Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-03-17

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, jako najemców wyznaczyłam córkę i zięcia, kiedy byli już po ślubie. Niestety małżeństwo nie przetrwało i doszło do rozwodu. Były zięć jest już wymeldowany z mieszkania, ale nie zrezygnował z tytułu najemcy. Nie dokłada się do czynszu i nie przedkłada zeznania podatkowego, co skutkuje podwyższeniem czynszu. Prośby nie skutkują. Co zrobić, aby pozbyć się uciążliwego najemcy? Czy jest wyjście z sytuacji poza wniesieniem sprawy do sądu?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Sprawa niestety nie jest prosta. W przypadku mieszania TBS mamy do czynienia z dwiema umowami. Pierwszą jest umowa o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, powiązana z obowiązkiem wpłacenia części kosztów budowy mieszkania i prawem do wskazywania najemców lokalu, gdy jest on wolny pod względem faktycznym i prawnym.

Pani jako partycypant wskazała swoją córkę i zięcia jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa. Umowa najmu została zatem zawarta z nimi dwojgiem jako wskazanymi przez Panią najemcami. W takiej sytuacji umowa taka podlega ochronie z art. 6801 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią § 1 zdanie pierwsze tego art.:

„Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa.”

Natomiast § 2 tego art. stanowi, że: „Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

A zatem, jeżeli sprawa rozwodowa jest już zakończona, a Pani córka nie podniosła w trakcie procesu, że zamierza zatrzymać prawo najmu wyłącznie dla siebie, to sąd nie orzekał w tej kwestii w wyroku rozwodowym, więc w zależności od wartości odtworzeniowej lokalu są dwie drogi postępowania.

W pierwszym wypadku, gdy wartość odtworzeniowa lokalu jest mniejsza niż 3% w skali roku, córka powinna złożyć wniosek do TBS-u o wypowiedzenie byłemu małżonkowi umowy najmu. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 150 z dnia 31.01.2014 r.): „Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.”

TBS, wobec wypełnienia powyższych przesłanek, powinien takie wypowiedzenie byłemu zięciowi przesłać.

W drugim przypadku, tj. jeżeli czynsz najmu jest wyższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, niestety pozostaje jedynie wniesienie powództwa do sądu o rozwiązanie stosunku najmu z byłym zięciem.

Jest jeszcze trzecie wyjście. Wspomniała Pani, że zięć nie składa do TBS (jeśli dobrze zrozumiałam) deklaracji o osiąganych dochodach. Tymczasem najemca jest obowiązany składać do TBS-u raz na 2 lata (do 30 kwietnia), deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Zaświadczenie powinno być składane bez wzywania przez TBS. Poza tym najemca jest obowiązany, na żądanie TBS-u, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę.

Z oświadczeniem o zarobkach związana jest przesłanka wypowiedzenia umowy najmu tj.: w przypadku niezłożenia stosownej deklaracji w terminie – TBS może (ale nie musi) wypowiedzieć umowę najmu. Do okresu wypowiedzenia stosuje się wówczas przepisy ww. ustawy o ochronie praw lokatorów. Być może zatem warto zwrócić administracji TBS uwagę na ten wątek i wykorzystać go bez konieczności oddawania sprawy do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »