Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Autor: Janusz Polanowski

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma organów wspólnoty mieszkaniowej. Chciałbym zagospodarować wnękę w piwnicach, powiększając tym samym swoją piwnicę. Kogo zapytać o zgodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Część wspólna nieruchomości

Zgodnie z ustawą o własności lokali (w tym jej art. 6) – wyodrębnienie nieruchomości lokalowych skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkaniowej; powstaje ona z mocy prawa – niezależnie od tego, czy rzeczywiście podejmuje aktywność. Z wyodrębnianiem nieruchomości lokali „na bazie” budynków spółdzielni mieszkaniowych wiąże się ciekawa sytuacja – być może nawet celowo tak uregulowana (np. wskutek lobbingu działaczy spółdzielczych), że trudno się zorientować. Trudności dotyczą zarówno regulacji ogólnych, jak i sytuacji w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, powstających „na bazie” budynków (najczęściej bloków) spółdzielczych.

Szczególnie duże znaczenie mają, jako regulacje ogólne, artykuły: od 241 do 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprawdzie w tych przepisach (w tym w artykule 27) zawarto odesłania do ustawy o własności lokali, ale w praktyce zakres stosowania przepisów o własności lokali zależy od tego, czy określona wspólnota mieszkaniowa rzeczywiście podjęła działalność. Nie chodzi przy tym o rezygnowanie z administrowania nieruchomością wspólną danej nieruchomości lokalowej przez „właśnie tę” spółdzielnię mieszkaniową – przejawem podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową mogłoby być podjęcie paru podstawowych decyzji: wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo ustanowienie (przewidzianego artykułem 18 ustawy o własności lokali) zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (do czego niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego). Jeżeli wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym Pan ma mieszkanie, podjęła działalność, to zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej wymaga podjęcia uchwały.

Uchwały mogą być podejmowane nie tylko na zebraniach wspólnot mieszkaniowych (czyli na zebraniach właścicieli lokali), ale również drogą obiegową – niekiedy stosuje się (prawnie dopuszczalne) podejmowanie uchwał przez głosowanie na zebraniu właścicieli lokali oraz przez zbieranie podpisów (potocznie używa się sformułowania: „dozbieranie podpisów”).

Zobacz również: Zajęcie piwnicy przez sąsiada

Wspólnoty mieszkaniowe

Proszę sprawdzić sytuację w odnośnej wspólnocie mieszkaniowej. Jeżeli rzeczona wnęka jest teraz ogólnodostępna (albo znajduje się w niej coś o przeznaczeniu istotnym dla wspólnoty mieszkaniowej), to zmiana przeznaczenia owej wnęki może wymagać podjęcia uchwały właścicieli lokali (stosownie do art. 22 ustawy o własności lokali) – jeżeli dana wspólnota mieszkaniowa podjęła aktywność (np. przez: wybór zarządu, przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali); gdyby to było już teraz pomieszczenie użytkowane jako piwnica, to zmiana użytkownika zapewne wiązałaby się tylko z akceptacją zarządu (albo zarządcy) wspólnoty mieszkaniowej – a w ukazanym przez Pana kontekście za zgodą administracji budynków.

Jeśli zaś zarządzanie nieruchomością wspólną przez znaną Panu spółdzielnię mieszkaniową odbywa się bez podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową, to wymagana byłaby zgoda owej spółdzielni mieszkaniowej – z uwagi na ograniczenie w takich „uśpionych” wspólnotach mieszkaniowych zastosowania przepisów ustawy o własności lokali (proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w którym przewidziano podejmowanie decyzji przez organy spółdzielni nawet w przypadku zwrócenia się w jakiejś sprawie przez większość właścicieli lokali). W praktyce trzeba będzie zwrócić się do owej spółdzielni mieszkaniowej, której pracownicy powinni wiedzieć, jak podejmuje się decyzje w aspekcie formalnym (np. może być potrzebna zgoda rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej); Panu zaś może się przydać własna orientacja w tym zakresie (nawet na wszelki wypadek). Także w przypadku (bardzo prawdopodobnym) podejmowania decyzji przez spółdzielnię mieszkaniową opłata za korzystanie z części nieruchomości wspólnej (czyli czynsz albo odpowiednik czynszu) powinna być księgowana na koncie danej wspólnoty mieszkaniowej – na to również proponuję zwrócić uwagę.

Sprawy ważne proponuję załatwiać w formie pisemnej mającej duże znaczenie dowodowe – pisma dobrze jest składać (np. w administracji lub biurze) za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl