Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2017-10-13

Złożyłem wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Stosunek najmu jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Wypowiedzenie stosunku najmu jest typową czynnością materialnoprawną.

Zgodnie z art. 673 K.c., jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

Ustawowe terminy wypowiadania najmu zawartego na czas nieoznaczony są następujące:

– gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na 3 dni naprzód,

– gdy najem jest dzienny – na 1 dzień naprzód.

Jeżeli zaś czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

W wyroku z dnia 19 października 2006 r., V CSK 230/06, Biul. SN 2007, nr 2, poz. 11, SN uznał, że umowa o najem „powierzchni użytkowej” w budynku tzw. domu towarowego podlega przepisom K.c. o najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w okresie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie najmu lokalu reguluje art. 688 K.c., który przewiduje, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Opisany przez Pana stan faktyczny zawiera dwie cechy: trzymiesięczny okres wypowiedzenia oraz lokal użytkowy. Pytanie brzmi: „List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?”.

Przy braku zapisów w umowie na temat liczenia terminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne i co ważne – to od tego momentu oblicza się początek biegu terminu wypowiedzenia – z chwilą jego doręczenia wynajmującemu. Doręczenie oświadczenia woli drugiej stronie rozumiane jest jako stworzenie adresatowi możliwości zapoznania się z jego treścią. Zgodnie z art. 61 § 1 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Jeżeli zatem wypowiedzenie najmu doręczone zostało w dniu 4 kwietnia, to mając na uwadze art. 688 K.c. umowa najmu rozwiąże się z dniem 31 lipca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »