Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Były partner córki nie chce się wyprowadzić z mieszkania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-09 • Aktualizacja: 2022-06-05

Moja córka mieszka ze swoim partnerem od 8 lat, mają 4-letnie dziecko. Ich związek uległ rozpadowi, a były parter córki nie chce się wyprowadzić z jej mieszkania (które kupiła na kredyt i sama go spłaca). Grozi jej zabraniem dziecka. Dodam, że nie ma u niej meldunku ani nie spisywali żadnej umowy. Co córka może teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Były partner córki nie chce się wyprowadzić z mieszkania

Pozew o eksmisję oraz umowa użyczenia

Córka będzie musiała skierować sprawę o eksmisję do sądu, ale powinna ją poprzedzić pisemnym wypowiedzeniem użyczenia. Obecnie bowiem partner mieszka na podstawie wcześniej wyrażonego użyczenia. Córka przyjęła go do siebie do mieszkania, pozwoliła mu mieszkać. Można to traktować jako użyczenie.

 

Podstawę prawną żądania eksmisji stanowi art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie jej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Córka udostępniła partnerowi do zamieszkania lokal mieszkalny, w którym sama także zamieszkuje. Między nimi co prawda nie została zapewne formalnie zawarta żadna umowa, która określałaby uprawnienie do korzystania z części nieruchomości. Charakter stosunku prawnego powstałego przez fakty dokonane między nimi najbardziej zbliżony jest do umowy użyczenia (art. 710). Przemawia za tym nieodpłatny jego charakter, bo partner nie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

Łączący strony stosunek bezterminowego użyczenia należy więc wypowiedzieć. To da córce podstawę do żądania wydania jej użyczonych pomieszczeń (art. 716), aby zapewnić sobie konieczny spokój.

Powyższe stanowisko co do wygaśnięcia użyczenia jest zgodne ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2000 r., sygn. alt V CKN 38/00, Legalis 83645, stanowiącym, iż „wypowiedzenie najmu może być dokonane także przez czynność procesową polegającą na wytoczeniu powództwa o wydanie przedmiotu najmu, zawierającego w sobie wolę wypowiedzenia umowy najmu”.

W ten sposób uzyska tytuł wykonawczy – wyrok, uprawniający ją do fizycznej eksmisji z mieszkania.

Zobacz również: Jak pozbyć się partnera z domu?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »