Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana lokatorów podczas najmu okazjonalnego a zgłoszenie do US

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-10-27

Od roku prowadzę najem okazjonalny. Obecnie zmienili mi się lokatorzy. Czy muszę to zgłaszać do US, czy wystarczy zgłosić umowę z nowymi lokatorami?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Ponieważ przepisy o najmie okazjonalnym tworzą szczególny reżim prawny, stanowiący wyjątek od ogólnych zasad najmu lokali mieszkalnych, przesłanki, od spełnienia których zależy nawiązanie najmu okazjonalnego, wymagają wykładni ścisłej. Tak też należy interpretować wymagania w zakresie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokonując wykładni komentowanego przepisu, należy ponadto mieć na uwadze, że istotą tej regulacji są skutki prawne wywoływane wyłącznie w sferze prawa cywilnego, wpływające na zakres uprawnień właściciela, a wynikające z jego działań lub zaniechań. Nie ma zatem powodu, aby właściciel mógł korzystać w pełni ze wszystkich korzyści wypływających z przepisów o najmie okazjonalnym, w sytuacji, w której nie zadbał dostatecznie o prawidłową realizację swoich obowiązków. W konsekwencji powyższego obowiązek zgłoszenia można uznać za spełniony w sposób prawidłowy jedynie wówczas, gdy zgłoszenia dokonano w wyznaczonym do tego 14-dniowym terminie liczonym od dnia rozpoczęcia najmu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Oznacza to, że termin 14 dni na zgłoszenie biegnie od dnia wydania najemcy lokalu. Jeżeli więc wydanie lokalu nastąpiło pewien czas po zawarciu umowy, zgłoszenie dokonane w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a przed wydaniem lokalu, jest zgłoszeniem przedwczesnym i przez to wadliwym, powodującym sankcje przewidziane w ust. 3 komentowanego przepisu. Wadliwe jest także zgłoszenie dokonane po terminie. Natomiast zgłoszenie dokonane w terminie, ale niewłaściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, jest zgłoszeniem w pełni skutecznym tylko wówczas, gdy jeszcze przed upływem 14 dni od rozpoczęcia najmu zostanie przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W sferze prawa publicznego (podatkowego) opisane wyżej zdarzenia wywołają inne skutki, ponieważ odmienna będzie ich ocena prawna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast z przepisu nie wynika, aby istniał obowiązek zgłoszenia przedłużenia umowy najmu między tymi samymi stronami. Przedłużenie de facto stanowi aneksowanie umowy, a nie złożenie nowych oświadczeń woli. Stąd też nie mamy do czynienia z zawarciem nowej umowy, a jedynie z przedłużeniem już zawartej. Obowiązek zgłoszenia istnieje więc w razie zawarcia umowy, nie jej przedłużenia (aneksowania).
Nie ma żadnych podstaw prawnych do zgłaszania zakończenia umowy najmu okazjonalnego. Wprawdzie w praktyce częstokroć spotykam się z takimi działaniami, ale nie wynika to z żadnej podstawy prawnej. Na właścicielu ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu, a nie jej zakończenia. Stąd też nie widzę podstaw dla jakiejkolwiek odpowiedzialności Pana z tytułu niezgłoszenia zakończenia umowy najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »