Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-02-11 • Aktualizacja: 2021-07-02

Sprawa dotyczy kwestii obowiązującej ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej krótki opis tematu. W 2000 roku moi rodzice podpisali z TBS-em umowę partycypacyjną, czego następstwem było to, że uzyskali prawo do wskazania mnie jako najemcy. Niedawno zwróciliśmy się do zarządu TBS-u o podanie aktualnej kwoty partycypacji (zostało wpłacone około 30% wartości mieszkania obowiązującej w 2000 roku). Zgodnie z przywoływaną ustawą w momencie rezygnacji z najmu TBS powinien zwrócić wartość partycypacji – zwaloryzowaną.TBS twierdzi, że nie ma takiego obowiązku. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Zwrot kosztu partycypacji

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zwrotem kosztów partycypacji w TBS-ie. Towarzystwo budownictwa społecznego stanowi podmiot, którego przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. W przedmiotowej sprawie kluczowe jest ustalenie intertemporalnego zastosowania art. 29a ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 „przepisy art. 19 ust. 2 pkt 1, ust. 2a–2d i ust. 10 oraz art. 29 i art. 29a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Późniejsze zmiany mają zastosowanie do umów zawieranych po ich wejściu w życie. Dla przykładu w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw – art. 7 ust. 2 Do umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących lokali mieszkalnych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., stosuje się art. 29a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w pozostałym zakresie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi na powyższe obowiązujące w Państwa przypadku jest brzmienie ustawy z daty podpisania umowy – tj. 2000 r. W ustawie tej brak jest informacji dotyczącej zwrotu części kosztów partycypacji. Natomiast art. 33 ustawy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Również ona nie przewiduje obowiązku zwrotu kosztów partycypacji w przypadku rezygnacji.

Podsumowując, w Państwa przypadku brak jest podstaw do żądania zwrotu kwoty partycypacji według wzoru określonego w art. 29a. Jedyną podstawą takiego żądania mogą w Państwa przypadku mogą być zapisy umowy o partycypację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »