Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-02-05 • Aktualizacja: 2022-06-29

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz samoistnym właścicielem lokalu i gruntu. W budynku tym są jeszcze dwaj użytkownicy spółdzielczych własnościowych lokali użytkowych oraz spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem piwnicy. Budynek jest oddzielną nieruchomością. Spółdzielnia nigdy nie założyła dla tego budynku funduszu remontowego ani nie świadczy żadnych usług w stosunku do właściciela lokalu. Spółdzielnia żąda od właściciela lokalu opłaty za eksploatację, tj. 774 zł brutto, oraz energię elektryczną (127 zł). Powołuje się przy tym na art. 4 ustawy o SM. SM w stosunku do lokalu właściciela nie ponosi żadnych kosztów eksploatacyjnych, bowiem wszystkie media, woda, ciepło, śmieci, energia itd. pokrywa właściciel. Czy żądanie tych opłat jest zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Niestety stanowisko spółdzielni jest trafne. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: „właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5”.

Obowiązki związane z partycypacją nieczłonków w wydatkach na poczet eksploatacji i utrzymania kwalifikowanego wyżej mienia spółdzielni wypełniane są przez nich poprzez uiszczanie stosownych opłat. Obowiązek osób niebędących członkami do uczestniczenia w wydatkach ponoszonych przez spółdzielnię wynika wyłącznie z funkcji, jaką pełni określone mienie spółdzielni (przeznaczenia tego mienia), nie stanowi zaś pochodnej przysługiwania tym osobom praw do tego mienia. Stąd na osobach, znajdujących się w sytuacji prawnej pozwanych, spoczywa obowiązek udziału jedynie w wydatkach poniesionych na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, zaś ich uprawnienia ograniczają się do możliwości korzystania z nich.

Zobacz również: Utrzymanie windy we wspólnocie

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnych

„Z nałożonego w art. 4 ust. 4 na niebędących członkami właścicieli lokali obowiązku uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a obecnie także nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania, wyprowadzić należy obowiązek tych podmiotów partycypowania w kosztach remontu nieruchomości. Stąd również od nich spółdzielnia może wymagać wpłat na fundusz remontowy” (K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001, s. 66).

Nowy ust. 6 rozszerza podmiotową odpowiedzialność za zobowiązania wobec spółdzielni, o których mowa w art. 4 ust. 1–5 (czyli opłaty eksploatacyjne i inne wydatki), i opiera ją na zasadzie solidarności dłużników. 

Żądanie zapłaty przez spółdzielnię wynika z przepisów ustawy. Trudno mi powiedzieć, czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo, do tego konieczna byłaby analiza dokumentacji w szczególności informacji o wysokości kosztów i obciążeń eksploatacyjnych. Należy jednak wskazać, iż wskazywana przez spółdzielnię podstawa prawna jest prawidłowa.

Zobacz również: Zaliczka na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »