Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-04-15 • Aktualizacja: 2021-07-02

Mieszkam z żoną i pełnoletnią córką w mieszkaniu komunalnym. Zamierzam kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe, którego łączny metraż wynosi 23m2. Czy gmina może wypowiedzieć mi mieszkanie komunalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego

Warunki wypowiedzenia umowy przez gminę

Kwestię wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150), a w szczególności art. 11 ww. ustawy.

I tak, jeśli czynsz należny gminie jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, to gmina może wypowiedzieć najemcy umowę z powodu posiadania tytułu do innego lokalu pod warunkiem, że: po pierwsze, ten inny lokal położony jest w tej samej miejscowości; po drugie, lokalu tego najemca może używać; po trzecie, lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego (art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

Rozumiem, że lokal, do którego tytuł zamierza Pan nabyć znajduje się w tej samej miejscowości co lokal najęty.

Odnosząc powyższe do Pana sytuacji należy stwierdzić, iż brak będzie podstaw do wypowiedzenia Państwu umowy najmu z uwagi na to, iż nowo nabyty lokal nie spełni warunków lokalu zamiennego pod względem metrażu (na 3 osoby), jednak pod warunkiem, że Pana córkę można uznać za członka Państwa (Pana i żony) gospodarstwa domowego (tj. jeśli córka stale z Państwem zamieszkuje i wspólnie gospodaruje).

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. „przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby”.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 20 maja 2002 r., sygn. akt OPK 21/02, stwierdził, że: „Osoba studiująca i przebywająca poza miejscem stałego zamieszkania może być zaliczona do osób stale zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734)”.

Proszę pamiętać, że sam meldunek posiadany przez córkę w najętym lokalu może być niewystarczający, jeśli z okoliczności będzie wynikało, że jest ona samodzielna finansowo i faktycznie zamieszkuje pod innym adresem z zamiarem stałego pobytu. O miejscu pobytu osoby fizycznej, a w konsekwencji o jej pozostawaniu w konkretnym gospodarstwie domowym, decyduje bowiem faktyczne jej tam przebywanie oraz zamiar stałego pobytu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »