Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-05-03

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych). Agregaty montowane na zewnątrz zamontowałem zgodnie z załączonym rysunkiem pod samum sufitem balkonu nade mną – tu zaznaczam, że wszystkie balkony są we wnęce i nic nie wystaje poza obrys balkonu. Czy wspólnota może w jakikolwiek sposób zmusić mnie do zdjęcia urządzeń i umieszczenia ich na posadzce balkonu?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Kwestie związane z własnością lokali, pomieszczeniami pomocniczymi nie zawsze należą do łatwych, zwłaszcza gdy mieszka się w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkając w bloku, należy liczyć się z tym, że niektóre decyzje nie mogą być podejmowane samodzielnie przez właściciela lokalu.

O status balkonu spierano się przez wiele lat i nadal do tej pory można powiedzieć, że balkon ma dwojaki status. Przede wszystkim należy więc sięgnąć do ustawy z  dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie więc z art. 2 samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębną nieruchomość. Samodzielnym lokalem zaś jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Balkon jest więc pomieszczeniem pomocniczym będącym zarazem częścią składową lokalu, a więc stanowi jego część. Jeśli jest Pan właścicielem mieszkania, jest Pan również właścicielem balkonu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2002 r., sygn. akt III RN 153/01.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 tej samej ustawy nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. W związku z tym elewacja jest częścią wspólną i zarządza nią wspólnota mieszkaniowa. Aby więc jednoznacznie rozstrzygnąć, czy balkon należy do Pana mieszkania, czy do nieruchomości wspólnej, należy stwierdzić, czy służy on wyłącznie do zaspokajania Pana potrzeb mieszkaniowych i Pana rodziny. W doktrynie podkreśla się, że status prawny balkonu jest uzależniony od okoliczności konkretnego przypadku i trudno z góry określać, jaki on będzie miał status. Jednakże balkon przynależny tylko do jednego mieszkania i z którego korzystają właściciele tylko jednego mieszkania, z reguły uznawany jest jako jego pomieszczenie pomocnicze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy również pamiętać, że te elementy konstrukcyjne i architektoniczne, które trwale łączą balkon z budynkiem, są już częścią wspólną i w związku z tym wydatki i remonty obciążają wspólnotę. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08.

Kwestie te są niezwykle istotne, gdyż właśnie od tego zależy, kto ma prawo podjąć taką decyzję o zamontowaniu klimatyzatorów. Z jednej strony są one na terenie balkonu i mógłby się Pan tak bronić, gdyż  są na terenie balkonu, który jest Pana własnością. Patrząc z tego punktu widzenia, miał Pan prawo tak postąpić.

Jednakże, jak rozumiem, klimatyzatory te są zamontowane na elewacji budynku. I to już może być problematyczne, gdyż elewacja i elementy konstrukcyjne balkonu należą już do nieruchomości wspólnej i wówczas rzeczywiście wspólnota mogłaby Pana zmusić do ich demontażu.

Nie wiem, jakie jest stanowisko wspólnoty w tej sprawie, czy przeszkadzają komuś te klimatyzatory, czy zgłaszane były jakieś obiekcje. W razie wystąpienia sporu trudno orzec, jakie byłyby skutki i konsekwencje. Gdyby sprawa dotarła do sądu, wówczas naprawdę trudno przewidzieć wynik. Kwestie związane z balkonami przez wiele lat były przedmiotem kontrowersji prawnych, a nawet zajęcie przez Sąd Najwyższy stanowiska w tej sprawie również nie rozwiązało wszystkich problemów. Niewątpliwie gdyby chodziło jednoznacznie o elewację, zgoda wspólnoty byłaby niezbędna. Tymczasem balkon jest miejscem o niejako podwójnym statusie, uzależnionym od okoliczności danego przypadku.

Trudno w związku z tym jednoznacznie powiedzieć, czy postąpił Pan zgodnie z prawem, czy też nie. Teoretycznie montaż na swoim własnym balkonie jest czynnością, do której był Pan uprawniony, jednakże nie można na pewno stwierdzić, czy mimo wszystko wspólnota w razie jakiegoś sporu nie mogłaby Pana zmusić do zdjęcia ich z elewacji, gdyż balkon pod pewnymi względami może stanowić zarówno Pana własność, jak i nieruchomość wspólną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »