Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po 30 latach mam prawo zasiedzieć mieszkanie?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-13

Czy po 30 latach zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym mam prawo zasiedzieć to mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pana pytania wynika, że od 30 lat zamieszkuje Pan w lokalu znajdującym się w zasobach spółdzielni. Zastanawia się Pan, czy takie posiadanie oraz jego okres uprawnia Pana do zasiedzenia tego prawa.

W pierwszej kolejności zasadnym jest pochylenie się nad treścią art. 172 § 1 i 2 K.c. w powiązaniu z art. 336 K.c.

Zgodnie z art. 172 § 1 i 2 K.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Proszę zatem zwrócić uwagę na dwie istotne przesłanki niezbędne do zasiedzenia:

– upływ czasu (20 lat przy dobrej wierze, 30 lat przy złej wierze),

– samoistne posiadanie.

Zgodnie z art. 336 K.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Po drugie należy odpowiedzieć na najistotniejsze pytanie: na jakich zasadach Pan zajmuje lokal: czy jest to odrębna własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa najmu, czy też spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W każdym przypadku jest Pan jednak posiadaczem zależnym, albowiem w odniesieniu do każdego z ww. praw łączy Pana umowa ze spółdzielnią, która reguluje choćby Pańskie obowiązki względem spółdzielni i spółdzielni względem Pana.

Innymi słowy, dopuszczalne jest zasiedzenie lokalu mieszkalnego, ale tylko wówczas gdy ustanowiony jest odrębny przedmiot własności. Stanowisko takie prezentowane jest przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 maja 1980 r., sygn. akt III CRN 45/80, w którego tezie podniesiono, iż „pod rządem art. 172 § 1 k.c. dopuszczalne jest zasiedzenie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności”.

Powyższe wynika przede wszystkim z faktu, iż odrębna własność lokalu jest traktowana na równi z nieruchomością i jak każda nieruchomość podlega zasiedzeniu. Przepis art. 172 § 1 K.c. stanowi bowiem, iż posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

Jak podnosi się w uzasadnieniu ww. postanowienia „Lokale mieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości mogą być przedmiotem zasiedzenia, gdyż art. 172 § 1 k.c. nie daje podstaw do czynienia rozróżnienia na nieruchomości gruntowe i lokale mieszkalne będące nieruchomościami i nieruchomości będących lokalami mieszkalnymi nie wyłącza od zasiedzenia”.

W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie nie mamy jednak do czynienia z posiadaniem samoistnym, lecz posiadaniem zależnym, bowiem nie dysponuje Pan nieruchomością jak swoją własnością, lecz realizuje Pan wspólnie ze spółdzielnią obowiązki, które prawo nakłada na Pana i spółdzielnię.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu

Zrezygnowałam z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – nie chciałam więcej płacić czynszu z uwagi na bierność, jaką wykazuje...

 

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma...

 

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?

Jak mogę przepisać mieszkanie, w którym jestem głównym najemcą, na byłą żonę? Mieszkanie jest spółdzielcze. Chodzi o to, aby została...

 

Zakup mieszkania spółdzielczego na rynku wtórnym

Rozglądam się za mieszkaniem dla siebie, które chciałbym zakupić na rynku wtórnym. Funkcjonują tu dwa typy mieszkań, jeżeli chodzi o formę...

 

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu)...

 

Zwrot kosztów wymiany wodomierza

Mam pytanie dotyczące zwrotu kosztów wymiany wodomierza. Otóż, otrzymałam informację ze spółdzielni, że trzeba wymienić wodomierz w moim mieszkaniu,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »