Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupu mieszkania komunalnego po zrzeczeniu się najmu przez męża

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-05-11

Oboje z mężem jesteśmy najemcami mieszkania komunalnego. Chodzi mi o wykup tego mieszkania (spełniam wszystkie warunki). Mąż chce dobrowolnie zrzec się prawa najmu do lokalu, abym ja (tylko ja) mogła wykupić to mieszkanie. On byłby tylko użytkownikiem zameldowanym w tym mieszkaniu. Problem polega na tym, że w grudniu 2017 r. złożyłam wniosek o wykup mieszkania. Po paru dniach pani w biurze dopatrzyła się, że umowa najmu opiewa na nas oboje. Zadzwoniła więc do męża i kazała mu podpisać ten mój złożony u niej wniosek o wykup mieszkania. Jam mam teraz postąpić, żeby wszystko było w porządku? Czy zmiana w formie zrzeczenia się praw najmu przez męża i zawarcie nowej umowy na ten lokal tylko ze mną w trakcie trwającej już procedury są możliwe?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Niestety rozwiązanie wskazywane przez Panią jest nierealne. Przedmiotową kwestię regulują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wspólności prawa najmu. Zgodnie bowiem z treścią art. 6801:

„§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu”.

Wspólność najmu lokalu zostaje utrzymana także po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej. Tak więc o przynależności prawa najmu do obojga małżonków nie decyduje ogólna reguła z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz szczególne unormowanie zawarte w art. 6801 Kodeksu cywilnego. W razie obowiązywania między małżonkami rozdzielności majątkowej tylko prawo najmu jest przedmiotem swoistej wspólności łącznej małżonków, do której przepisy o wspólności majątkowej mają zastosowanie, ale nie wprost, lecz odpowiednio. Oznacza to, że w razie rozdzielności majątkowej małżeńska wspólność prawa najmu do lokalu jest wspólnością samoistną, ograniczoną tylko do tego prawa majątkowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W konsekwencji takiej regulacji przewidziana w art. 6801 wspólność prawa najmu nie może być wyłączona przez małżeńską umowę majątkową. Wyłączenie takie byłoby nieważne (art. 58).

Po ustaniu wspólności majątkowej prawo najmu należy nadal wspólnie do obojga małżonków. Z chwilą ustania wspólności majątkowej wyodrębnia się ono z masy majątkowej objętej tą wspólnością jako przedmiot poddany szczególnej regulacji przewidzianej w art. 6801.

Wspólność prawa najmu ustaje z chwilą ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo jego unieważnienia. W czasie zaś trwania małżeństwa ustaje ona z chwilą, gdy po ustaniu wspólności majątkowej sąd – na podstawie art. 6801 § 2 – na żądanie jednego z małżonków zniesie wspólność tego prawa.

Ustalenia wartości prawa najmu lokalu mieszkalnego jako składnika majątku wspólnego ulegającego podziałowi dotyczy uchwała z dnia 24 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 28/02, OSNC 2002, nr 12, poz. 150, z glosą J. Słyka, Jurysta 2003, nr 1, s. 40, oraz z omówieniem Z. Strusa, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że wartość prawa najmu lokalu komunalnego objętego podziałem majątku wspólnego stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu. Jako jedyne kryterium ustalenia wartości tego prawa przyjęto wysokość czynszu rynkowego, a nie rynkową wartość tego prawa, ze względu na to, że nie jest ono przeznaczone do obrotu.

Tak więc ma Pani dwa rozwiązania, tj.:

  1. wniesienie sprawy o rozwiązanie wspólności najmu,
  2. zniesienie wspólności ustawowej i podział majątku w drodze umowy.

Dopiero rozwiązanie kwestii przynależności prawa najmu pozwoli na wykup lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »