Czy żona może wyrzucić męża z domu?

• Data: 2023-11-30 • Autor: Iryna Kowalczuk

Eksmisja współmałżonka z mieszkania jest procesem skomplikowanym, wymagającym spełnienia określonych przesłanek prawnych. W przypadku, gdy jeden z małżonków stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia drugiego, stosuje przemoc, boryka się z problemami takimi jak alkoholizm czy narkomania, istnieje możliwość jego eksmisji. Proces ten może zostać zainicjowany w różnych trybach: poprzez powództwo sądowe, w ramach postępowania rozwodowego, przy podziale majątku czy w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z tym trudnym problemem zwróciła się do nas pani Katarzyna:

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy żona może wyrzucić męża z domu?

Mam męża alkoholika, który codziennie tylko pije i śpi. Od prawie roku nie daje na życie, pół roku już nie pracuje. Oczywiście żyje na mój koszt. W tej chwili nie mogę już w niczym się nim wyręczyć, bo na przykład wyszedł na spacer z 5-letnim dzieckiem i wrócił tak pijany, że nie mógł wejść po schodach do domu. Zabawy z dzieckiem w domu też źle się kończą: ostatnio spadli z fotela z powodu utraty równowagi przez tatusia po pijaku. Ja spłacam kredyt hipoteczny, utrzymuję dzieci, płacę rachunki. Mamy rozdzielność majątkową. Co mogę zrobić? Jak pozbyć się go z domu, żebym mogła żyć z dziećmi w spokoju? Mam ochotę wyrzucić męża za drzwi i koniec. Czy mogę tak postąpić? W tym tygodniu zajmę się również przygotowaniem pozwu rozwodowego. Bardzo proszę o radę!

Eksmisja męża alkoholika ze wspólnego mieszkania

Jak wynika z opisu, chce Pani wyeksmitować męża z mieszkania (zakładam, że wspólnego) oraz w najbliższym czasie założyć sprawę rozwodową w sądzie.

Przesłanką do eksmisji są najczęściej takie sytuacje jak alkoholizm czy narkomania, ciągłe kłótnie i awantury zagrażające życiu lub zdrowiu, stosowanie przemocy. Ważny jest także stosunek do wspólnych małoletnich dzieci, ale też innych zamieszkujących z małżonkami osób, np. dziadków którejś ze stron.

Małżonek ma prawo domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka w następującym trybie:

  1. W drodze powództwa o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka lub byłego małżonka, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów – jeśli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie – dotyczy to małżonków zajmujących mieszkanie jako lokatorzy, nie dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie (bądź byli małżonkowie) są współwłaścicielami mieszkania bądź gdy właścicielem mieszkania jest jedno z nich.
  2. W postępowaniu w sprawie o rozwód lub separację – na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, a jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem (np. przemoc, alkoholizm), uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie – wówczas sąd może w wyjątkowych wypadkach nakazać w wyroku rozwodowym jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.
    Procedura ta jest niemożliwa wtedy, gdy lokal mieszkalny stanowi majątek osobisty małżonka, który miałby być eksmitowany – gdy mieszkanie nie wchodzi do majątku wspólnego, możliwa jest natomiast wtedy, gdy chodzi o mieszkanie zajmowane przez małżonków zarówno na podstawie umowy najmu, użyczenia itp., gdy jest to mieszkanie spółdzielcze przysługujące obojgu małżonkom jak i gdy małżonkowie są współwłaścicielami mieszkania.
  3. W sprawie o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej – jeśli prawo do lokalu wchodzi do majątku wspólnego, na żądanie małżonka, któremu sąd przyznaje prawo do lokalu mieszkalnego, sąd orzeka eksmisję drugiego małżonka.
    Wspólność ustawowa ustaje w wyniku orzeczonego przez sąd rozwodu, separacji, rozdzielności majątkowej, zawarcia przed notariuszem umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową, orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia małżonka, ogłoszenia upadłości przez małżonka.
  4. W sprawie o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jeśli sprawcą przemocy jest małżonek lub były małżonek; nie ma w tym przypadku znaczenia, jaki tytuł prawny przysługuje małżonkom lub jednemu z nich do lokalu mieszkalnego – czy jest to mieszkanie wynajmowane, użyczone itp., spółdzielcze, czy własnościowe – i czy prawo do lokalu jest majątkiem wspólnym. Przesłanką do wydania przez sąd orzeczenia o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania jest bowiem fakt, że członek rodziny czyni szczególnie uciążliwym „wspólne zamieszkiwanie” (zobacz też uwagi zawarte w pkt 5 działu „Powody wszczęcia postępowania eksmisyjnego”).

Zobacz również: Jak pozbyć się alkoholika z domu?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Eksmisja a rozwód z podziałem majątku

Do eksmisji, która jest aktem przymusowym, nie musi jednak dojść, jeśli obie strony dojdą do porozumienia. Na zgodny ich wniosek sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzeczenie o eksmisji czy wspólnym zamieszkiwaniu należy traktować, jako swego rodzaju orzeczenie tymczasowe do czasu podziału majątku pomiędzy stronami. Podział ten nie odbywa się najczęściej w ramach procesu rozwodowego, chociaż jest taka możliwość. Spowodowane jest to faktem, że podział majątku rodzi często sytuacje sporne i konfliktowe pomiędzy małżonkami, co zdecydowanie wydłużyłoby czas, w jakim powinno być wydane orzeczenie o rozwodzie.

 

Reasumując, eksmisji męża może Pani żądać wraz ze złożeniem w sądzie pozwu rozwodowego. Art 58 § 2 zd. 2 K.r.i.o. wskazuje, że:

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka”.

Bardzo pomocne będą dla sądu wszelkiego rodzaju notatki służbowe z interwencji policji itp., które udokumentują naganne postępowanie współmałżonka, którego chcemy eksmitować, zeznania świadków itp.

Może Pani również przed sprawą rozwodową żądać eksmisji męża. W ewentualnym pozwie o eksmisję należy wskazać wszystkie te okoliczności, które świadczą o tym, iż mąż swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Pozew o eksmisję należy złożyć do sądu rejonowego miejsca położenia mieszkania. Pozew taki podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Podsumowując: nawet jeśli to Pani jest właścicielką domu, nie może Pani wyrzucić męża, samowolnie pozbawić go posiadania tego domu. Może być i tak, że Pani mąż, nawet jeśli nie jest właścicielem domu, ma uprawnienie do korzystania z niego. Najlepiej będzie najpierw doprowadzić do takiej sytuacji, w której mąż straci uprawnienie do zamieszkiwania w domu (czyli doprowadzić do rozwodu), a następnie wnieść pozew o eksmisję alkoholika z nieruchomości.

Zobacz również: Czy małżonek może kupić nieruchomość tylko na siebie?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Anny i Pawła: Anna i Paweł byli małżeństwem przez 10 lat, ale Paweł zaczął nadużywać alkoholu, co prowadziło do ciągłych awantur i przemocy domowej. Anna, martwiąc się o bezpieczeństwo swoje i dzieci, postanowiła złożyć pozew o rozwód i wnioskować o eksmisję Pawła. Udało jej się to dzięki zgromadzeniu dokumentacji interwencji policji i zeznań świadków, co przekonało sąd do wydania nakazu eksmisji Pawła z ich wspólnego mieszkania.

 

Historia Katarzyny i Marka: Katarzyna i Marek byli małżeństwem, w którym Marek wykazywał agresywne zachowania i miał problem z nadużywaniem substancji. Pomimo wspólnego mieszkania Katarzyna czuła się zagrożona. Zdecydowała się na rozpoczęcie postępowania rozwodowego, w którym sąd orzekł eksmisję Marka na podstawie jego rażąco nagannego postępowania, które uniemożliwiało wspólne zamieszkiwanie. Rozwód i eksmisja dały Katarzynie możliwość rozpoczęcia nowego życia bez obawy o własne bezpieczeństwo.

 

Sytuacja Joanny i Tomasza: Joanna i Tomasz przez wiele lat wiedli spokojne życie małżeńskie. Jednak po utracie pracy Tomasz zaczął mieć problemy z alkoholem, co prowadziło do licznych konfliktów i przemocy. Joanna, pragnąc ochronić swoje dzieci, zdecydowała się na rozwód. W trakcie postępowania rozwodowego, na jej wniosek, sąd orzekł tymczasową eksmisję męża z ich wspólnego domu ze względu na jego rażąco naganne postępowanie, umożliwiając tym samym Joannie bezpieczne życie do czasu zakończenia procesu rozwodowego.

Podsumowanie

Podsumowując, eksmisja współmałżonka z mieszkania w kontekście problemów takich jak alkoholizm, przemoc, czy inne rażąco naganne postępowania, jest procesem możliwym, lecz wymaga spełnienia ściśle określonych warunków prawnych. Warto zwrócić uwagę na różne ścieżki prawne, jakie można wybrać w tej sytuacji, w zależności od indywidualnych okoliczności. Kluczową rolę odgrywają tutaj dowody i dokumentacja, które są niezbędne do przekonania sądu do wydania orzeczenia o eksmisji. Pomimo trudności, jest to środek ostateczny, który może przyczynić się do ochrony zdrowia i życia małżonków oraz ewentualnych dzieci w rodzinie.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie eksmisji współmałżonka lub porady dotyczącej procesu rozwodowego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych on-line i profesjonalnego przygotowania pism sądowych – zapewniamy dyskrecję i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Nie wahaj się dłużej, bo sprawy same się nie rozwiążą – opisz swój problem na formularzu kontaktowym spod tego artykułu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »