Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-07-28

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma organów wspólnoty mieszkaniowej. Chciałbym zagospodarować wnękę w piwnicach, powiększając tym samym swoją piwnicę. Kogo zapytać o zgodę?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z ustawą o własności lokali (w tym jej art. 6) – wyodrębnienie nieruchomości lokalowych skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkaniowej; powstaje ona z mocy prawa – niezależnie od tego, czy rzeczywiście podejmuje aktywność. Z wyodrębnianiem nieruchomości lokali „na bazie” budynków spółdzielni mieszkaniowych wiąże się ciekawa sytuacja – być może nawet celowo tak uregulowana (np. wskutek lobbingu działaczy spółdzielczych), że trudno się zorientować. Trudności dotyczą zarówno regulacji ogólnych, jak i sytuacji w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, powstających „na bazie” budynków (najczęściej bloków) spółdzielczych.

Szczególnie duże znaczenie mają, jako regulacje ogólne, artykuły: od 241 do 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprawdzie w tych przepisach (w tym w artykule 27) zawarto odesłania do ustawy o własności lokali, ale w praktyce zakres stosowania przepisów o własności lokali zależy od tego, czy określona wspólnota mieszkaniowa rzeczywiście podjęła działalność. Nie chodzi przy tym o rezygnowanie z administrowania nieruchomością wspólną danej nieruchomości lokalowej przez „właśnie tę” spółdzielnię mieszkaniową – przejawem podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową mogłoby być podjęcie paru podstawowych decyzji: wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo ustanowienie (przewidzianego artykułem 18 ustawy o własności lokali) zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (do czego niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego). Jeżeli wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym Pan ma mieszkanie, podjęła działalność, to zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej wymaga podjęcia uchwały.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Uchwały mogą być podejmowane nie tylko na zebraniach wspólnot mieszkaniowych (czyli na zebraniach właścicieli lokali), ale również drogą obiegową – niekiedy stosuje się (prawnie dopuszczalne) podejmowanie uchwał przez głosowanie na zebraniu właścicieli lokali oraz przez zbieranie podpisów (potocznie używa się sformułowania: „dozbieranie podpisów”).

Proszę sprawdzić sytuację w odnośnej wspólnocie mieszkaniowej. Jeżeli rzeczona wnęka jest teraz ogólnodostępna (albo znajduje się w niej coś o przeznaczeniu istotnym dla wspólnoty mieszkaniowej), to zmiana przeznaczenia owej wnęki może wymagać podjęcia uchwały właścicieli lokali (stosownie do art. 22 ustawy o własności lokali) – jeżeli dana wspólnota mieszkaniowa podjęła aktywność (np. przez: wybór zarządu, przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali); gdyby to było już teraz pomieszczenie użytkowane jako piwnica, to zmiana użytkownika zapewne wiązałaby się tylko z akceptacją zarządu (albo zarządcy) wspólnoty mieszkaniowej – a w ukazanym przez Pana kontekście za zgodą administracji budynków.

Jeśli zaś zarządzanie nieruchomością wspólną przez znaną Panu spółdzielnię mieszkaniową odbywa się bez podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową, to wymagana byłaby zgoda owej spółdzielni mieszkaniowej – z uwagi na ograniczenie w takich „uśpionych” wspólnotach mieszkaniowych zastosowania przepisów ustawy o własności lokali (proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w którym przewidziano podejmowanie decyzji przez organy spółdzielni nawet w przypadku zwrócenia się w jakiejś sprawie przez większość właścicieli lokali). W praktyce trzeba będzie zwrócić się do owej spółdzielni mieszkaniowej, której pracownicy powinni wiedzieć, jak podejmuje się decyzje w aspekcie formalnym (np. może być potrzebna zgoda rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej); Panu zaś może się przydać własna orientacja w tym zakresie (nawet na wszelki wypadek). Także w przypadku (bardzo prawdopodobnym) podejmowania decyzji przez spółdzielnię mieszkaniową opłata za korzystanie z części nieruchomości wspólnej (czyli czynsz albo odpowiednik czynszu) powinna być księgowana na koncie danej wspólnoty mieszkaniowej – na to również proponuję zwrócić uwagę.

Sprawy ważne proponuję załatwiać w formie pisemnej mającej duże znaczenie dowodowe – pisma dobrze jest składać (np. w administracji lub biurze) za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »