Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-05-03 • Aktualizacja: 2021-07-02

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych). Agregaty montowane na zewnątrz zamontowałem zgodnie z załączonym rysunkiem pod samum sufitem balkonu nade mną – tu zaznaczam, że wszystkie balkony są we wnęce i nic nie wystaje poza obrys balkonu. Czy wspólnota może w jakikolwiek sposób zmusić mnie do zdjęcia urządzeń i umieszczenia ich na posadzce balkonu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Gdzie można przeprowadzić remont

Kwestie związane z własnością lokali, pomieszczeniami pomocniczymi nie zawsze należą do łatwych, zwłaszcza gdy mieszka się w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkając w bloku, należy liczyć się z tym, że niektóre decyzje nie mogą być podejmowane samodzielnie przez właściciela lokalu.

O status balkonu spierano się przez wiele lat i nadal do tej pory można powiedzieć, że balkon ma dwojaki status. Przede wszystkim należy więc sięgnąć do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie więc z art. 2 samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębną nieruchomość. Samodzielnym lokalem zaś jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Balkon jest więc pomieszczeniem pomocniczym będącym zarazem częścią składową lokalu, a więc stanowi jego część. Jeśli jest Pan właścicielem mieszkania, jest Pan również właścicielem balkonu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2002 r., sygn. akt III RN 153/01.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 tej samej ustawy nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. W związku z tym elewacja jest częścią wspólną i zarządza nią wspólnota mieszkaniowa. Aby więc jednoznacznie rozstrzygnąć, czy balkon należy do Pana mieszkania, czy do nieruchomości wspólnej, należy stwierdzić, czy służy on wyłącznie do zaspokajania Pana potrzeb mieszkaniowych i Pana rodziny. W doktrynie podkreśla się, że status prawny balkonu jest uzależniony od okoliczności konkretnego przypadku i trudno z góry określać, jaki on będzie miał status. Jednakże balkon przynależny tylko do jednego mieszkania i z którego korzystają właściciele tylko jednego mieszkania, z reguły uznawany jest jako jego pomieszczenie pomocnicze.

Należy również pamiętać, że te elementy konstrukcyjne i architektoniczne, które trwale łączą balkon z budynkiem, są już częścią wspólną i w związku z tym wydatki i remonty obciążają wspólnotę. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08.

Kwestie te są niezwykle istotne, gdyż właśnie od tego zależy, kto ma prawo podjąć taką decyzję o zamontowaniu klimatyzatorów. Z jednej strony są one na terenie balkonu i mógłby się Pan tak bronić, gdyż  są na terenie balkonu, który jest Pana własnością. Patrząc z tego punktu widzenia, miał Pan prawo tak postąpić.

Jednakże, jak rozumiem, klimatyzatory te są zamontowane na elewacji budynku. I to już może być problematyczne, gdyż elewacja i elementy konstrukcyjne balkonu należą już do nieruchomości wspólnej i wówczas rzeczywiście wspólnota mogłaby Pana zmusić do ich demontażu.

Nie wiem, jakie jest stanowisko wspólnoty w tej sprawie, czy przeszkadzają komuś te klimatyzatory, czy zgłaszane były jakieś obiekcje. W razie wystąpienia sporu trudno orzec, jakie byłyby skutki i konsekwencje. Gdyby sprawa dotarła do sądu, wówczas naprawdę trudno przewidzieć wynik. Kwestie związane z balkonami przez wiele lat były przedmiotem kontrowersji prawnych, a nawet zajęcie przez Sąd Najwyższy stanowiska w tej sprawie również nie rozwiązało wszystkich problemów. Niewątpliwie gdyby chodziło jednoznacznie o elewację, zgoda wspólnoty byłaby niezbędna. Tymczasem balkon jest miejscem o niejako podwójnym statusie, uzależnionym od okoliczności danego przypadku.

Trudno w związku z tym jednoznacznie powiedzieć, czy postąpił Pan zgodnie z prawem, czy też nie. Teoretycznie montaż na swoim własnym balkonie jest czynnością, do której był Pan uprawniony, jednakże nie można na pewno stwierdzić, czy mimo wszystko wspólnota w razie jakiegoś sporu nie mogłaby Pana zmusić do zdjęcia ich z elewacji, gdyż balkon pod pewnymi względami może stanowić zarówno Pana własność, jak i nieruchomość wspólną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »