Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2017-10-13 • Aktualizacja: 2021-07-02

Złożyłem wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

Wypowiedzenie stosunku najmu

Stosunek najmu jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Wypowiedzenie stosunku najmu jest typową czynnością materialnoprawną.

Zgodnie z art. 673 K.c., jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

Ustawowe terminy wypowiadania najmu zawartego na czas nieoznaczony są następujące:

– gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

– gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na 3 dni naprzód,

– gdy najem jest dzienny – na 1 dzień naprzód.

Jeżeli zaś czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

W wyroku z dnia 19 października 2006 r., V CSK 230/06, Biul. SN 2007, nr 2, poz. 11, SN uznał, że umowa o najem „powierzchni użytkowej” w budynku tzw. domu towarowego podlega przepisom K.c. o najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w okresie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie najmu lokalu reguluje art. 688 K.c., który przewiduje, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Opisany przez Pana stan faktyczny zawiera dwie cechy: trzymiesięczny okres wypowiedzenia oraz lokal użytkowy. Pytanie brzmi: „List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4 kwietnia. Który termin wypowiedzenia umowy jest brany pod uwagę przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym (koniec czerwca czy lipca)?”.

Przy braku zapisów w umowie na temat liczenia terminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne i co ważne – to od tego momentu oblicza się początek biegu terminu wypowiedzenia – z chwilą jego doręczenia wynajmującemu. Doręczenie oświadczenia woli drugiej stronie rozumiane jest jako stworzenie adresatowi możliwości zapoznania się z jego treścią. Zgodnie z art. 61 § 1 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Jeżeli zatem wypowiedzenie najmu doręczone zostało w dniu 4 kwietnia, to mając na uwadze art. 688 K.c. umowa najmu rozwiąże się z dniem 31 lipca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »