Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie mieszkania socjalnego dla osoby niepełnosprawnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-15

Mam na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, chciałbym złożyć wniosek o zmianę stopnia. Jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, a mimo to mój urząd gminy życzy sobie orzeczenia sądu o niepełnosprawności, aby przyznać mi mieszkanie socjalne. Z poprzedniego miejsca zamieszkania zostałem eksmitowany, ponieważ dom został sprzedany na licytacji komorniczej (prowadziłem firmę, ale w pewnym momencie wszystko się posypało, stąd zadłużenie i licytacja). Obecnie kątem mieszkam u znajomych. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestie związane z lokalem socjalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Definiuje ona lokal socjalny jako lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w tym lokali socjalnych – uchwala rada gminy.

Określa ona tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.

Jeśli gmina określa, iż pierwszeństwo należy się osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, powinien Pan wystąpić do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w swojej miejscowości z wnioskiem o zmianę stopnia. Należy przy tym przedstawić dokumenty potwierdzające Pański stan zdrowia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niestety żaden przepis nie kwalifikuje pierwszeństwa nabycia prawa do lokalu socjalnego osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Napisał Pan, że został eksmitowany – czy sąd nie przyznał Panu prawa do lokalu socjalnego w wyroku o eksmisję? Może tam należy szukać wsparcia dla swojego wniosku i wyjścia z sytuacji. Poza tym warunkiem pozostawiono swobodzie gminy kryteria w zakresie doboru osób w kolejce do mieszkania socjalnego. Jeśli mając orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, szybciej znajdzie się Pan na początku kolejki, to warto się o to postarać.

Żaden sąd nie potwierdzi Panu niepełnosprawności, bo sądy nie zajmują się takim potwierdzaniem. Proszę dokładnie dopytać, czego oczekuje urząd – jeśli ma Pan aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, to wystarczy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyposażenie mieszkania socjalnego - brak gazu

Mam przydział na mieszkanie socjalne z tytułu eksmisji. W umowie jest napisane, że w wyposażeniu mieszkania jest gaz, ale faktycznie go tam nie...

Gmina nie przedłużyła najmu lokalu socjalnego, co robić?

Trzy lata temu jako samotna matka dostałam mieszkanie socjalne. W przeciągu tego czasu wiele się zmieniło w moim życiu: wyszłam za mąż, urodziłam...

Nieodpłatne użyczenie mieszkania socjalnego

Otrzymałem mieszkanie socjalne, ale od jakiegoś czasu pracuję za granicą i odwiedzam mieszkanie raz na kilka miesięcy. W związku z tym...

Nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego

Mam wyznaczony termin eksmisji. W wyroku nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego, jednak obecnie wójt gminy nadał mi to prawo, korzystając...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »