Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-04-17

Od 1987 pracowałem w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny wojska i dostałem mieszkanie z jednostki. W 1999 r. zostałem żołnierzem zawodowym w MSW, a w roku 2001 r. zostałem funkcjonariuszem BOR. Chciałbym się dowiedzieć, ile dostanę ulgi przy wykupie mieszkania służbowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na to pytanie, należy w pierwszym rzędzie zauważyć, że 1 sierpnia 1990 r. Biuro Ochrony Rządu zostało przeformowane w Jednostkę Wojskową Nr 1004. Jego funkcjonariusze otrzymali status żołnierzy, nadal jednak pełnili służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Natomiast 30 marca 2001 r. weszła w życie ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Na mocy jej postanowień jednostkę przekształcono w jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację o charakterze policyjnym. Od tego momentu żołnierze JW 1004 stali się z mocy prawa funkcjonariuszami BOR z przysługującymi im odrębnymi stopniami służbowymi. Ma to wpływ na wysokość bonifikaty, jaką może Pan otrzymać w związku z zamiarem wykupu mieszkania z zasobów wojskowych.

Mieszkanie zakładowe (gdyby nadal był Pan żołnierzem zawodowym) może wykupić – co do zasady – jego najemca, który ma umowę zawartą na czas nieoznaczony albo administracyjną decyzję o przydziale. Uprawnionym jest również pracownik zbywcy albo jego poprzednika prawnego, z którym przed 12 listopada 1994 r. zawarto umowę na czas oznaczony związaną z jego pracą.

Preferencje przy wykupie polegają na sprzedaży mieszkania znacznie taniej niż po cenie rynkowej. Jego cenę (obliczoną zgodnie z zasadami przyjętymi w przepisach o gospodarce nieruchomościami) pomniejsza się bowiem w niektórych przypadkach nawet o 95 proc. Obowiązuje zasada, że obniżka wynosi 6 proc. za każdy rok pracy uprawnionego, jak również 3 proc. za każdy rok najmu tego mieszkania. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się też czas przepracowany w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po 1 sierpnia 1990 r., jak też staż pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub jego jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.

W przypadku mieszkań z zasobów wojskowych – to od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono poniższe zasady nabywania lokali od WAM.

  • 95 proc. w przypadku żołnierzy służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny wspólnie zamieszkujących z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci;
  • 90 proc. dla osób nie wymienionych powyżej.

Ponadto znowelizowana 24 kwietnia 2014 r. ustawa o zakwaterowaniu wprowadziła ograniczenie dotyczące kwoty pomniejszenia, która nie będzie mogła być wyższa niż 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że w przypadku lokali droższych (o wartości powyżej 210 tys.) nabywca lokalu musi zapłacić w 100 proc. różnicę pomiędzy wyliczoną wysokością pomniejszenia, a jego możliwą wysokością (200 tys.). Wprowadzono też pięcioletni okres karencji na dalszą sprzedaż nabytego w ten sposób mieszkania. Należy również pamiętać, iż bonifikaty nie będą obejmowały udziału w gruncie przynależnym do lokalu.

W świetle powyższego, w mojej opinii będzie Panu przysługiwała bonifikata w wysokości 90%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Otrzymałem zawiadomienie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydzieleniu mi lokalu mieszkalnego. Czy w jakiś sposób mogę odmówić...

Lokal z AMW po rodzicach

W roku 2016 zmarł mój tata wynajmujący lokal mieszkalny z Agencji Mienia Wojskowego (wcześniej był pracownikiem). Po śmierci taty umowa najmu na czas...

 

Mieszkanie służbowe dla leśniczego

Sprawa dotyczy mieszkania służbowego dla leśniczego. Od wielu lat zajmuję mieszkanie służbowe Lasów Państwowych (najpierw jako podleśniczy –...

 

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię

Mój 72-letni brat (emeryt) zajmuje mieszkanie od 1980 r., które otrzymał w przydziale od wówczas działającej w naszym mieście dużej firmy –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »