Eksmisja partnera stosującego przemoc psychiczną

• Data: 2024-02-12 • Autor: Maria Turowska

Jak można się pozbyć z mieszkania konkubenta, który nie jest właścicielem mieszkania ani nie jest w nim zameldowany? Nie łoży na wspólne wydatki, nie płaci alimentów na dziecko, aktualnie nie pracuje i stosuje przemoc psychiczną. Został już ukarany grzywną za naruszanie miru domowego. Uważa, że musi tu mieszkać, bo tu mieszka jego dziecko (5,5 roku), którym zresztą nie bardzo chce się zajmować. Wezwania do opuszczenia mieszkania lekceważy albo reaguje na nie atakami agresji. Proszę o poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Eksmisja partnera stosującego przemoc psychiczną

Wypowiedzenie umowy użyczenia partnerowi

W przedstawionej przez Panią sytuacji właścicielowi mieszkania przysługuje prawo skierowania powództwa o eksmisję. W orzecznictwie przyjmuje się, że partner, który nie ma tytułu prawnego do mieszkania, zamieszkuje w nim na zasadzie użyczenia. W związku z tym w pierwszej kolejności taką nieformalną umowę użyczenia zawartą między Państwem należy wypowiedzieć. Pani jako właścicielka mieszkania powinna sporządzić pisemne wypowiedzenie umowy użyczenia, żądać opuszczenia oraz opróżnienia z rzeczy i osób z nieruchomości przez Pani partnera, wyznaczając w treści pisma odpowiedni termin na wyprowadzkę z lokalu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew o eksmisję

Po skierowaniu ww. wezwania, w przypadku braku reakcji ze strony Pani partnera, będzie Pani przysługiwało wspomniane prawo skierowania pozwu o eksmisję. Podstawą prawną pozwu o eksmisję jest art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego: „Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Należy również nadmienić, iż zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd w wyroku eksmisyjnym orzeknie także, czy osoba podlegająca eksmisji ma prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Zgodnie z ust. 6 wyżej wspomnianego art. 14 w przypadku orzeczenia uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego sąd nakaże wstrzymanie wykonania wyroku socjalnego do czasu złożenia przez gminę oferty zapewnienia lokalu socjalnego osobie podlegającej eksmisji.

Po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego kolejnym etapem będzie jego wykonanie, za co odpowiada komornik. Po skierowaniu przez Panią (jako właścicielkę mieszkania) pisemnego wypowiedzenia użyczenia wraz z żądaniem opuszczenia mieszkania należy skierować sprawę do sądu o eksmisję. Uzyskawszy zaś wyrok eksmisyjny, należy skierować sprawę do komornika, który dopilnuje wykonania wyroku sądu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1 - Interwencja lokalnej komendy Policji

Po kolejnym incydencie, w którym partner stosował przemoc psychiczną, właścicielka mieszkania wezwała policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zdarzenia interweniowali, spisując zeznania oraz dokumentując zaistniałą sytuację. Działanie to pozwoliło na zgromadzenie dodatkowych dowodów na potrzeby ewentualnego procesu sądowego, a jednocześnie stanowiło przestrogę dla partnera.

 

Przykład 2 - Spotkanie z mediatorem

W obliczu narastającego konfliktu, właścicielka mieszkania zdecydowała się na próbę mediacji. Spotkanie z mediatorem, choć nie zakończyło się porozumieniem, pozwoliło na jasne przedstawienie stanowiska i argumentów obu stron. Mediator podkreślił konieczność poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu, ale również wskazał na prawa właściciela mieszkania do decydowania o osobach w nim przebywających.

 

Przykład 3 - Współpraca z organizacją wspierającą ofiary przemocy

Zrozpaczona sytuacją, właścicielka mieszkania zwróciła się o pomoc do organizacji wspierającej ofiary przemocy. Otrzymała nie tylko wsparcie emocjonalne, ale i praktyczne porady dotyczące możliwych kroków prawnych. Specjaliści z organizacji pomogli w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do sądu, a także zaoferowali pomoc prawną w postępowaniu eksmisyjnym. Dzięki temu udało się przejść przez proces sądowy w sposób zorganizowany i z większym poczuciem bezpieczeństwa.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono skuteczne metody na eksmisję partnera stosującego przemoc psychiczną z mieszkania, w którym nie posiada on tytułu prawnego do zamieszkania. Kluczowe kroki obejmują pisemne wypowiedzenie umowy użyczenia, złożenie pozwu o eksmisję oraz możliwość skorzystania z pomocy prawnej i wsparcia organizacji pomocowych. Proces ten wymaga odpowiedniej dokumentacji i może wiązać się z koniecznością udowodnienia zaistniałej sytuacji przed sądem, a jego ostatecznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju właścicielowi mieszkania.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie eksmisji partnera stosującego przemoc psychiczną? Nasza kancelaria oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism sądowych. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo w Twoim domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »