Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa miasta na zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym cioci

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-12-23

Moja ciocia po śmierci mojej mamy zameldowała mnie u siebie i przyjęła na wychowanie. Zameldowała mnie u siebie, gdy miałam 18 lat i od tej pory żyłyśmy razem. Nie wiedziała, że bez zgody miasta to jest nielegalne. Teraz ZGN wysłał pismo, że nie jestem uprawniona do mieszkania i ciocia musi dostać na to zgodę. Wystąpiłyśmy o nią, ale miasto odmówiło. Czy jest szansa, że urząd cofnie odmowę? Opiekuję się ciocią, sama się nie utrzymam i nie mam gdzie mieszkać. Mieszkanie jest w dobrym stanie, dbam o nie jak o swoje. Co robić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Gmina w tym wypadku jako właściciel lokalu ma pewną swobodę decyzyjną i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy na skutek odwołania do organu wyższego rzędu taka decyzja zostanie zmieniona na Pani korzyść.

W przypadku Warszawy (nie wiem, w jakim mieście lokal zajmowany przez Panią jest położony) mogę powiedzieć spokojnie, że taka decyzja nie będzie zmieniona na korzyść współlokatora, bowiem organy te głównie z powodu problemów z posiadaniem wystarczającej liczby lokali robią wszystko, żeby zgodnie z prawem większą ilość posiadanych przez siebie lokali komunalnych zwolnić.

Rzeczywiście mieszkania komunalnego nie można podnająć ani użyczyć bez zgody właściciela (jednak szczegółowe zasady wynajmowania lokali określa gmina w uchwale, stąd muszę wiedzieć, w jakim mieście położone jest Pani lokal).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Tym samym nieodzowna jest zgoda gminy jako właściciela lokalu w tym zakresie.

Podnajmowanie lub użyczanie lokalu bez zgody jest podstawą do wypowiedzenia umowy najmu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Można oczywiście byłoby obecnie pokusić się o Pani zameldowanie w innym miejscu i oświadczenie na piśmie, że Pani jako członek rodziny tylko dogląda mieszkania (a nie zamieszkuje w nim) i wtedy trudne do udowodnienia będzie Pani zamieszkiwanie tam, chyba że Pani zamieszkiwanie potwierdzą sąsiedzi w razie kontroli urzędników z gminy.

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali komunalnych przewiduje dla każdej gminy odrębna uchwała, której postanowienia powinny uzupełniać postanowienia ustaw.

Dla przykładu na terenie Warszawy obowiązuje uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Wynika z niej m.in. to, że zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części na czas nieoznaczony może nastąpić wyłącznie na rzecz małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, pod warunkiem jednak, że wymienione osoby nie posiadają tytułu prawnego do lokalu położonego w mieście lub w miejscowości pobliskiej.

W stosunku do pozostałych osób zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto nie wyraża się zgody na oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, gdy powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosiłaby poniżej 6 m2 lub gdy najemca zalega z opłatami za lokal.

Nie wymaga zgody wynajmującego oddanie przez najemcę lokalu w bezpłatne używanie osobie, wobec której na najemcy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Trudno uznać, mimo faktycznej opieki nad Panią przez ciocię, że ciąży na niej obowiązek alimentacyjny lub odwrotnie, taki obowiązek spoczywa na Pani. Tutaj musiałbym jednak otrzymać informację od Pani, o jakim mieście mówimy.

Oczywiście wniosek o zmianę decyzji zawsze można wnosić. Pismo nic nie kosztuje, a może po opisie sytuacji i faktycznej opieki cioci nad Panią i obecnie Pani nad ciocią Pani zamieszkiwanie w lokalu jest korzystne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »