Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-04-26 • Aktualizacja: 2022-06-16

Otrzymałem zawiadomienie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydzieleniu mi lokalu mieszkalnego. Czy w jakiś sposób mogę odmówić przyjęcia tego przydziału i w zamian otrzymywać świadczenie mieszkaniowe? Jestem żołnierzem na służbie kontraktowej. Przed 2 miesiącami zakupiłem z żoną mieszkanie w programie MDM i muszę w tym mieszkaniu zamieszkiwać przez okres co najmniej 5 lat, by nie utracić dofinansowania. Mieszkanie, które proponuje WAM, usytuowane jest 40 km od miejsca zamieszkania i logiczne jest, że nie będę w nim mieszkać, ponieważ będę mieszkać w kupionym mieszkaniu. Co zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Przepisy regulujące przydział kwater żołnierzom zawodowym

Przydział kwater albo innych lokali mieszkalnych na rzecz żołnierzy zawodowych realizowany jest w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U.2016.207), dalej w skrócie „ustawa o zakwaterowaniu”,
  • ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.poz.614),
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.poz.419).

Zobacz również:  Straż graniczna dodatek mieszkaniowy

Czy żołnierz może wybrać formę prawa do zakwaterowania?

Z przepisów wymienionych aktów prawnych wynika, że w uzyskaniu świadczenia mieszkaniowego żołnierz służby kontraktowej znajduje się w położeniu nieco innym od żołnierza zawodowego – niestety w mniej korzystnym.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy o zakwaterowaniu „(…), żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na jego wniosek w jednej z następujących form:

  • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
  • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
  • wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Zatem żołnierz służby stałej posiada prawo wyboru jednej z trzech form prawa do zakwaterowania (art. 21 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu). Oznacza to, że może zdecydować się, wedle swojego uznania, na lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo świadczenie mieszkaniowe.

Zobacz również: Po ilu latach wykup mieszkania wojskowego?

 Czy żołnierz służby kontraktowej ma prawo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego?

Natomiast żołnierz służby kontraktowej może ubiegać się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego tylko w sytuacji braku możliwości przydzielenia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Żołnierz ten zainteresowany realizacją prawa do zakwaterowania w pierwszej kolejności może wystąpić do właściwego dyrektora oddziału regionalnego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu). Jeżeli istnieje możliwość, dyrektor oddziału regionalnego proponuje żołnierzowi przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego. W przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego z dniem złożenia oświadczenia żołnierz służby kontraktowej ( np. z powodu posiadania już miejsca zamieszkania w okolicy miejsca pełnienia służby) traci prawo do zakwaterowania, w tym m.in. do wypłaty świadczenia mieszkaniowego, przez okres zajmowania stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania (art. 21 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu).

Zatem zasadniczo jedynie w sytuacji nieprzydzielenia żołnierzowi służby kontraktowej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może on wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczenia mieszkaniowego lub przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.

Żołnierz służby kontraktowej, obowiązany do przyjęcia wskazanego lokalu mieszkalnego, musi ponosić koszty utrzymania przydzielonego lokalu, na które wpływają nie tylko opłaty za media, ale także opłata za użytkowanie lokalu. A zatem w obecnym stanie prawnym żołnierze służby kontraktowej zamiast z „prawa do zakwaterowania” korzystać muszą z „obowiązku zakwaterowania”.

Zobacz również: Mieszkanie wojskowe czynsz

Jaki metraż przysługuje żołnierzowi?

Kwestia należnej żołnierzowi powierzchni użytkowej mieszkania uregulowana jest w art. 26 ustawy o zakwaterowaniu. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny.

Norma powierzchni użytkowej podstawowej (powierzchni pokoi) która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8-12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2. Struktura przydziału kształtuje się następująco:

  • dla żołnierza samotnego – 1 pokój + kuchnia lub aneks kuchenny,
  • dla rodziny 2-osobowej – 2 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
  • dla rodziny 3-osobowej – 3 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
  • dla rodziny 4-osobowej lub większej – 3 lub 4 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny.

Żołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się dodatkową powierzchnię użytkową podstawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie posiadają dzieci.

Przekazywane mieszkanie winno być wyremontowane oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia.

Jeżeli więc zależy Panu na utrzymaniu prawa do lokalu mieszkaniowego, to w opisanym przypadku jedyną możliwością utrzymania tego prawa jest podniesienie zarzutu przyznania mieszkania o powierzchni mniejszej od ustawowej lub zarzut jego nieodpowiedniego do użytku stanu (tj. wymagającego remontu). Natomiast w obecnym stanie prawnym żadne świadczenie mieszkaniowe Panu nie przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »