Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-02-05

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz samoistnym właścicielem lokalu i gruntu. W budynku tym są jeszcze dwaj użytkownicy spółdzielczych własnościowych lokali użytkowych oraz spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem piwnicy. Budynek jest oddzielną nieruchomością. Spółdzielnia nigdy nie założyła dla tego budynku funduszu remontowego ani nie świadczy żadnych usług w stosunku do właściciela lokalu. Spółdzielnia żąda od właściciela lokalu opłaty za eksploatację, tj. 774 zł brutto, oraz energię elektryczną (127 zł). Powołuje się przy tym na art. 4 ustawy o SM. SM w stosunku do lokalu właściciela nie ponosi żadnych kosztów eksploatacyjnych, bowiem wszystkie media, woda, ciepło, śmieci, energia itd. pokrywa właściciel. Czy żądanie tych opłat jest zgodne z prawem?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Niestety stanowisko spółdzielni jest trafne. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Obowiązki związane z partycypacją nieczłonków w wydatkach na poczet eksploatacji i utrzymania kwalifikowanego wyżej mienia spółdzielni wypełniane są przez nich poprzez uiszczanie stosownych opłat. Obowiązek osób niebędących członkami do uczestniczenia w wydatkach ponoszonych przez spółdzielnię wynika wyłącznie z funkcji, jaką pełni określone mienie spółdzielni (przeznaczenia tego mienia), nie stanowi zaś pochodnej przysługiwania tym osobom praw do tego mienia. Stąd na osobach, znajdujących się w sytuacji prawnej pozwanych, spoczywa obowiązek udziału jedynie w wydatkach poniesionych na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, zaś ich uprawnienia ograniczają się do możliwości korzystania z nich.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

„Z nałożonego w art. 4 ust. 4 na niebędących członkami właścicieli lokali obowiązku uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a obecnie także nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania, wyprowadzić należy obowiązek tych podmiotów partycypowania w kosztach remontu nieruchomości. Stąd również od nich spółdzielnia może wymagać wpłat na fundusz remontowy” (K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001, s. 66).

Nowy ust. 6 rozszerza podmiotową odpowiedzialność za zobowiązania wobec spółdzielni, o których mowa w art. 4 ust. 1–5 (czyli opłaty eksploatacyjne i inne wydatki), i opiera ją na zasadzie solidarności dłużników. 

Żądanie zapłaty przez spółdzielnię wynika z przepisów ustawy. Trudno mi powiedzieć, czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo, do tego konieczna byłaby analiza dokumentacji w szczególności informacji o wysokości kosztów i obciążeń eksploatacyjnych. Należy jednak wskazać, iż wskazywana przez spółdzielnię podstawa prawna jest prawidłowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa...

Zakup mieszkania spółdzielczego na rynku wtórnym

Rozglądam się za mieszkaniem dla siebie, które chciałbym zakupić na rynku wtórnym. Funkcjonują tu dwa typy mieszkań, jeżeli chodzi o formę...

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu)...

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

W sezonie grzewczym mam problem z ogrzewaniem mojego mieszkania spółdzielczego. Prezes spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy, że to wina położenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »