Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-04-15

Mieszkam z żoną i pełnoletnią córką w mieszkaniu komunalnym. Zamierzam kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe, którego łączny metraż wynosi 23m2. Czy gmina może wypowiedzieć mi mieszkanie komunalne?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Kwestię wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150), a w szczególności art. 11 ww. ustawy.

I tak, jeśli czynsz należny gminie jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, to gmina może wypowiedzieć najemcy umowę z powodu posiadania tytułu do innego lokalu pod warunkiem, że: po pierwsze, ten inny lokal położony jest w tej samej miejscowości; po drugie, lokalu tego najemca może używać; po trzecie, lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego (art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

Rozumiem, że lokal, do którego tytuł zamierza Pan nabyć znajduje się w tej samej miejscowości co lokal najęty.

Odnosząc powyższe do Pana sytuacji należy stwierdzić, iż brak będzie podstaw do wypowiedzenia Państwu umowy najmu z uwagi na to, iż nowo nabyty lokal nie spełni warunków lokalu zamiennego pod względem metrażu (na 3 osoby), jednak pod warunkiem, że Pana córkę można uznać za członka Państwa (Pana i żony) gospodarstwa domowego (tj. jeśli córka stale z Państwem zamieszkuje i wspólnie gospodaruje).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. „przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby”.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 20 maja 2002 r., sygn. akt OPK 21/02, stwierdził, że: „Osoba studiująca i przebywająca poza miejscem stałego zamieszkania może być zaliczona do osób stale zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734)”.

Proszę pamiętać, że sam meldunek posiadany przez córkę w najętym lokalu może być niewystarczający, jeśli z okoliczności będzie wynikało, że jest ona samodzielna finansowo i faktycznie zamieszkuje pod innym adresem z zamiarem stałego pobytu. O miejscu pobytu osoby fizycznej, a w konsekwencji o jej pozostawaniu w konkretnym gospodarstwie domowym, decyduje bowiem faktyczne jej tam przebywanie oraz zamiar stałego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »