Sprzedaż mieszkania wykupionego z bonifikatą przed upływem 5 lat a zakup nowego

• Data: 2023-12-31 • Autor: Michał Kowalski

Rozważając sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą, a jednocześnie planując zakup nowego lokalu, napotykamy na szereg ważnych kwestii podatkowych i prawnych. Czy możliwe jest uniknięcie zwrotu bonifikaty oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego? Ten artykuł ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z tymi zagadnieniami. Przedstawiamy przepisy regulujące opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości oraz warunki zwolnienia z tego podatku. Ponadto, omawiamy kwestie związane z warunkami zwrotu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy. Przykład sprawy pani Marii ułatwi wyjaśnienie, jak te zasady mogą wpłynąć na nasze decyzje finansowe i prawne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż mieszkania wykupionego z bonifikatą przed upływem 5 lat a zakup nowego

Pani Maria napisała, że kupiła mieszkanie od gminy przeszło 2 lata temu z bonifikatą 90%. Zamierzała je sprzedać i kupić nowe, droższe (większe) od dewelopera. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży wpłaci na zakup nowego i będzie musiała jeszcze „dobrać” kredyt. Zapytała nas od dwa zagadnienia. Pierwsze, czy może sprzedać mieszkanie bez obaw, że gmina zażąda zwrotu bonifikaty. Drugie zaś dotyczyło obowiązku w podatku dochodowym, jeśli całą kwotę przeznaczy na zakup nowego mieszkania. Pani Maria w nowym mieszkaniu, tak jak w obecnym, będzie mieszkać z rodziną. Już następnego dnia była umówiona na podpisanie z kupującym aktu notarialnego sprzedaży, a w przyszłym tygodniu zamierzała spisać umowę kupna z deweloperem, wniosek o kredyt został złożony.

 

Z powodu zbycia w roku bieżącym powstaną zagadnienia:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
 2. potencjalnego zwrotu bonifikaty.

Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, że zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od końca roku, w jakim było nabyte, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ustawa ta stanowi także:

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).

Skoro zamiarem pani Marii jest:

 • zbycie obecnego mieszkania przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w jakim było nabyte,
 • zakup nowego mieszkania,
 • przeznaczenie na zakup nowego mieszkania całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży obecnego mieszkania – czyli całego przychodu z tej sprzedaży,
 • zakup nowego mieszkania nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie,
  – to przychód pani Marii ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem pani Maria może jutro sprzedać obecne mieszkanie, a w przyszłym tygodniu kupić nowe.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Bonifikata

Art. 68. (…)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: (...)

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, (…).”

Powyższe oznacza, że jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży mieszkania zakupionego od gminy z bonifikatą pieniądze z jego sprzedaży pani Maria przeznaczy w całości na zakup:

 1. innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2. nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
  – to nie wystąpi obowiązek zwrotu bonifikaty.

Reasumując: pani Maria może sprzedać mieszkanie jutro, a nowe kupić w przyszłym tygodniu. Gmina prawdopodobnie po otrzymaniu aktu notarialnego o sprzedaży poczeka rok i po tym terminie zwróci się z prośbą o wyjaśnienie. A po ich uzyskaniu (cała kwota przeznaczona została na zakup innego mieszkania w ciągu 12 miesięcy od zbycia obecnego mieszkania) – nie zażąda zwrotu. Oczywiście nic nie stopi na przeszkodzi, aby brakującą kwotę na zakup nowego mieszkania pani Maria sfinansowała kredytem.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Sprzedaż i zakup nowego mieszkania

Janina kupiła mieszkanie w 2020 roku. W 2023 roku postanowiła je sprzedać i zakupić większe. Ponieważ odbyło się to przed upływem 5 lat od zakupu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym Janina musiałaby zapłacić podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży. Jednak ponieważ cały dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczyła na zakup nowego mieszkania w ciągu dwóch lat od sprzedaży, jej dochód ze sprzedaży mieszkania został zwolniony z podatku dochodowego.

 

Zwrot bonifikaty po sprzedaży mieszkania z bonifikatą

Marek nabył mieszkanie od gminy z bonifikatą w 2018 roku. W 2023 roku zdecydował się je sprzedać, aby przenieść się do innego miasta. Zgodnie z przepisami Marek musiałby zwrócić bonifikatę po waloryzacji, ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. Jednakże, ponieważ Marek wykorzystał całą sumę uzyskaną ze sprzedaży na zakup nowego mieszkania w ciągu 12 miesięcy, nie jest zobowiązany do zwrotu bonifikaty.

 

Brak zwolnienia z podatku i zwrot bonifikaty

Agnieszka zakupiła mieszkanie z bonifikatą od gminy w 2019 roku. W 2023 roku postanowiła je sprzedać, aby wyjechać za granicę. Ponieważ nie przeznaczyła środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup nowego mieszkania w Polsce, Agnieszka musi zapłacić podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży, a także zwrócić bonifikatę, którą otrzymała przy zakupie mieszkania. Brak reinwestycji w nową nieruchomość sprawił, że nie skorzystała ze zwolnienia podatkowego ani nie ominął jej obowiązek zwrotu bonifikaty.

Podsumowanie

Zbycie nieruchomości przed upływem określonego czasu może pociągać za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego oraz zwrotu bonifikaty. Kluczowe jest zrozumienie warunków, które umożliwiają zwolnienie z podatku dochodowego i uniknięcie zwrotu bonifikaty, takich jak reinwestycja całego dochodu ze sprzedaży w nową nieruchomość mieszkalną w określonym terminie. Przypadki przedstawione w artykule pokazują praktyczne zastosowanie tych zasad, co może być pomocne dla osób planujących zbycie swojej nieruchomości.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestiach związanych ze zbyciem nieruchomości? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online i profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje transakcje są zgodne z obowiązującymi przepisami i zoptymalizowane pod kątem podatkowym. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Kowalski

O autorze: Michał Kowalski

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię, a w zakresie swojej praktyki zawodowej świadczy usługi w szczególności dla nauczycieli i szkół, ale także dla innych grup pracowników i pracodawców. Z powodzeniem udziela pomocy prawnej w systemie elektronicznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i pracowników.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »