Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-19

Moi rodzice są w trakcie wykupu mieszkania komunalnego. W mieszkaniu tym od 30 lat zameldowana jestem ja – córka, mieszkam tu z mężem i naszą córką. Od 20 lat rodzice przebywają w Niemczech i ja z mężem cały ten czas opłacamy mieszkanie, a także sfinansowaliśmy jego gruntowny remont. Miałam z rodzicami taką ustną umowę, że jeśli zechcą wrócić, kupię im małe mieszkanie na obrzeżach miasta. Teraz rodzice się rozmyślili – chcą, abym po wykupie to ja się wyprowadziła. Co mogę zrobić, aby do tego nie doszło? Czy rodzice mają większe prawo do mieszkania niż ja, chociaż cały czas w nim mieszkam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej

Wykupywanie lokalu

Niestety jedynymi osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o wykup lokalu są rodzice. Podstawę prawną dla przedstawionego stanowiska stanowią przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która, między innymi, jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Regulacja ta oznacza, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wiążą prawa pierwszeństwa ze spełnieniem przez najemcę jakiegokolwiek kryterium poza najmem zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zawierają także delegacji ustawowej pozwalającej na wprowadzenie takich dodatkowych kryteriów.

Nie spełnia Pani kryterium bycia najemcą, stąd też nie może być Pani uznana za osobę uprawioną do wykupu lokalu. Szczegółowe warunki wykupu wskazane są w uchwale rady miasta.

Wskazywała Pani, iż dokonywała Pani opłat czynszu jak też dokonała Pani szeregu remontów. Za czynsz najmu solidarnie odpowiadają wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu. W konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności najemcy i osób stale z nim zamieszkujących wynajmujący (a także wynajmujący lub inny wierzyciel z tytułu opłat związanych z lokalem – zob. art. 9 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność osób stale zamieszkujących z najemcą została jednak ograniczona do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Zgodnie z art. 376 Kodeksu cywilnego: „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych”.

Oznacza to, iż zapłata czynszu przez Panią rodzi obowiązek zwrotu połowy należności przez rodziców. Większy problem jest z odzyskaniem kwot za remont. Obecnie zobowiązanym byłaby gmina jako właściciel lokalu. Po wykupie obowiązek zwrotu nakładów będzie spoczywał na rodzicach.

Podsumowując, Pani rodzice po wykupie mogą złożyć pozew o eksmisję, ale czy przysługuje Pani lokal socjalny, czy zamienny, o tym będzie decydował sąd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »