych.
  • Opodatkowaniu podlegają wartości przewyższające 9637 złotych.
  • Jeśli nadwyżka nad kwotę wolną nie przekracza 10278 złotych, podatek wynosi 3% tej nadwyżki.
  • Jeśli nadwyżka nad kwotą wolną przekracza 10278 złotych, ale nie przekracza 20556 złotych, podatek wynosi 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad 10278 złotych.
  • Jeśli nadwyżka nad kwotą wolną przekracza 20556 złotych, podatek wynosi 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20556 złotych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »