Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policja może pomóc wyprowadzić eksmitowaną osobę?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-02

Jestem najemcą mieszkania komunalnego, mieszkam z braćmi, mamą i siostrą. Jeden brat mieszka z nami i nie jest zameldowany, pozostała rodzina jest zameldowana. Czy jeżeli będę chciała wyrzucić brata z domu, bo sprawia problemy, i uda mi się, a on np. wróci, bo mama go wpuści, i ona będzie chciała, żeby został, a ja nie będę chciała, to czy mogę wezwać policję do pomocy w wyprowadzeniu go?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Obowiązek meldunkowy jest tylko obowiązkiem administracyjnym, nie świadczy o tytule do zajmowanego lokalu, brak zameldowania brata nie będzie miał zatem dużego znaczenia. Aczkolwiek przy interwencji policji może mieć takie znaczenie, że pozwoli jej rozeznać, czy brat był mieszkańcem lokalu.

Jak rozumiem, brat nie został zgłoszony do gminy jako osoba, która ma prawo mieszkać w lokalu, z tego też względu w istocie nie posiada żadnego tytułu prawnego do tego lokalu. Stan faktyczny jednak jest taki, że brat w tym lokalu zamieszkuje. Tym samym trzeba stwierdzić, że lokal ten posiada – ma klucz, są tam jego rzeczy. Posiadanie jest stanem faktycznym, nie prawnym, jednak jest chronione przez prawo. Nie można tak po prostu wyrzucić z mieszkania osoby, która w nim mieszka nawet, jeśli nie ma ona do lokalu żadnego tytułu prawnego. Bratu przysługują w przypadku próby wyrzucenia go bądź też faktycznego wyrzucenia odpowiednie roszczenia:

„Art. 343. § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

§ 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.

Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Jeśliby zatem na interwencję zostanie wezwana policja, stwierdzi, że brat lokal zamieszkuje (tu oczywiście zameldowanie będzie świadczyło o tym, że nie, jednak rodzina może potwierdzać, że tak), policja nie podejmie interwencji, a jedynie pouczy strony. Policja stwierdzi, iż jest to sprawa o charakterze cywilnym.

Skuteczne i zgodne z prawem pozbawienie brata lokalu mogłoby nastąpić tylko przez formalne postępowanie eksmisyjne – o wydanie i opróżnienie lokalu z rzeczy. Wyrok eksmisyjny byłby egzekwowany przez komornika. Tu jednak należy mieć na uwadze, że egzekucja wyroku w praktyce może rodzić duże trudności, z obowiązkiem zapewnienie lokalu tymczasowego włącznie. Wielokrotnie zatem właściciele działają pozaprawnie, bowiem lokator wcale nie musi korzystać ze swoich uprawnień i pogodzić się z tym, że już w lokalu nie mieszka. Takiego jednak działania polecać nie mogę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »