Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupu mieszkania komunalnego po zrzeczeniu się najmu przez męża

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-05-11 • Aktualizacja: 2021-07-03

Oboje z mężem jesteśmy najemcami mieszkania komunalnego. Chodzi mi o wykup tego mieszkania (spełniam wszystkie warunki). Mąż chce dobrowolnie zrzec się prawa najmu do lokalu, abym ja (tylko ja) mogła wykupić to mieszkanie. On byłby tylko użytkownikiem zameldowanym w tym mieszkaniu. Problem polega na tym, że w grudniu 2017 r. złożyłam wniosek o wykup mieszkania. Po paru dniach pani w biurze dopatrzyła się, że umowa najmu opiewa na nas oboje. Zadzwoniła więc do męża i kazała mu podpisać ten mój złożony u niej wniosek o wykup mieszkania. Jam mam teraz postąpić, żeby wszystko było w porządku? Czy zmiana w formie zrzeczenia się praw najmu przez męża i zawarcie nowej umowy na ten lokal tylko ze mną w trakcie trwającej już procedury są możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykupu mieszkania komunalnego po zrzeczeniu się najmu przez męża

Wspólność prawa najmu

Niestety rozwiązanie wskazywane przez Panią jest nierealne. Przedmiotową kwestię regulują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wspólności prawa najmu. Zgodnie bowiem z treścią art. 6801:

„§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu”.

Wspólność najmu lokalu zostaje utrzymana także po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej. Tak więc o przynależności prawa najmu do obojga małżonków nie decyduje ogólna reguła z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz szczególne unormowanie zawarte w art. 6801 Kodeksu cywilnego. W razie obowiązywania między małżonkami rozdzielności majątkowej tylko prawo najmu jest przedmiotem swoistej wspólności łącznej małżonków, do której przepisy o wspólności majątkowej mają zastosowanie, ale nie wprost, lecz odpowiednio. Oznacza to, że w razie rozdzielności majątkowej małżeńska wspólność prawa najmu do lokalu jest wspólnością samoistną, ograniczoną tylko do tego prawa majątkowego.

W konsekwencji takiej regulacji przewidziana w art. 6801 wspólność prawa najmu nie może być wyłączona przez małżeńską umowę majątkową. Wyłączenie takie byłoby nieważne (art. 58).

Po ustaniu wspólności majątkowej prawo najmu należy nadal wspólnie do obojga małżonków. Z chwilą ustania wspólności majątkowej wyodrębnia się ono z masy majątkowej objętej tą wspólnością jako przedmiot poddany szczególnej regulacji przewidzianej w art. 6801.

Wspólność prawa najmu ustaje z chwilą ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo jego unieważnienia. W czasie zaś trwania małżeństwa ustaje ona z chwilą, gdy po ustaniu wspólności majątkowej sąd – na podstawie art. 6801 § 2 – na żądanie jednego z małżonków zniesie wspólność tego prawa.

Ustalenia wartości prawa najmu lokalu mieszkalnego jako składnika majątku wspólnego ulegającego podziałowi dotyczy uchwała z dnia 24 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 28/02, OSNC 2002, nr 12, poz. 150, z glosą J. Słyka, Jurysta 2003, nr 1, s. 40, oraz z omówieniem Z. Strusa, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że wartość prawa najmu lokalu komunalnego objętego podziałem majątku wspólnego stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu. Jako jedyne kryterium ustalenia wartości tego prawa przyjęto wysokość czynszu rynkowego, a nie rynkową wartość tego prawa, ze względu na to, że nie jest ono przeznaczone do obrotu.

Tak więc ma Pani dwa rozwiązania, tj.:

  1. wniesienie sprawy o rozwiązanie wspólności najmu,
  2. zniesienie wspólności ustawowej i podział majątku w drodze umowy.

Dopiero rozwiązanie kwestii przynależności prawa najmu pozwoli na wykup lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »