Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pluskwy powodem braku zwrotu kaucji

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-01-25

Mamy z żoną taki problem – wynajmowaliśmy przez krótki okres czasu mieszkanie i teraz właściciel nie chce nam zwrócić kaucji, dlatego że pojawiły się w jego mieszkaniu pluskwy. Jak jeszcze mieszkaliśmy to pluskiew nie było, ale w budynku było ogłoszenie, że będzie dezynsekcja, więc może pluskwy pojawiły się i w tym konkretnym mieszkaniu. Dodam, że nie podpisywaliśmy protokołu zdawczo-odbiorczego. Teraz właściciel unika spotkania z nami i nie wiemy co robić. Czy pluskwy mogą być powodem braku zwrotu kaucji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pluskwy powodem braku zwrotu kaucji

W jakiej sytuacji wynajmujący może odmówić zwrotu kaucji?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, które mogą powstać w przyszłości z tytułu niezapłaconego czynszu. Dodać należy, iż kaucja zabezpieczająca zabezpiecza także roszczenia wynajmującego w zakresie zaległości opłat eksploatacyjnych oraz jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez lokatora. Z doświadczenia i logiki oznacza to, że nieruchomość powinna zostać wydana wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

Mając także na uwadze treść art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku, który reguluje wszystkie zagadnienia związane z kaucją, wynajmujący nie może jej zatrzymać na zabezpieczenie innych roszczeń wobec lokatora.

Jeżeli najem trwał krótko, a także nie zostały poczynione jakiekolwiek większe zniszczenia, kaucja powinna zostać Państwu zwrócona w terminie 1 miesiąca od momentu wyprowadzenia się z mieszkania.

Ustawodawca rozróżnił w tym zakresie normalne zużycie przedmiotu najmu, a także poczynione zniszczenia. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny i orzecznictwa normalne zużycie to przede wszystkim przybrudzone ściany, pożółkłe ramy okienne, itp. W przypadku wystąpienia takich wad, kaucja winna zostać zwrócona. Natomiast zniszczenia to przede wszystkim celowe i widoczne zniszczenia ścian, mebli, itp.

Pluskwy a odmowa zwrotu kaucji

Natomiast w zakresie pluskiew, jeżeli był to problem występujący w całym budynku, to oczywiście nie powinni Państwo ponosić z tego tytułu odpowiedzialności.

Marginalnie podkreślam, iż kaucja należy się za zniszczenia i w pierwszej kolejności wynajmujący powinien wskazać, jaką szkodę, a więc zniszczenie poniósł z uwagi na wystąpienie tych pasożytów. Samo ich wystąpienie, nawet jeżeli były one tylko w wynajmowanym mieszkaniu, nie uzasadnia takiego postępowania.

Jeżeli pomimo telefonów i próśb nie mogą Państwo odzyskać kaucji, mogą Państwo wystosować wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty nie ma jednego wzoru – powinni Państwo zawrzeć tam treść swojego żądania, a także uzasadnienie. W przypadku bezskuteczności takiego wezwania, pozostaje jedynie droga sądowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »