Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były partner córki nie chce się wyprowadzić z mieszkania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-09

Moja córka mieszka ze swoim partnerem od 8 lat, mają 4-letnie dziecko. Ich związek uległ rozpadowi, a były parter córki nie chce się wyprowadzić z jej mieszkania (które kupiła na kredyt i sama go spłaca). Grozi jej zabraniem dziecka. Dodam, że nie ma u niej meldunku ani nie spisywali żadnej umowy. Co córka może teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Córka będzie musiała skierować sprawę o eksmisję do sądu, ale powinna ją poprzedzić pisemnym wypowiedzeniem użyczenia. Obecnie bowiem partner mieszka na podstawie wcześniej wyrażonego użyczenia. Córka przyjęła go do siebie do mieszkania, pozwoliła mu mieszkać. Można to traktować jako użyczenie.

 

Podstawę prawną żądania eksmisji stanowi art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie jej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Córka udostępniła partnerowi do zamieszkania lokal mieszkalny, w którym sama także zamieszkuje. Między nimi co prawda nie została zapewne formalnie zawarta żadna umowa, która określałaby uprawnienie do korzystania z części nieruchomości. Charakter stosunku prawnego powstałego przez fakty dokonane między nimi najbardziej zbliżony jest do umowy użyczenia (art. 710). Przemawia za tym nieodpłatny jego charakter, bo partner nie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

Łączący strony stosunek bezterminowego użyczenia należy więc wypowiedzieć. To da córce podstawę do żądania wydania jej użyczonych pomieszczeń (art. 716), aby zapewnić sobie konieczny spokój.

Powyższe stanowisko co do wygaśnięcia użyczenia jest zgodne ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2000 r., sygn. alt V CKN 38/00, Legalis 83645, stanowiącym, iż „wypowiedzenie najmu może być dokonane także przez czynność procesową polegającą na wytoczeniu powództwa o wydanie przedmiotu najmu, zawierającego w sobie wolę wypowiedzenia umowy najmu”.

W ten sposób uzyska tytuł wykonawczy – wyrok, uprawniający ją do fizycznej eksmisji z mieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Eksmisja z użyczonego mieszkania

Od przeszło 2 lat udostępniam lokal mieszkalny osobie niepełnosprawnej (z pierwszą grupą inwalidzką), która jest przyjacielem rodziny. Osoba ta nie jest...

 

Problem z agresywnym dorosłym synem - eksmisja

Mam problem z agresywnym dorosłym synem. Syn jest alkoholikiem, nie pracuje, nie dokłada się do utrzymania domu, a na dodatek znęca się psychicznie...

 

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się z mieszkania - co zrobić?

Mieszkam za granicą, kupiłam 10 lat temu małe mieszkanie w Polsce. Wynajęłam je tylko za uiszczanie opłat. Mój brat wkrótce się żeni...

 

Wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów a eksmisja

Dostałam wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów, których nie jestem w stanie spłacać. Mam dwoje małych dzieci. Czy dojdzie do eksmisji?...

 

Co zrobić, żeby syn opuścił mieszkanie?

Mój 32-letni syn jest zameldowany w moim mieszkaniu. Od 5 lat żyje na mój koszt. Nie chce iść do pracy, bo mówi, że nie ma. Ciężko mi się z nim...

 

Problem z bratem alkoholikiem a eksmisja

Mam problem z bratem alkoholikiem. Brat (I grupa niepełnosprawności) jest zameldowany w moim mieszaniu, wynajmuje je ode mnie (umowa najmu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »