Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-02-11

Sprawa dotyczy kwestii obowiązującej ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej krótki opis tematu. W 2000 roku moi rodzice podpisali z TBS-em umowę partycypacyjną, czego następstwem było to, że uzyskali prawo do wskazania mnie jako najemcy. Niedawno zwróciliśmy się do zarządu TBS-u o podanie aktualnej kwoty partycypacji (zostało wpłacone około 30% wartości mieszkania obowiązującej w 2000 roku). Zgodnie z przywoływaną ustawą w momencie rezygnacji z najmu TBS powinien zwrócić wartość partycypacji – zwaloryzowaną.TBS twierdzi, że nie ma takiego obowiązku. Czy to prawda?

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia ze zwrotem kosztów partycypacji w TBS-ie. Towarzystwo budownictwa społecznego stanowi podmiot, którego przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. W przedmiotowej sprawie kluczowe jest ustalenie intertemporalnego zastosowania art. 29a ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 „przepisy art. 19 ust. 2 pkt 1, ust. 2a–2d i ust. 10 oraz art. 29 i art. 29a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Późniejsze zmiany mają zastosowanie do umów zawieranych po ich wejściu w życie. Dla przykładu w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw – art. 7 ust. 2 Do umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących lokali mieszkalnych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., stosuje się art. 29a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w pozostałym zakresie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z uwagi na powyższe obowiązujące w Państwa przypadku jest brzmienie ustawy z daty podpisania umowy – tj. 2000 r. W ustawie tej brak jest informacji dotyczącej zwrotu części kosztów partycypacji. Natomiast art. 33 ustawy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Również ona nie przewiduje obowiązku zwrotu kosztów partycypacji w przypadku rezygnacji.

Podsumowując, w Państwa przypadku brak jest podstaw do żądania zwrotu kwoty partycypacji według wzoru określonego w art. 29a. Jedyną podstawą takiego żądania mogą w Państwa przypadku mogą być zapisy umowy o partycypację.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »