Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy policja może pomóc wyprowadzić eksmitowaną osobę?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-02 • Aktualizacja: 2021-07-02

Jestem najemcą mieszkania komunalnego, mieszkam z braćmi, mamą i siostrą. Jeden brat mieszka z nami i nie jest zameldowany, pozostała rodzina jest zameldowana. Czy jeżeli będę chciała wyrzucić brata z domu, bo sprawia problemy, i uda mi się, a on np. wróci, bo mama go wpuści, i ona będzie chciała, żeby został, a ja nie będę chciała, to czy mogę wezwać policję do pomocy w wyprowadzeniu go?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy policja może pomóc wyprowadzić eksmitowaną osobę?

Naruszenie posiadania

Obowiązek meldunkowy jest tylko obowiązkiem administracyjnym, nie świadczy o tytule do zajmowanego lokalu, brak zameldowania brata nie będzie miał zatem dużego znaczenia. Aczkolwiek przy interwencji policji może mieć takie znaczenie, że pozwoli jej rozeznać, czy brat był mieszkańcem lokalu.

Jak rozumiem, brat nie został zgłoszony do gminy jako osoba, która ma prawo mieszkać w lokalu, z tego też względu w istocie nie posiada żadnego tytułu prawnego do tego lokalu. Stan faktyczny jednak jest taki, że brat w tym lokalu zamieszkuje. Tym samym trzeba stwierdzić, że lokal ten posiada – ma klucz, są tam jego rzeczy. Posiadanie jest stanem faktycznym, nie prawnym, jednak jest chronione przez prawo. Nie można tak po prostu wyrzucić z mieszkania osoby, która w nim mieszka nawet, jeśli nie ma ona do lokalu żadnego tytułu prawnego. Bratu przysługują w przypadku próby wyrzucenia go bądź też faktycznego wyrzucenia odpowiednie roszczenia:

„Art. 343. § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

§ 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.

Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Postępowanie eksmisyjne

Jeśliby zatem na interwencję zostanie wezwana policja, stwierdzi, że brat lokal zamieszkuje (tu oczywiście zameldowanie będzie świadczyło o tym, że nie, jednak rodzina może potwierdzać, że tak), policja nie podejmie interwencji, a jedynie pouczy strony. Policja stwierdzi, iż jest to sprawa o charakterze cywilnym.

Skuteczne i zgodne z prawem pozbawienie brata lokalu mogłoby nastąpić tylko przez formalne postępowanie eksmisyjne – o wydanie i opróżnienie lokalu z rzeczy. Wyrok eksmisyjny byłby egzekwowany przez komornika. Tu jednak należy mieć na uwadze, że egzekucja wyroku w praktyce może rodzić duże trudności, z obowiązkiem zapewnienie lokalu tymczasowego włącznie. Wielokrotnie zatem właściciele działają pozaprawnie, bowiem lokator wcale nie musi korzystać ze swoich uprawnień i pogodzić się z tym, że już w lokalu nie mieszka. Takiego jednak działania polecać nie mogę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »