Jak prawidłowo obliczyć podwyżkę czynszu o 3%?

Odzyskałem kamienicę, w której kilka lokali jest zajętych przez lokatorów. Mają oni umowy najmu. Wiem, że mogę podnieść im czynsz do 3% w skali roku, ale czy to znaczy, że w następnym roku mogę podnieść o kolejne 3%? Jak prawidłowo obliczyć podwyżkę czynszu o 3%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak prawidłowo obliczyć podwyżkę czynszu o 3%?

 Podwyżka czynszu za wynajmowane mieszkania - jak ją obliczyć?

Owe 3% w skali roku wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

„Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

4. Podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b.”

Przepisy te nie mówią o tym, że wynajmujący może podnieść czynsz o 3% w skali roku.

Podwyżka czynszu i innych opłat jest możliwa:

  1. do poziomu 3% wartości odtworzeniowej lokalu (nie wymaga specjalnego uzasadnienia);
  2. powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu (wymaga uzasadnionej sytuacji wskazanej w ustawie).

Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych należy rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, które są określane dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Dla wskazanych miast koszt ten ustalany jest na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Gdy podwyżka następuje z poziomu niższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu i jednocześnie w jej wyniku wysokość czynszu nie przekroczy w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu, to podwyżka może nastąpić bez uzasadnienia.

Gdy podwyżka w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może ona nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawia na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Określenie do (nie przekroczy) poziomu 3% wartości odtworzeniowej w skali roku – oznacza w tym przypadku prawo do podwyższenia czynszu do 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Nie jest to prawo do podwyższenia o 3% w każdym roku, gdyż po np. 5 latach czynsz wynosiłby 15% wartości odtworzeniowej lokalu.

Zobacz również: Podwyższenie czynszu najmu okazjonalnego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »