Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-02-05

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz samoistnym właścicielem lokalu i gruntu. W budynku tym są jeszcze dwaj użytkownicy spółdzielczych własnościowych lokali użytkowych oraz spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem piwnicy. Budynek jest oddzielną nieruchomością. Spółdzielnia nigdy nie założyła dla tego budynku funduszu remontowego ani nie świadczy żadnych usług w stosunku do właściciela lokalu. Spółdzielnia żąda od właściciela lokalu opłaty za eksploatację, tj. 774 zł brutto, oraz energię elektryczną (127 zł). Powołuje się przy tym na art. 4 ustawy o SM. SM w stosunku do lokalu właściciela nie ponosi żadnych kosztów eksploatacyjnych, bowiem wszystkie media, woda, ciepło, śmieci, energia itd. pokrywa właściciel. Czy żądanie tych opłat jest zgodne z prawem?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Niestety stanowisko spółdzielni jest trafne. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Obowiązki związane z partycypacją nieczłonków w wydatkach na poczet eksploatacji i utrzymania kwalifikowanego wyżej mienia spółdzielni wypełniane są przez nich poprzez uiszczanie stosownych opłat. Obowiązek osób niebędących członkami do uczestniczenia w wydatkach ponoszonych przez spółdzielnię wynika wyłącznie z funkcji, jaką pełni określone mienie spółdzielni (przeznaczenia tego mienia), nie stanowi zaś pochodnej przysługiwania tym osobom praw do tego mienia. Stąd na osobach, znajdujących się w sytuacji prawnej pozwanych, spoczywa obowiązek udziału jedynie w wydatkach poniesionych na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, zaś ich uprawnienia ograniczają się do możliwości korzystania z nich.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

„Z nałożonego w art. 4 ust. 4 na niebędących członkami właścicieli lokali obowiązku uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a obecnie także nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania, wyprowadzić należy obowiązek tych podmiotów partycypowania w kosztach remontu nieruchomości. Stąd również od nich spółdzielnia może wymagać wpłat na fundusz remontowy” (K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001, s. 66).

Nowy ust. 6 rozszerza podmiotową odpowiedzialność za zobowiązania wobec spółdzielni, o których mowa w art. 4 ust. 1–5 (czyli opłaty eksploatacyjne i inne wydatki), i opiera ją na zasadzie solidarności dłużników. 

Żądanie zapłaty przez spółdzielnię wynika z przepisów ustawy. Trudno mi powiedzieć, czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo, do tego konieczna byłaby analiza dokumentacji w szczególności informacji o wysokości kosztów i obciążeń eksploatacyjnych. Należy jednak wskazać, iż wskazywana przez spółdzielnię podstawa prawna jest prawidłowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »