Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Książeczka czynszowa

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-02-25

Wiele lat temu kupiłem (traktując to jako inwestycję) mieszkanie od cioci, która obawiała się, że nie będzie w stanie w przyszłość go utrzymać. Mieszkanie znajduje się w budynku, którym zarządza prywatny zarządca. Spisałem z ciocią umowę, że może pozostać w mieszkaniu aż do śmierci. Wszelkie opłaty (prąd, gaz i telefon) są na mnie jako na właściciela. Oczywiście jako właściciel płacę podatki za nieruchomość. Pozostaje jedynie kwestia książeczki czynszowej. Okazało się bowiem, że ciocia nie dokonała zmiany danych i książeczka jest nadal na jej nazwisko, czego ciocia nie chce zmienić. Nie chcąc robić problemu, ale mam wątpliwości, jak to wygląda prawnie. Wolałbym już niczego nie zmieniać, ale też nie chcę sobie zaszkodzić. Proszę o informację, czy książeczka czynszowa może być wystawiana na osobę, która faktycznie płaci za czynsz (nie ma zadłużeń) czy musi być wystawiona na właściciela mieszkania?

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zakładam, że mieszkanie kupione jest jako własność, a nie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Po zakupie dokonano zmiany płatnika w zakresie prądu, gazu, telefonu, podatku od nieruchomości. Jednak nie dokonano zmiany osoby, która ma ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz części wspólnych nieruchomości ustalone przez zarządcę. A Pana ciocia nie chce zmienić tych danych w książeczce czynszowej. Zakładam również, że mieszkanie jest w budynku wielomieszkaniowym, który jest zarządzany prywatnie. Zapewne jest w nim wspólnota.

Nie ma przepisów, które nakazywałyby sporządzanie takich książeczek i przekazywanie ich właścicielom mieszkań we wspólnocie przez zarządcę. A tym bardziej nie ma przepisów ustalających, że opłaty za Pana własne mieszkanie mają ponosić osoby w nim zamieszkujące, a nie Pan. Wobec zarządcy Pan i tylko Pan jest odpowiedzialny za prawidłowe uiszczanie opłat za mieszkanie.

Sposób ustalania opłat oraz ich ponoszenia wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów, a nie z książeczki „czynszowej”.

Dalsze istnienie książeczki opłat czynszowych po zawiadomieniu o zmianie właściciela lokalu uzasadnione jest nie tym, że ciocia ma umowę najmu z zarządcą lub z Panem jako właścicielem, ale w celu ułatwienia uiszczania opłat za mieszkanie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Książeczka mieszkaniowa – ze wskazaniem wysokości opłat za mieszkanie, konta, na jakie należy je płacić – nie stanowi podstawy prawnej ustaleń co do osoby zobowiązanej do ich zapłaty lub też co do prawa własności.

Przy umowie najmu za zapłatę czynszu odpowiada najemca oraz dorosłe osoby z nim zamieszkujące. Jeśli mieszkanie stanowi własność, to za opłaty z tytułu korzystania z niego i utrzymania odpowiada jego właściciel. A właścicielem jest Pan. A skoro tak, to nie ma mowy o tym, by płacił Pan czynsz. Ponosi Pan koszty utrzymania mieszkania oraz części wspólnych w budynku i działce w wysokości ustalanej przez wspólnotę lub administratora.

Książeczki, w jakich wskazuje się kwoty tych opłat, to tylko dokumenty ułatwiające rozliczenia (nic więcej).

W zaistniałej sytuacji może Pan:

  1. pozostawić sytuację, w takim stanie w jakim jest obecnie,
  2. zwrócić się do zarządcy, by te „książeczki czynszowe” były wystawiane na Pana jako właściciela, a nie na osoby trzecie (poprzednią właścicielkę), oraz wskazać adres do korespondencji, by wszelkie informacje i zawiadomienia przychodziły na ten adres, a nie adres mieszkania, w którym przebywa ciocia.

Jeżeli opłaty za mieszkanie uiszcza Pan (nie ciocia) – wybrałbym wariant 2. Pozwoli to na uniknięcie w razie śmierci cioci zarzutu ze strony jej spadkobierców, że ciocia darowywała Pan co miesiąc jakąś kwotę, i pociągnięcia Pana do odpowiedzialności z tytułu uzupełnienia zachowku po niej.

Przy pozostawieniu takiego stanu jak obecnie warto byłoby zadbać tylko o to, by z umowy z ciocią wynikało, że opłaty za mieszkanie, prąd, gaz, telefon ponosi ona jako korzystająca z mieszkania na zasadzie wyłączności, albo że ponosi je Pan, ale „książeczka czynszowa” jest wystawiona na ciocię na jej wyraźne życzenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »