Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić gdy mieszkanie zostało sprzedane na licytacji komorniczej?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-17

W zeszłym tygodniu moje mieszkanie zostało sprzedane na licytacji komorniczej. Mieszkam z nieletnią córką, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Co mam zrobić, bo nie mam gdzie się podziać?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zacznę od tego, że od samej licytacji mieszkania do jego przejęcia przez nowego właściciela jest długa droga. W grę wchodzą czynności przybicia i przysądzenia. Może po drodze zdarzyć się odwołanie, które spowoduje wydłużenie całej procedury. W każdym razie, dopiero po przysądzeniu nieruchomości zaczyna się Pani relacja z nowym właścicielem. Jeśli to Pani była właścicielką mieszkania zlicytowanego to niestety nie chroni Pani zapis dotyczący rocznego okresu wypowiedzenia, jaki stosuje się w tym przypadku do najemcy. Nie oznacza to, że nowy właściciel może Panią i Pani córkę wyrzucić z dnia na dzień na bruk.

Nowy właściciel w pierwszej kolejności powinien wezwać Panią do opróżnienia mieszkania. Warto by było, aby wskazał dłuższy termin. Tutaj może Pani próbować negocjować. Może się zdarzyć, że nowy właściciel sam wskaże Pani lokal do jakiego może się Pani przeprowadzić. W tym momencie, jeśli to standard nie do przyjęcia, nie musi go Pani przyjmować.

Jeśli nie opuści Pani mieszkania, bo nie uda się znaleźć czegoś nowego, wówczas nowy właściciel musi przeprowadzić pełną procedurę eksmisji. To znaczy złożyć pozew o Pani i Pani córkę eksmisję do sądu. Sąd z kolei musi postąpić zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie miny oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 14 tej ustawy w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zasadniczo, zgodnie z ustawą, sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa wyżej, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. W ustępie 3 tego przepisu ustalono osoby uprawnione do lokalu socjalnego. Wprawdzie przepis ten dotyczy osób eksmitowanych z zasobu mieszkaniowego gminy, jednak oceniając sytuację w przypadku nabycia komorniczego lokalu, sądy często biorą pod uwagę te wytyczne.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jak widać ma Pani spore szanse na przyznanie prawa do lokalu socjalnego, który ma zapewnić gmina. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Innymi słowy, do czasu aż gmina nie wskaże Pani i córce mieszkania socjalnego właściwego do zamieszkiwania w nim osoby niepełnosprawnej, eksmisja nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Jeśli jednak nie otrzyma Pani prawa do lokalu socjalnego to eksmisja może nastąpić tylko i wyłączne do lokalu tymczasowego, który musi zapewnić nowy właściciel. W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje tzw. eksmisja na bruk.

Zanim jednak tak się stanie, w mojej ocenie powinna Pani zgłosić się do gminy z wnioskiem o przydział mieszkania komunalnego. Jeśli spełnia Pani kryteria do jego otrzymania, wówczas wpisywana jest Pani na listę oczekujących. Być może w Pani gminie udałoby się otrzymać takie mieszkanie, zanim nastąpi prawomocność wyroku eksmisyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »