Wykup mieszkania komunalnego bez bonifikaty a własność mieszkania w innej gminie

• Data: 2023-08-21 • Autor: Katarzyna Nosal

Moi rodzice starali się o wykup mieszkania komunalnego w mieście S. i dostali zgodę. Jednakże teraz doczytałem w przepisach, że nie mogą być właścicielami innego mieszkania przez 10 lat przed ubieganiem się o wykup. Niestety, 8 lat temu rodzice wzięli kredyt na zakup kawalerki w innej gminie dla mnie – ja nie miałem wtedy zdolności kredytowej). Do spłaty kredytu zostało jeszcze 2 lata. Czy ta sytuacja uniemożliwia rodzicom wykup mieszkania komunalnego? Czy można w jakiś sposób wyjaśnić tę sytuację? Kawalera nigdy nie było ich, zresztą byłaby dla nich za mała – starają się o wykup mieszkania dwupokojowego. Czy przepisanie mieszkania z kredytem na mnie coś pomoże? Co można zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykup mieszkania komunalnego bez bonifikaty a własność mieszkania w innej gminie

Wykup mieszkania komunalnego

Zapoznałam się z aktualnie obowiązującą na terenie Miasta S. uchwałą dotyczącą sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych oraz przepisami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami gminy i muszę wyjaśnić dwie rzeczy:

  • żaden z przepisów nie blokuje wykupu mieszkania,
  • w opisanej sytuacji nie ma możliwości uzyskania bonifikaty od ceny wykupu.

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby wykup nieruchomości w sytuacji, gdy ktoś jest właścicielem nieruchomości w innej miejscowości. Zwłaszcza że nawet w przypadku najmu lokali komunalnych ograniczenie w wynajmowaniu przez gminę takich lokali dotyczy tej samej lub pobliskiej gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów: „Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości”. Z tego jednak wynika – w powiązaniu z faktem, że prawo do wykupu mieszkania komunalnego przysługuje jego najemcy – że sytuacja, gdy posiadanie innego mieszkania w tej samej gminie miałoby stanowić przeszkodę do wykupu zajmowanego mieszkania komunalnego, jest prawie niemożliwa dla zaistnienia. Po prostu z osobą posiadającą inne mieszkanie umowa najmu mieszkania komunalnego nie może zostać zawarta.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Posiadanie przez najemcę innego mieszkania wyklucza bonifikatę

Niestety jednak, w każdej sytuacji posiadania innego mieszkania (w tym w odległym miejscu) przy wykupie mieszkania komunalnego Rada Miasta S. postanowiła o nieudzielaniu bonifikaty. Posiada ku temu kompetencję wynikającą z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Zgodnie więc z aktualnym brzmieniem uchwały Rady Miasta S. (…) w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto S. i warunków udzielania bonifikat, ustala się bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy będącego(cej) osobą fizyczną w określonej wysokości, ale przepis ten nie ma zastosowania, gdy najemca bądź jego małżonek posiada lub posiadał w okresie 5 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu przez Gminę tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne, lub do ich części. Niniejszy przepis stosuje się bez względu na istniejące miedzy małżonkami stosunki majątkowe (§ 6 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 5 uchwały).

Przeniesienie własności innego mieszkania na syna nie wystarczy

Z treści tego przepisu wynika, ze chodzi nie tylko o stan aktualny w chwili wykupu, ale sam fakt posiadania lokalu nawet wcześniej, w przeciągu 5 lat („posiada lub posiadał”). Przepis dotyczy nieruchomości ujętych szeroko – zatem każdej, niezależnie od miejsca położenia.

Reasumując: niestety nie mam dobrych wieści, przeniesienie własności nieruchomości na Pana nie pomoże. Nie pomoże także wyjaśnienie, że nie jest to lokal na własne potrzeby mieszkaniowe. W mojej ocenie rodzice mogą wykupić mieszkanie komunalne, ale bez bonifikaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »