Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a zakup nowego

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-12-14

Kupiłam mieszkanie od gminy we wrześniu 2016 r. z bonifikatą 90%. Jutro zamierzam je sprzedać to mieszkanie i kupić nowe, droższe (większe) od dewelopera. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży wpłacę na zakup nowego i będę musiała jeszcze „dobrać” kredyt, bo mi nie starczy. Czy mogę sprzedać mieszkanie bez obaw, że gmina zażąda zwrotu bonifikaty? Jak będzie z podatkiem dochodowym: jeśli całą kwotę przeznaczę na zakup nowego mieszkania, czy nie zapłacę podatku? Jutro podpisuję z kupującym akt notarialny sprzedaż, a w przyszłym tygodniu chcę spisać umowę kupna z deweloperem, wniosek o kredyt został złożony. W nowym mieszkaniu, tak jak w obecnym, będę mieszkać z rodziną.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z powody zbycia w roku bieżącym powstaną zagadnienia:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
 2. potencjalnego zwrotu bonifikaty.

Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym stanowi, że zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od końca roku, w jakim było nabyte, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ustawa ta stanowi także:

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).”

Skoro Pani zamiarem jest:

 • zbycie obecnego mieszkania przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w jakim było nabyte,
 • zakup nowego mieszkania,
 • przeznaczenie na zakup nowego mieszkania całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży obecnego mieszkania – czyli całego przychodu z tej sprzedaży,
 • zakup nowego mieszkania nastąpi nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie,

  – to Pani przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Może Pani jutro sprzedać obecne mieszkanie, a w przyszłym tygodniu kupić nowe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Bonifikata

Art. 68. (…)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: (...)

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, (…).”

Powyższe oznacza, że jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży mieszkania zakupionego od gminy z bonifikatą pieniądze z jego sprzedaży przeznaczy Pani w całości na zakup:

 1. innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2. nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

  – to nie wystąpi obowiązek zwrotu bonifikaty.

Może zatem Pani sprzedać mieszkanie jutro, nowe mieszkanie kupić w przyszłym tygodniu. Gmina prawdopodobnie po otrzymaniu aktu notarialnego o sprzedaży poczeka rok i po tym terminie zwróci się z prośbą o wyjaśnienie. A po ich uzyskaniu (cała kwota przeznaczona została na zakup innego mieszkania w ciągu 12 miesięcy od zbycia obecnego mieszkania) – nie zażąda zwrotu.

Nic nie stopi na przeszkodzi, by brakującą kwotę na zakup nowego mieszkania sfinansowała Pani kredytem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »