Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2017-10-13

Złożyłem wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Stosunek najmu jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Wypowiedzenie stosunku najmu jest typową czynnością materialnoprawną.

Zgodnie z art. 673 K.c., jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

Ustawowe terminy wypowiadania najmu zawartego na czas nieoznaczony są następujące:

– gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na 3 dni naprzód,

– gdy najem jest dzienny – na 1 dzień naprzód.

Jeżeli zaś czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

W wyroku z dnia 19 października 2006 r., V CSK 230/06, Biul. SN 2007, nr 2, poz. 11, SN uznał, że umowa o najem „powierzchni użytkowej” w budynku tzw. domu towarowego podlega przepisom K.c. o najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w okresie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie najmu lokalu reguluje art. 688 K.c., który przewiduje, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Opisany przez Pana stan faktyczny zawiera dwie cechy: trzymiesięczny okres wypowiedzenia oraz lokal użytkowy. Pytanie brzmi: „List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?”.

Przy braku zapisów w umowie na temat liczenia terminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne i co ważne – to od tego momentu oblicza się początek biegu terminu wypowiedzenia – z chwilą jego doręczenia wynajmującemu. Doręczenie oświadczenia woli drugiej stronie rozumiane jest jako stworzenie adresatowi możliwości zapoznania się z jego treścią. Zgodnie z art. 61 § 1 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Jeżeli zatem wypowiedzenie najmu doręczone zostało w dniu 4 kwietnia, to mając na uwadze art. 688 K.c. umowa najmu rozwiąże się z dniem 31 lipca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »