Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policja może pomóc wyprowadzić eksmitowaną osobę?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-02

Jestem najemcą mieszkania komunalnego, mieszkam z braćmi, mamą i siostrą. Jeden brat mieszka z nami i nie jest zameldowany, pozostała rodzina jest zameldowana. Czy jeżeli będę chciała wyrzucić brata z domu, bo sprawia problemy, i uda mi się, a on np. wróci, bo mama go wpuści, i ona będzie chciała, żeby został, a ja nie będę chciała, to czy mogę wezwać policję do pomocy w wyprowadzeniu go?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Obowiązek meldunkowy jest tylko obowiązkiem administracyjnym, nie świadczy o tytule do zajmowanego lokalu, brak zameldowania brata nie będzie miał zatem dużego znaczenia. Aczkolwiek przy interwencji policji może mieć takie znaczenie, że pozwoli jej rozeznać, czy brat był mieszkańcem lokalu.

Jak rozumiem, brat nie został zgłoszony do gminy jako osoba, która ma prawo mieszkać w lokalu, z tego też względu w istocie nie posiada żadnego tytułu prawnego do tego lokalu. Stan faktyczny jednak jest taki, że brat w tym lokalu zamieszkuje. Tym samym trzeba stwierdzić, że lokal ten posiada – ma klucz, są tam jego rzeczy. Posiadanie jest stanem faktycznym, nie prawnym, jednak jest chronione przez prawo. Nie można tak po prostu wyrzucić z mieszkania osoby, która w nim mieszka nawet, jeśli nie ma ona do lokalu żadnego tytułu prawnego. Bratu przysługują w przypadku próby wyrzucenia go bądź też faktycznego wyrzucenia odpowiednie roszczenia:

„Art. 343. § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

§ 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.

Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Jeśliby zatem na interwencję zostanie wezwana policja, stwierdzi, że brat lokal zamieszkuje (tu oczywiście zameldowanie będzie świadczyło o tym, że nie, jednak rodzina może potwierdzać, że tak), policja nie podejmie interwencji, a jedynie pouczy strony. Policja stwierdzi, iż jest to sprawa o charakterze cywilnym.

Skuteczne i zgodne z prawem pozbawienie brata lokalu mogłoby nastąpić tylko przez formalne postępowanie eksmisyjne – o wydanie i opróżnienie lokalu z rzeczy. Wyrok eksmisyjny byłby egzekwowany przez komornika. Tu jednak należy mieć na uwadze, że egzekucja wyroku w praktyce może rodzić duże trudności, z obowiązkiem zapewnienie lokalu tymczasowego włącznie. Wielokrotnie zatem właściciele działają pozaprawnie, bowiem lokator wcale nie musi korzystać ze swoich uprawnień i pogodzić się z tym, że już w lokalu nie mieszka. Takiego jednak działania polecać nie mogę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieznośne wspólne zamieszkiwanie

Synowa rozwiodła się z naszym synem. Zamieszkujemy wspólnie w mieszkaniu należącym do mnie i do męża. Synowa robi wszystko, by wspólne...

Wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego o eksmisję

Czy można się odwołać od wyroku zaocznego o eksmisję? Chodzi o mieszkanie komunalne, które jest własnością gminy. Eksmisja nastąpiła...

Sprzedaż mieszkania w którym mieszka matka z dziećmi

Czy matka może sprzedać mieszkanie, w którym jestem zameldowana i mieszkam razem z dziećmi, bez mojej wiedzy i zgody? Czy może wymeldować...

Jak wyrzucić z mieszkania dorosłe dziecko?

Jak wyrzucić dorosłego syna z mojego mieszkania własnościowego? Syn za nic nie płaci, robi awantury, sprowadza pijanych gości.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »