Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-05-03

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych). Agregaty montowane na zewnątrz zamontowałem zgodnie z załączonym rysunkiem pod samum sufitem balkonu nade mną – tu zaznaczam, że wszystkie balkony są we wnęce i nic nie wystaje poza obrys balkonu. Czy wspólnota może w jakikolwiek sposób zmusić mnie do zdjęcia urządzeń i umieszczenia ich na posadzce balkonu?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestie związane z własnością lokali, pomieszczeniami pomocniczymi nie zawsze należą do łatwych, zwłaszcza gdy mieszka się w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Mieszkając w bloku, należy liczyć się z tym, że niektóre decyzje nie mogą być podejmowane samodzielnie przez właściciela lokalu.

O status balkonu spierano się przez wiele lat i nadal do tej pory można powiedzieć, że balkon ma dwojaki status. Przede wszystkim należy więc sięgnąć do ustawy z  dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie więc z art. 2 samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębną nieruchomość. Samodzielnym lokalem zaś jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Balkon jest więc pomieszczeniem pomocniczym będącym zarazem częścią składową lokalu, a więc stanowi jego część. Jeśli jest Pan właścicielem mieszkania, jest Pan również właścicielem balkonu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2002 r., sygn. akt III RN 153/01.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 tej samej ustawy nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. W związku z tym elewacja jest częścią wspólną i zarządza nią wspólnota mieszkaniowa. Aby więc jednoznacznie rozstrzygnąć, czy balkon należy do Pana mieszkania, czy do nieruchomości wspólnej, należy stwierdzić, czy służy on wyłącznie do zaspokajania Pana potrzeb mieszkaniowych i Pana rodziny. W doktrynie podkreśla się, że status prawny balkonu jest uzależniony od okoliczności konkretnego przypadku i trudno z góry określać, jaki on będzie miał status. Jednakże balkon przynależny tylko do jednego mieszkania i z którego korzystają właściciele tylko jednego mieszkania, z reguły uznawany jest jako jego pomieszczenie pomocnicze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy również pamiętać, że te elementy konstrukcyjne i architektoniczne, które trwale łączą balkon z budynkiem, są już częścią wspólną i w związku z tym wydatki i remonty obciążają wspólnotę. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08.

Kwestie te są niezwykle istotne, gdyż właśnie od tego zależy, kto ma prawo podjąć taką decyzję o zamontowaniu klimatyzatorów. Z jednej strony są one na terenie balkonu i mógłby się Pan tak bronić, gdyż  są na terenie balkonu, który jest Pana własnością. Patrząc z tego punktu widzenia, miał Pan prawo tak postąpić.

Jednakże, jak rozumiem, klimatyzatory te są zamontowane na elewacji budynku. I to już może być problematyczne, gdyż elewacja i elementy konstrukcyjne balkonu należą już do nieruchomości wspólnej i wówczas rzeczywiście wspólnota mogłaby Pana zmusić do ich demontażu.

Nie wiem, jakie jest stanowisko wspólnoty w tej sprawie, czy przeszkadzają komuś te klimatyzatory, czy zgłaszane były jakieś obiekcje. W razie wystąpienia sporu trudno orzec, jakie byłyby skutki i konsekwencje. Gdyby sprawa dotarła do sądu, wówczas naprawdę trudno przewidzieć wynik. Kwestie związane z balkonami przez wiele lat były przedmiotem kontrowersji prawnych, a nawet zajęcie przez Sąd Najwyższy stanowiska w tej sprawie również nie rozwiązało wszystkich problemów. Niewątpliwie gdyby chodziło jednoznacznie o elewację, zgoda wspólnoty byłaby niezbędna. Tymczasem balkon jest miejscem o niejako podwójnym statusie, uzależnionym od okoliczności danego przypadku.

Trudno w związku z tym jednoznacznie powiedzieć, czy postąpił Pan zgodnie z prawem, czy też nie. Teoretycznie montaż na swoim własnym balkonie jest czynnością, do której był Pan uprawniony, jednakże nie można na pewno stwierdzić, czy mimo wszystko wspólnota w razie jakiegoś sporu nie mogłaby Pana zmusić do zdjęcia ich z elewacji, gdyż balkon pod pewnymi względami może stanowić zarówno Pana własność, jak i nieruchomość wspólną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy spółdzielnia może podejmować działania za plecami członka?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo głównemu najemcy mieszkania ze spółdzielczym przydziałem mieszkania założyć sprawę w sądzie bez jego wiedzy,...

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa...

Czuję się oszukany przez spółdzielnię, co robić?

Żona została wykluczona z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, kilka miesięcy później zmarła. Dostałem nakaz eksmisji, w końcu...

Zgoda na montaż klimatyzacji w bloku

Parę dni temu poprosiłem zarządcę nieruchomości o zgodę na zamontowanie na balkonie klimatyzacji zewnętrznej, spełniającej normy europejskie. Nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »