Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwy najemca garażu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-20

Mam problem z nieuczciwym najemcą garażu. W styczniu podpisałam umowę wynajmu garażu. Przez 5 miesięcy nie wpłynęły żadne pieniądze, a kontakt z najemcą nic nie dał. List polecony, w którym rozwiązywałam umowę został zwrócony z adnotacją „adresat nie odebrał”. Co mogę zrobić, żeby uzyskać dostęp do garażu? Jak odzyskać chociaż część zaległych opłat?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśniam, że jeżeli najemca dobrowolnie nie wyda Pani garażu, tj. nie odda kluczy i nie opróżni garażu ze swoich rzeczy jest tak naprawdę tylko jeden sposób w pełni bezpieczny dla Pani i niepodważalny z punktu widzenia obowiązującego prawa – powództwo sądowe.

Wyjaśnię, że na najemcy, z chwilą rozwiązania umowy najmu ciążą obowiązki określone przepisem art. 675 K.c., tj. jest on zobowiązany do zwrotu Pani jako wynajmującemu przedmiotu umowy, przy czym dodatkowo ma obowiązek zwrócić ów przedmiot w stanie niepogorszonym.

Na ten przepis można się powołać w złożonym pozwie. Najpierw powinna jednak Pani wezwać najemcę na piśmie do wydania Pani lokalu wyznaczając jakiś krótki np. 3-dniowy termin (nawet zakładając, że nie odbierze od Pani tego listu).

Jeżeli najemca się nie zastosuje do wezwania, bo nie będzie chciał lub nie odbierze przesyłki będzie Pani mogła wytoczyć powództwo o zwrot garażu do sądu rejonowego.

Niezależnie od powyższego oczywiście może Pani pozwać najemcę o zaległy czynsz.

W momencie gdy uzyska Pani wyrok sądowy nakazujący zwrot Pani garażu, a najemca pomimo wszystko się do niego nie zastosuje będzie Pani mogła skierować wniosek egzekucyjny do komornika i on przymusowo usunie najemcę z garażu.

Usunięcie rzeczy z garażu bez wyroku sądu, czy też zmiana zamka może się wiązać z powództwem najemcy przeciwko Pani o ochronę naruszonego posiadania, które jest skuteczne nawet po wypowiedzeniu umowy najmu. Samodzielnie nie można pozbawić nikogo posiadania.

Natomiast zupełnie niezależnie od tego może Pani kolejnym pozwem pozwać najemcę o zapłatę czynszu najmu za cały okres, za który zalega on z płatnościami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »