Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyposażenie mieszkania socjalnego - brak gazu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-04-02

Mam przydział na mieszkanie socjalne z tytułu eksmisji. W umowie jest napisane, że w wyposażeniu mieszkania jest gaz, ale faktycznie go tam nie ma. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Jest ciepła i zimna woda ,ale nie ma praktycznie gdzie się umyć. Jest tylko mała umywalka. Dodam, że jestem niepełnosprawny (2 grupa inwalidzka).

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Kwestie dotyczące dostarczania lokali socjalnych uregulowane są w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 tejże ustawy w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Pod pojęciem lokalu socjalnym należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Obniżony standard nie oznacza pozbawienia lokatorów w ogóle dostępu do pewnych urządzeń czy pomieszczeń, ale może je stosownie ograniczać, np. poprzez umiejscowienie jednej wspólnej łazienki lub WC na korytarzu.

Jak wynika z ustawy, to gmina, a nie właściciel mieszkania, zobowiązana jest dostarczyć lokatorom lokal socjalny, do którego mogą być eksmitowani. W sytuacji gdy mina proponuje lokatorowi lokal socjalny, może od odmówić przyjęcia takiego lokalu jedynie, gdy nie spełnia norm metrażowych, a jego standard jest znacząco obniżony w stosunku do lokalu pierwotnego. Szczegółowe zasady i standard lokali określają każdorazowo gminy we własnych uchwałach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 14 ust. 1 zd. 2 obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do jego otrzymania w wyroku nakazującym eksmisję spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, nawet gdyby nie zgłosiła się w procesie o eksmisję albo gdyby po wydaniu wyroku doszło do zdarzenia, wskutek którego podlegający opróżnieniu lokal znalazłby się w granicach administracyjnych innej gminy (wyrok SN z 23 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 292/12. Realizacja przedmiotowego obowiązku polega na przedstawieniu osobie uprawnionej oferty najmu lokalu socjalnego, gdyż nie można nikogo zmusić do tego, aby zamieszkał w oferowanym lokalu.

Tak więc musi się Pan dowiedzieć w urzędzie gminy, ile razy może Pan odmówić przyjęcia oferowanego lokalu, zazwyczaj są to 2 razy, a potem gmina jest zwolniona z obowiązku dostarczenia lokalu. Jeżeli chce Pan dokonać odmowy, to powinien Pan to zrobić na piśmie, wskazując szczegółowo powody swej odmowy. Jeżeli chce Pan uzyskać lokal o wyższym standardzie, to musi Pan wskazać we wniosku swoją sytuację zdrowotną i załączyć dokumentację medyczną, jeżeli gmina dysponuje lokalami o standardzie oczekiwanym przez Pana, być może go Panu zaproponuje. Niestety lokal oferowany do tej pory jest zgodny z prawem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »