Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-13 • Aktualizacja: 2022-06-29

Żona nie zgadza się na wynajem wspólnego mieszkania, generuje to koszty związane m.in. z opłatą administracyjną. Dojdą koszty ponownego podłączenia licznika energii elektrycznej i gazu, ponieważ rachunki nie są opłacane. Czy mogę zawrzeć umowę wynajmu mieszkania bez podpisu żony, jakie są konsekwencje, szczególnie dla docelowego najemcy? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Czy jeden z małżonków może wynajmować mieszkanie należące do majątku wspólnego?

Opis pozwala na wniosek, że wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego. A umowa najmu mieszkania wymaga zgody małżonka wynajmującego – czyli zgody Pana i małżonki. Podpis na umowie najmu jest wyrazem udzielenia takiej zgody a jego brak zaś wyrazem braku zgody.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna”.

Zobacz również: Podział mieszkania komunalnego na dwa

Co jeśli wynajmiemy mieszkanie bez zgody małżonka?

Przepis ten przewiduje na zasadzie wyjątku odstępstwo od zasady zarządzania majątkiem wspólnym małżonków przez każdego z małżonków samodzielnie. Gdy umowa najmu – w przypadku, gdy wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków – nie jest podpisywana przez oboje małżonków, to zawarcie umowy najmu mieszkania wymaga zgody drugiego małżonka. Brak zgody małżonka to brak do najemcy docelowego ochrony z ustawy o ochronie praw lokatorów.

Chcąc podpisać umowę najmu samodzielnie, przy podpisaniu umowy najmu mieszkania byłby obecny tylko jeden z małżonków, to powinien on przedstawić zgodę drugiego małżonka na zawarcie umowy. Ze względów dowodowych powinna ona być wyrażona na piśmie. Oczywiście taka umowa może być podpisana w takim przypadku jak Pan opisał - bez zgody drugiego małżonka. Nikt Panu nie zabroni tak naprawdę jej podpisania bez zgody swojej małżonki.

Ale – jeżeli umowa najmu będzie zawarta bez zgody Pana małżonki – to będzie ona uważana za bezskutecznie zawieszoną (kulejącą). Umowa taka nie wywoła skutków prawnych zamierzonych przez strony (Pana i najemcę) do czasu jej potwierdzenia przez drugiego małżonka. Jeżeli Pana małżonka potwierdzi taką umowę, jest ona ważna od chwili jej zawarcia. Potwierdzenie powoduje ustanie stanu bezskuteczności zawieszonej, a umowa rodzi wówczas skutek od chwili jej zawarcia.

Zobacz również: Rozdzielność majątkowa a wynajem mieszkania

Umowa najmu bez zgody żony lub męża 

Jest to umowa (czynność prawna) z wadą. Jak wskazałem – ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Odbywa się to, m.in. na tej zasadzie, że najemca może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Jeżeli małżonka nie wyrazi zgody, to najmu mieszkania będzie nieważna, a najemca faktycznie wykonujący umowę [nieważną – bowiem umowa najmu zawarta przez małżonka (Pana) bez wymaganej zgody drugiego z małżonków, oraz bez jej późniejszego potwierdzenia jest nieważna od chwili jej zawarcia] i mieszkający w wynajmowanym mieszkaniu jest pozbawiony ochrony z ustawy o ochronie praw lokatorów .

Skutkiem dla najemcy może być ocena, że korzystał on z mieszkania bezumowne i żądanie ze strony Pana małżonki odszkodowania w kwocie wyższej niż umówiony przez Pana czynsz najmu.

Zobacz również: Umowa najmu z dwoma najemcami

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »