Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-10-21

Czy właściciel mieszkania wyraziwszy zgodę na tymczasowe zameldowanie najemcy może obawiać się roszczeń ze strony najemcy do tego lub zastępczego lokalu?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Źródłem jakichkolwiek roszczeń najemcy nie jest meldunek administracyjny, lecz tylko i wyłącznie stosunek cywilnoprawny regulowany zawartą umową i Kodeksem cywilnym.

W kwestii praw i obowiązków stron umowy najmu – w pierwszej kolejności należy poszukiwać takich roszczeń na gruncie umownym (to co w umowie najmu zostało ustalone jako zakres praw najemcy może rodzić jego roszczenia, o ile Pani naruszy te prawa jako wynajmująca).

Najczęściej umowy najmu w sprawach nieuregulowanych odsyłają do Kodeksu cywilnego, a i bez tego odesłania – regulacje kodeksowe należy stosować w takich sprawach, co do których umowa milczy.

Jak się to ma do Pani skonkretyzowanych problemów:

Kwestia meldunku administracyjnego:

Kodeks cywilny nie odnosi się w jakikolwiek sposób do kwestii meldunku, bowiem z cywilnoprawnego punktu widzenia jest on zupełnie bez znaczenia. Meldunek to czynność administracyjna o charakterze techniczno-prawnym, która nie rodzi roszczeń cywilnoprawnych. Obowiązek meldunku wynika z przepisów administracyjnych (ustawa o ewidencji ludności), które stanowią:

„Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego]

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego]

1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

3. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.”

Pobyt czasowy – w odróżnieniu od stałego – daje prawo do meldunku czasowego, który wygasa (przestaje istnieć) wraz z terminem na jaki został oznaczony.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1 stycznia 2013 r. utracił moc (został uchylony) art. 147 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego niezameldowanie lokatora mogło skutkować karą grzywny. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. obowiązek meldunkowy przestaje istnieć w ogóle.

Kwestia lokalu zastępczego:

Napiszę krótko – nie wynika to ani z ustawy meldunkowej, ani z Kodeksu cywilnego – tylko gdyby Pani i najemca ustalili taki obowiązek w umowie – wówczas byłaby Pani do tego zobowiązana.

Podsumowując, niepotrzebnie przywiązuje Pani wagę do meldunku administracyjnego, który nie rodzi żadnych praw i obowiązków najemcy, zaś od 1 stycznia 2016 r. po prostu zniknie.

Natomiast jakiekolwiek sprawy roszczeń najemcy zawsze warto dokładnie doprecyzować w umowie najmu, mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu grzyba na ścianie

Jestem wynajmującym mieszkanie. Czy muszę się zgodzić na wypowiedzenie w trybie natychmiastowym przez najemcę z powodu znalezionego za szafkami...

Kamienica prywatnego właściciela a podnoszenie czynszu

Czy prywatny właściciel kamienicy przy podnoszeniu czynszu tzw. najemcom z przydziału musi kierować się zapisami związanymi z 3% wartości...

Czy najemca ma prawo pierwokupu?

Dwa lata temu wynająłem garaż od spółdzielni. W rozmowach określiłem, że chcę go wykupić. Dostałem niedawno pismo, w którym spółdzielnia...

Wynajem mieszkania matce samotnie wychowującej dziecko

Chcę wynająć swoje mieszkanie matce samotnie wychowującej dziecko. Czy mogę zabezpieczyć się jakoś od tego, że nie będzie płaciła czynszu lub nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »