Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Marek Gola • Opublikowane: 2020-07-17

Jestem właścicielem wynajmowanego mieszkania. Stosunek najmu wygasa za parę dni i chcę przejąć lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca doprowadził do powstania pewnych szkód, które muszą być uwzględnione w protokole. Nie zapłacił także ostatnich dwóch czynszów ani opłat eksploatacyjnych. Postawa najemcy każe mi zakładać, że będzie on zaprzeczał, że szkody powstały z jego winy, pomimo że na początku okresu najmu sam przesłał mi e-mailem zdjęcia z istniejącymi wtedy niewielkimi uszkodzeniami, z których wynika, że w okresie najmu powstały nowe, znacznie poważniejsze. Co zrobić, jeśli najemca odmówi pokrycia kosztów napraw i podpisania protokołu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Ustalenie wydania kluczy i zdania lokalu

W pierwszej kolejności zasadne jest zadbanie o to, by wezwanie do wydania kluczy i zdania lokalu było do udowodnienia – na wypadek ewentualnych późniejszych problemów. Jak mniemam, najemca wie o obowiązku zdania lokalu, jednak w chwili obecnej wobec zbliżającego się dnia wydania zasadne byłoby choćby potwierdzenie przez SMS lub e-mail. Nie chodzi przy tym o to, aby z wezwania już wynikało, jakie są wady, a to, kiedy i gdzie odbędzie się zdanie lokalu. Taka informacja, jeżeli będzie potwierdzona przez najemcę, pozwoli później wskazywać, że najemca zdawał sobie sprawę z charakteru spotkania. 

Świadek wydania lokalu, dowody na stan mieszkania

Dysponując dowodami na prawidłowe wyznaczenie terminu zdania lokalu, należy na takie spotkanie przyjść w co najmniej dwie osoby, które będą świadkiem w razie późniejszego postępowania sądowego. Ewentualnie gdyby najemca nie wyrażał zgody na uczestniczenie osoby trzeciej w zdaniu lokalu, możliwe jest nagrywanie takiej czynności za pomocą kamery choćby w telefonie. Jeżeli i na to najemca nie wyrazi zgody, dobrze byłoby, gdyby na klatce schodowej czekał wspomniany wcześniej świadek i zaraz po opuszczeniu lokalu przez najemcę wszedł do mieszkania i by zaczęli Państwo nagrywać film okazujący szkody w mieniu znajdującym się w mieszkaniu. 

Udowodnienie zniszczeń

O ile najemca będzie powiadomiony o obowiązku zdania lokalu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, ale z tego zrezygnuje, wówczas Pan i osoba przybrana do czynności sporządzicie protokół, do którego wykonacie dokumentację fotograficzną, a następnie podpiszecie się pod nim. Jeżeli będzie Panu znany nowy adres zamieszkania najemcy, protokół ten winien być do tegoż wysłany wraz z załącznikami. Nieobecność najemcy nie stanowi zatem problemu, ani nie niweluje podejmowanych przez Pana czynności. Warunkiem koniecznym jest jednak, by najemca był prawidłowo powiadomiony o planowanej czynności. Proszę bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Innymi słowy to Pan będzie musiał udowodnić, że szkody powstały w lokalu w czasie najmu, który dobiega końca. Na Pana korzyść na pewno przemawia wcześniejsza dokumentacja fotograficzna oraz brak informacji o wadach, które powstały samoczynnie. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do...

 

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Zawarłam umowę najmu na czas określony - na 18 miesięcy (3 miesiące już minęły). Pomijam fakt, że nieruchomość nie była przygotowana do wynajmu na...

Śmierć wynajmującego - kontynuacja najmu bez umowy

Moja mama wynajmuje lokal na sklep w kamienicy w centrum miasta. Rok temu zmarła właścicielka tej nieruchomości – wynajmująca. Umowa najmu była...

 

Miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu

Od zeszłego miesiąca wynajmuję mieszkanie wraz z trzema studentami. Umowa jest podpisana tylko na jednego ze studentów, ja tej umowy nie widziałem...

 

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Chcę spisać umowę najmu okazjonalnego od nowego roku. Mam już oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Kiedy murze spisać umowę najmu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »