Brak zgody miasta na zamieszkanie w lokalu komunalnym

• Autor: Tomasz Krupiński

Moja ciocia po śmierci mojej mamy zameldowała mnie u siebie i przyjęła na wychowanie. Zameldowała mnie u siebie, gdy miałam 18 lat i od tej pory żyłyśmy razem. Nie wiedziała, że bez zgody miasta to jest nielegalne. Teraz ZGN wysłał pismo, że nie jestem uprawniona do mieszkania i ciocia musi dostać na to zgodę. Wystąpiłyśmy o nią, ale miasto odmówiło. Czy jest szansa, że urząd cofnie odmowę? Opiekuję się ciocią, sama się nie utrzymam i nie mam gdzie mieszkać. Mieszkanie jest w dobrym stanie, dbam o nie jak o swoje. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zgody miasta na zamieszkanie w lokalu komunalnym

Zwalnianie lokali mieszkalnych przez gminę

Gmina w tym wypadku jako właściciel lokalu ma pewną swobodę decyzyjną i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy na skutek odwołania do organu wyższego rzędu taka decyzja zostanie zmieniona na Pani korzyść.

W przypadku Warszawy (nie wiem, w jakim mieście lokal zajmowany przez Panią jest położony) mogę powiedzieć spokojnie, że taka decyzja nie będzie zmieniona na korzyść współlokatora, bowiem organy te głównie z powodu problemów z posiadaniem wystarczającej liczby lokali robią wszystko, żeby zgodnie z prawem większą ilość posiadanych przez siebie lokali komunalnych zwolnić.

Rzeczywiście mieszkania komunalnego nie można podnająć ani użyczyć bez zgody właściciela (jednak szczegółowe zasady wynajmowania lokali określa gmina w uchwale, stąd muszę wiedzieć, w jakim mieście położone jest Pani lokal).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Tym samym nieodzowna jest zgoda gminy jako właściciela lokalu w tym zakresie.

Podnajmowanie lub użyczanie lokalu bez zgody jest podstawą do wypowiedzenia umowy najmu.

Można oczywiście byłoby obecnie pokusić się o Pani zameldowanie w innym miejscu i oświadczenie na piśmie, że Pani jako członek rodziny tylko dogląda mieszkania (a nie zamieszkuje w nim) i wtedy trudne do udowodnienia będzie Pani zamieszkiwanie tam, chyba że Pani zamieszkiwanie potwierdzą sąsiedzi w razie kontroli urzędników z gminy.

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali komunalnych przewiduje dla każdej gminy odrębna uchwała, której postanowienia powinny uzupełniać postanowienia ustaw.

Dla przykładu na terenie Warszawy obowiązuje uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Wynika z niej m.in. to, że zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części na czas nieoznaczony może nastąpić wyłącznie na rzecz małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, pod warunkiem jednak, że wymienione osoby nie posiadają tytułu prawnego do lokalu położonego w mieście lub w miejscowości pobliskiej.

W stosunku do pozostałych osób zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto nie wyraża się zgody na oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, gdy powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosiłaby poniżej 6 m2 lub gdy najemca zalega z opłatami za lokal.

Nie wymaga zgody wynajmującego oddanie przez najemcę lokalu w bezpłatne używanie osobie, wobec której na najemcy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Trudno uznać, mimo faktycznej opieki nad Panią przez ciocię, że ciąży na niej obowiązek alimentacyjny lub odwrotnie, taki obowiązek spoczywa na Pani. Tutaj musiałbym jednak otrzymać informację od Pani, o jakim mieście mówimy.

Oczywiście wniosek o zmianę decyzji zawsze można wnosić. Pismo nic nie kosztuje, a może po opisie sytuacji i faktycznej opieki cioci nad Panią i obecnie Pani nad ciocią Pani zamieszkiwanie w lokalu jest korzystne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »