Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyposażenie mieszkania socjalnego - brak gazu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-04-02

Mam przydział na mieszkanie socjalne z tytułu eksmisji. W umowie jest napisane, że w wyposażeniu mieszkania jest gaz, ale faktycznie go tam nie ma. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Jest ciepła i zimna woda ,ale nie ma praktycznie gdzie się umyć. Jest tylko mała umywalka. Dodam, że jestem niepełnosprawny (2 grupa inwalidzka).

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestie dotyczące dostarczania lokali socjalnych uregulowane są w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 tejże ustawy w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Pod pojęciem lokalu socjalnym należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Obniżony standard nie oznacza pozbawienia lokatorów w ogóle dostępu do pewnych urządzeń czy pomieszczeń, ale może je stosownie ograniczać, np. poprzez umiejscowienie jednej wspólnej łazienki lub WC na korytarzu.

Jak wynika z ustawy, to gmina, a nie właściciel mieszkania, zobowiązana jest dostarczyć lokatorom lokal socjalny, do którego mogą być eksmitowani. W sytuacji gdy mina proponuje lokatorowi lokal socjalny, może od odmówić przyjęcia takiego lokalu jedynie, gdy nie spełnia norm metrażowych, a jego standard jest znacząco obniżony w stosunku do lokalu pierwotnego. Szczegółowe zasady i standard lokali określają każdorazowo gminy we własnych uchwałach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 14 ust. 1 zd. 2 obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do jego otrzymania w wyroku nakazującym eksmisję spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, nawet gdyby nie zgłosiła się w procesie o eksmisję albo gdyby po wydaniu wyroku doszło do zdarzenia, wskutek którego podlegający opróżnieniu lokal znalazłby się w granicach administracyjnych innej gminy (wyrok SN z 23 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 292/12. Realizacja przedmiotowego obowiązku polega na przedstawieniu osobie uprawnionej oferty najmu lokalu socjalnego, gdyż nie można nikogo zmusić do tego, aby zamieszkał w oferowanym lokalu.

Tak więc musi się Pan dowiedzieć w urzędzie gminy, ile razy może Pan odmówić przyjęcia oferowanego lokalu, zazwyczaj są to 2 razy, a potem gmina jest zwolniona z obowiązku dostarczenia lokalu. Jeżeli chce Pan dokonać odmowy, to powinien Pan to zrobić na piśmie, wskazując szczegółowo powody swej odmowy. Jeżeli chce Pan uzyskać lokal o wyższym standardzie, to musi Pan wskazać we wniosku swoją sytuację zdrowotną i załączyć dokumentację medyczną, jeżeli gmina dysponuje lokalami o standardzie oczekiwanym przez Pana, być może go Panu zaproponuje. Niestety lokal oferowany do tej pory jest zgodny z prawem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »