Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przydział mieszkania z WAM

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-02-24

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m2 powierzchni. Czy istnieje podstawa do odmowy przydziału mieszkania z powodu wielkości i jednocześnie otrzymania ekwiwalentu mieszkaniowego? Czy mieszkanie musi mieć np. miejsce parkingowe czy teren zielony?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestie dotyczące zakwaterowania żołnierzy, prawa do uzyskania mieszkania czy też ekwiwalentów uregulowane są rozstrzygnięte z ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 21 ustawy „żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane w jednej z następujących form:

1) przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

2) przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego”.

Jeżeli jest Pan żołnierzem służby zawodowej, to zgodnie z ust. 3 art. 21 to Pan wybiera sposób, w jaki ma zostać zrealizowane należne Panu prawo do mieszkania. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku żołnierza służby kontraktowej (niezależnie od korpusu osobowego). W tym przypadku w pierwszej kolejności prawo do zakwaterowania realizowane jest w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Dopiero w przypadku braku możliwości przydziału przez Agencję kwatery lub lokalu mieszkalnego, żołnierz służby kontraktowej ma prawo wyboru skorzystania z jednej z dwóch pozostałych form zakwaterowania, tj. przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej albo wypłaty świadczenia mieszkaniowego (art. 21 ust. 4).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierz służby kontraktowej z dniem złożenia oświadczenia traci prawo do zakwaterowania, przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania. Ustawodawca nie przewidział żadnych negatywnych konsekwencji w tym zakresie w stosunku do żołnierzy służby stałej. Tak więc w przypadku jeżeli odmówi Pan przyjęcia proponowanego lokalu jako żołnierz służby stałej to zachowuje Pan prawo do otrzymania mieszkania czy też innej formy zastępczej tego prawa.

Prawo do zakwaterowania poprzez przydział kwatery lokalu mieszkalnego może zostać zrealizowane w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej lub za jego zgodą w innej miejscowości. Miejscowością pobliską zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy jest miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza zgodnie z rozkładem jazdy dwóch godzin, w obie strony łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania.

Kwestia należnej żołnierzowi powierzchni użytkowej uregulowana jest artykułem 26 ustawy. I tak przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny. Norma powierzchni użytkowej podstawowej, która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8–12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2. Ustęp 2 tegoż samego artykułu dodatkowo stwierdza, iż „struktura kwatery powinna obejmować:

1) dla żołnierza samotnego – jeden pokój z kuchnią albo aneksem kuchennym;

2) dla rodziny dwuosobowej – dwa pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym;

3) dla rodziny trzyosobowej – trzy pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym;

4) dla rodziny czteroosobowej lub większej – trzy albo cztery pokoje z kuchnią albo aneksem kuchennym.

Żołnierzowi zawodowemu, na wniosek lub za jego pisemną zgodą, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić kwaterę albo inny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej podstawowej mniejszej albo do 20 m2 większej niż wynikająca z przysługujących norm, o ile taka kwatera albo lokal mieszkalny nie jest niezbędny na zakwaterowanie żołnierza zawodowego o większej liczbie przysługujących mu norm”.

Przekazywane mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi musi być wyremontowane oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału.

Tak więc, mając na uwadze treść przepisów, stwierdzić należy, iż jedyną podstawą do odmowy przyjęcia lokalu, tak by nie utracił Pan prawa do mieszkania, jeżeli jest Pan żołnierzem kontraktowym, może być jedynie metraż niższy od ustawowo należnego lub fakt, że lokal nie będzie wyremontowany z w pełni sprawnymi instalacjami. Armia nie ma obowiązku dostarczać miejsc parkingowych, ogródka czy też tzw. osiedla strzeżonego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była...

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres,...

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Moi rodzice od ok. 25 lat mieszkają w mieszkaniu, które do niedawna należało do PKP. Chcieli wykupić mieszkanie, ale poinformowano ich, że nie ma takiej...

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »