Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-04-17 • Aktualizacja: 2022-06-07

Od 1987 pracowałem w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny wojska i dostałem mieszkanie z jednostki. W 1999 r. zostałem żołnierzem zawodowym w MSW, a w roku 2001 r. zostałem funkcjonariuszem BOR. Chciałbym się dowiedzieć, ile dostanę ulgi przy wykupie mieszkania służbowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Wykup mieszkania zasobu wojskowego

Odpowiadając na to pytanie, należy w pierwszym rzędzie zauważyć, że 1 sierpnia 1990 r. Biuro Ochrony Rządu zostało przeformowane w Jednostkę Wojskową Nr 1004. Jego funkcjonariusze otrzymali status żołnierzy, nadal jednak pełnili służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Natomiast 30 marca 2001 r. weszła w życie ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Na mocy jej postanowień jednostkę przekształcono w jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację o charakterze policyjnym. Od tego momentu żołnierze JW 1004 stali się z mocy prawa funkcjonariuszami BOR z przysługującymi im odrębnymi stopniami służbowymi. Ma to wpływ na wysokość bonifikaty, jaką może Pan otrzymać w związku z zamiarem wykupu mieszkania z zasobów wojskowych.

Mieszkanie zakładowe (gdyby nadal był Pan żołnierzem zawodowym) może wykupić – co do zasady – jego najemca, który ma umowę zawartą na czas nieoznaczony albo administracyjną decyzję o przydziale. Uprawnionym jest również pracownik zbywcy albo jego poprzednika prawnego, z którym przed 12 listopada 1994 r. zawarto umowę na czas oznaczony związaną z jego pracą.

Preferencje przy wykupie polegają na sprzedaży mieszkania znacznie taniej niż po cenie rynkowej. Jego cenę (obliczoną zgodnie z zasadami przyjętymi w przepisach o gospodarce nieruchomościami) pomniejsza się bowiem w niektórych przypadkach nawet o 95 proc. Obowiązuje zasada, że obniżka wynosi 6 proc. za każdy rok pracy uprawnionego, jak również 3 proc. za każdy rok najmu tego mieszkania. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się też czas przepracowany w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po 1 sierpnia 1990 r., jak też staż pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub jego jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.

W przypadku mieszkań z zasobów wojskowych – to od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono poniższe zasady nabywania lokali od WAM.

  • 95 proc. w przypadku żołnierzy służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny wspólnie zamieszkujących z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci;
  • 90 proc. dla osób nie wymienionych powyżej.

Ponadto znowelizowana 24 kwietnia 2014 r. ustawa o zakwaterowaniu wprowadziła ograniczenie dotyczące kwoty pomniejszenia, która nie będzie mogła być wyższa niż 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że w przypadku lokali droższych (o wartości powyżej 210 tys.) nabywca lokalu musi zapłacić w 100 proc. różnicę pomiędzy wyliczoną wysokością pomniejszenia, a jego możliwą wysokością (200 tys.). Wprowadzono też pięcioletni okres karencji na dalszą sprzedaż nabytego w ten sposób mieszkania. Należy również pamiętać, iż bonifikaty nie będą obejmowały udziału w gruncie przynależnym do lokalu.

W świetle powyższego, w mojej opinii będzie Panu przysługiwała bonifikata w wysokości 90%.

Zobacz również: Dodatek mieszkaniowy dla żołnierza

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »