Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem byłą wychowanką domu dziecka. Placówkę opuściłam w 2000 r. Od tej pory jestem cały czas zmuszona wynajmować mieszkania od osób prywatnych, gdyż nie posiadam stałego miejsca pobytu. Nie mam też meldunku. Osiem lat temu do gminy, gdzie miałam ostatni meldunek, złożyłam wniosek o przydział mieszkania komunalnego. Zostałam wpisana na listę oczekujących, a poznaniu się z moją sytuacją wójt zdecydował nawet przesunąć mnie na liście oczekujących. Niestety gmina zawiadomiła mnie, że mieszkanie mi się nie należy, gdyż nie mieszkam w tej gminie, tylko w mieście 20 km dalej i tam powinnam się starać o mieszkanie. Rzeczywiście tak jest, bo w mieście udało mi się znaleźć pracę i wynajęłam lokal. We władzach miasta też już byłam i tam z kolei poinformowano mnie, że jest to zadanie własne gminy i o mieszkanie muszę się starać tam, gdzie miałam ostatni meldunek i że nie należy mi się u nich mieszkanie. Nie wiem, co teraz mogę z tym zrobić. Jeżeli mieszkam w tym mieście od kilku lat, tu pracuję i płacę podatki, czy mogę się starać u nich o mieszkanie socjalne lub komunalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem

Rozróżnienie pomiędzy mieszkaniem komunalnym i socjalnym

Zarówno mieszkania komunalne, jak i lokale socjalne należą do gminy. Ponadto jedne i drugie są wynajmowane na czas nieoznaczony (z czasem niektóre gminy umożliwiają wykup mieszkania komunalnego przez najemców). Nie są to jednak tożsame lokale. Mieszkanie komunalne zasadniczo niczym nie odbiega od tego, jakie można kupić czy wynająć na wolnym rynku. Natomiast mieszkanie socjalne to lokum zwykle o obniżonym standardzie. Taki lokal socjalny może mieć zatem np. części wspólne, np. kuchnię do dyspozycji kilku rodzin czy wspólne łazienki. Pokoje przechodnie, piece kaflowe, pomieszczenia wymagające kapitalnego remontu, znajdujące się w starej zabudowie, zlokalizowanej na obrzeżach miejscowości, to w przypadku lokali socjalnych niemal standard.

O tym, komu przysługuje mieszkanie komunalne albo socjalne, stanowią przepisy. To przede wszystkim ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. To także uchwały podejmowane przez samorządu – miasta czy gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu tegoż miasta lub gminy.

Zobacz również: Bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Różne zasady przyznawania mieszkań z zasobów komunalnych gmin

Bez wątpienia więc przyznawanie lokali socjalnych i komunalnych oraz ich najem jest zadaniem własnym gminy. Nie ma jednak jednakowych dla całego kraju kryteriów przyznawania tych mieszkań. W każdej gminie sprawa ta może być rozwiązana w sposób znacznie różniący się od zasad przyjętych np. w sąsiedniej miejscowości. Zatem żeby sprawdzić, czy danej osobie przysługuje mieszkanie od gminy, trzeba zapoznać się z uchwałą rady gminy w tej sprawie.

Szczegółowe warunki przyznawania mieszkań zawarte w uchwale rady gminy

Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania lokalami należącymi do gminy oraz ustala zasady wynajmowania tych mieszkań, a w szczególności: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o mieszkanie komunalne, warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy (np. zagęszczenie, budynek przeznaczony do rozbiórki), kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania komunalnego, warunki dokonywania zamiany, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o mieszkanie komunalne. Uchwała rady gminy określa dokładnie, jaki jest tryb załatwiania wniosków o najem mieszkania komunalnego. Ustala też kolejność rozpatrywania wniosków, sytuacje, w jakich można być skreślonym z listy oczekujących, zasady okresowej weryfikacji osób oczekujących na mieszkania.

Stałe zamieszkiwanie na terenie gminy jako warunek ubiegania się o mieszkanie

Nie mniej, bez wątpienia warunkiem do tego, aby ubiegać się o mieszkanie, czy to socjalne, czy komunalne, jest zamieszkiwanie na terenie gminy, w której wnioskuje się o ów lokal. Urzędnik ma prawo zweryfikować miejsce zamieszkania, w tym miejsce zameldowania, miejsce płacenia podatków, miejsce świadczenia pracy, aby ustalić, czy dana osoba rzeczywiście jest mieszkańcem danej gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl