Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-04-11

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS? Partycypantem mieszkania (w którym aktualnie mieszkam – jestem najemczynią) jest mój brat i bratowa, TBS nie widzi przeszkód. Jak to wygląda wobec urzędu skarbowego?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zasady udostępniania lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego oraz rozporządzania przysługującymi do nich prawami normują przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 79 z późn. zm.), a w kwestiach znajdujących się poza obszarem regulacji tej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) dotyczące najmu.

Co do zasady obrót prawami do lokali należącymi do zasobów towarzystwa budownictwa społecznego podlega ścisłej reglamentacji. Założeniem tej instytucji jest ograniczenie możliwości rozporządzania prawami do lokali w granicach uprawnień wynikających z umowy partycypacji. Właścicielem lokalu pozostaje zatem towarzystwo budownictwo społecznego, zaś uczestniczący w kosztach jego budowy partycypanci zachowują prawo do wskazania podmiotu, który wstąpi w stosunek najmu.

Z przedstawionego przez Panią opisu stanu faktycznego wynika, że prawo partycypacji w kosztach budowy lokalu przysługuje Pani bratu oraz jego żonie, a zatem wstąpiła Pani w stosunek najmu z towarzystwem budownictwa socjalnego na zasadzie art. 29 ust. 5 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jako osoba bliska wskazana przez partycypanta.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Możliwość oddania lokalu należącego do zasobów towarzystwa należy oceniać na gruncie znajdujących w tym zakresie odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy – Kodeks cywilny regulujących instytucję najmu lokalu. Stosownie do art. 6882 Kodeksu cywilnego najemca nie może oddać lokalu w podnajem lub bezpłatne użyczenie bez zgody właściciela, chyba że rozporządzenie to dokonywane jest na rzecz osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Ustawodawca nie określił formy, w jakiej właściciel powinien udzielić zgody na podnajem, jednak dla celów dowodowych pożądane jest zachowanie co najmniej formy zwykłej pisemnej.

Dopuszczalność oraz warunki udostępniania lokalu osobom trzecim może także regulować umowa najmu, jak również akty wewnętrzne (statuty) towarzystw budownictwa społecznego.

Podsumowując, w razie udzielenia przez towarzystwo będące właścicielem lokalu stosownej zgody, najemca będzie mógł zawrzeć umowę podnajmu z innym podmiotem.

Nie należy natomiast tracić z pola widzenia, iż oddanie lokalu do korzystania osobie trzeciej, znajdującej się poza kręgiem uprawnionych do najmu może być oceniane w kryteriach obejścia przepisów ustawy.

Przychody z podnajmu podlegają opodatkowaniu na zasadach analogicznych, jak w przypadku najmu.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatem skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów z tego tytułu na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem stawki procentowej PIT 18% lub 32% lub w ramach ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

W tym drugim przypadku, nadwyżka ponad kwotę przychodu stanowiącą równowartość 4000 euro podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 20%. W tym wariancie podatnik obowiązany jest do obliczenia podatku i złożenia w urzędzie skarbowym okresowych deklaracji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu obowiązywania umowy podnajmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »