Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyznanie mieszkania socjalnego dla osoby niepełnosprawnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, chciałbym złożyć wniosek o zmianę stopnia. Jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, a mimo to mój urząd gminy życzy sobie orzeczenia sądu o niepełnosprawności, aby przyznać mi mieszkanie socjalne. Z poprzedniego miejsca zamieszkania zostałem eksmitowany, ponieważ dom został sprzedany na licytacji komorniczej (prowadziłem firmę, ale w pewnym momencie wszystko się posypało, stąd zadłużenie i licytacja). Obecnie kątem mieszkam u znajomych. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyznanie mieszkania socjalnego dla osoby niepełnosprawnej

Zasady przyznawania mieszkań socjalnych

Kwestie związane z lokalem socjalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Definiuje ona lokal socjalny jako lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w tym lokali socjalnych – uchwala rada gminy.

Określa ona tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.

Lekki stopień niepełnosprawności a prawo do lokalu socjalnego

Jeśli gmina określa, iż pierwszeństwo należy się osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, powinien Pan wystąpić do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w swojej miejscowości z wnioskiem o zmianę stopnia. Należy przy tym przedstawić dokumenty potwierdzające Pański stan zdrowia.

Niestety żaden przepis nie kwalifikuje pierwszeństwa nabycia prawa do lokalu socjalnego osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zobacz również: Minimalny metraż na osobę

Gmina ustala komu w kolejności przyznać mieszkanie socjale

Napisał Pan, że został eksmitowany – czy sąd nie przyznał Panu prawa do lokalu socjalnego w wyroku o eksmisję? Może tam należy szukać wsparcia dla swojego wniosku i wyjścia z sytuacji. Poza tym warunkiem pozostawiono swobodzie gminy kryteria w zakresie doboru osób w kolejce do mieszkania socjalnego. Jeśli mając orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, szybciej znajdzie się Pan na początku kolejki, to warto się o to postarać.

Żaden sąd nie potwierdzi Panu niepełnosprawności, bo sądy nie zajmują się takim potwierdzaniem. Proszę dokładnie dopytać, czego oczekuje urząd – jeśli ma Pan aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, to wystarczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl