Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy

• Data: 2023-02-06 • Autor: Kamil Kiecana

Prosiłbym o przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie okazjonalnego najmu mieszkalnego w sytuacji dla obywateli Ukrainy. Chodzi dokładnie o rodzinę, w której mąż pracuje od 3 lat w polskiej firmie transportowej, posiada zameldowanie przez pracodawcę na adres firmy w Polsce. Żona wraz z dziećmi przyjechała do Polski po 24 lutego w momencie wybuchu wojny na terytorium Ukrainy. Żona w chwili obecnej nie pracuje i posiada status uchodźcy. Pracodawca tego Pana wstępnie poinformował gotowość złożenia na piśmie deklaracji wskazania innego lokalu w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajmowanego. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej i wymienienie załączników, dokumentów niezbędnych do zawarcia prawomocnej umowy najmu okazjonalnego w ww. sytuacji. Proszę o informację, czy umowa musi być dwujęzyczna w takim wypadku, aby była prawomocna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy

Najem mieszkania dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

„Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu”.

Umowa najmu okazjonalnego

Przy zawieraniu typowej umowy najmu okazjonalnego najemca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i wskazać jednocześnie adres lokalu, do którego będzie mógł się wyprowadzić w razie wypowiedzenia mu umowy najmu.

Dodatkowo on składa oświadczenie właściciela tego lokali, że wyraża on zgodę na przyjęcie najemcy.

Jednak w przypadku umowy najmu zawieranej z obywatelem Ukrainy wspomniana ustawa wyłączyła obowiązek wskazania przez niego adresu lokalu oraz zgody właściciela. Oznacza to, że do skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego z obywatelem Ukrainy wystarczy jego oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, co znaczenie ułatwia zawieranie takich umów.

Ze względu na barierę językową dobrze byłoby, gdyby taka umowa została zawarta w formie dwujęzycznej polsko-ukraińskiej.

Nie jest to jednak wymóg skuteczności umowy i umowa może być tylko w wersji polskiej, jeśli jest zrozumiała dla najemcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kamil Kiecana

O autorze: Kamil Kiecana

Kamil Kiecana, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Doradza też osobom fizycznym.

Specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie handlowym, cywilnym oraz żywnościowym.

Od 2013 r. doradza firmom z branży FMCG.

Ponadto, współpracuje z dużymi kancelariami prawnymi obsługującymi spółki kapitałowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »