Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-07-28

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma organów wspólnoty mieszkaniowej. Chciałbym zagospodarować wnękę w piwnicach, powiększając tym samym swoją piwnicę. Kogo zapytać o zgodę?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z ustawą o własności lokali (w tym jej art. 6) – wyodrębnienie nieruchomości lokalowych skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkaniowej; powstaje ona z mocy prawa – niezależnie od tego, czy rzeczywiście podejmuje aktywność. Z wyodrębnianiem nieruchomości lokali „na bazie” budynków spółdzielni mieszkaniowych wiąże się ciekawa sytuacja – być może nawet celowo tak uregulowana (np. wskutek lobbingu działaczy spółdzielczych), że trudno się zorientować. Trudności dotyczą zarówno regulacji ogólnych, jak i sytuacji w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, powstających „na bazie” budynków (najczęściej bloków) spółdzielczych.

Szczególnie duże znaczenie mają, jako regulacje ogólne, artykuły: od 241 do 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprawdzie w tych przepisach (w tym w artykule 27) zawarto odesłania do ustawy o własności lokali, ale w praktyce zakres stosowania przepisów o własności lokali zależy od tego, czy określona wspólnota mieszkaniowa rzeczywiście podjęła działalność. Nie chodzi przy tym o rezygnowanie z administrowania nieruchomością wspólną danej nieruchomości lokalowej przez „właśnie tę” spółdzielnię mieszkaniową – przejawem podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową mogłoby być podjęcie paru podstawowych decyzji: wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo ustanowienie (przewidzianego artykułem 18 ustawy o własności lokali) zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (do czego niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego). Jeżeli wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym Pan ma mieszkanie, podjęła działalność, to zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej wymaga podjęcia uchwały.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Uchwały mogą być podejmowane nie tylko na zebraniach wspólnot mieszkaniowych (czyli na zebraniach właścicieli lokali), ale również drogą obiegową – niekiedy stosuje się (prawnie dopuszczalne) podejmowanie uchwał przez głosowanie na zebraniu właścicieli lokali oraz przez zbieranie podpisów (potocznie używa się sformułowania: „dozbieranie podpisów”).

Proszę sprawdzić sytuację w odnośnej wspólnocie mieszkaniowej. Jeżeli rzeczona wnęka jest teraz ogólnodostępna (albo znajduje się w niej coś o przeznaczeniu istotnym dla wspólnoty mieszkaniowej), to zmiana przeznaczenia owej wnęki może wymagać podjęcia uchwały właścicieli lokali (stosownie do art. 22 ustawy o własności lokali) – jeżeli dana wspólnota mieszkaniowa podjęła aktywność (np. przez: wybór zarządu, przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali); gdyby to było już teraz pomieszczenie użytkowane jako piwnica, to zmiana użytkownika zapewne wiązałaby się tylko z akceptacją zarządu (albo zarządcy) wspólnoty mieszkaniowej – a w ukazanym przez Pana kontekście za zgodą administracji budynków.

Jeśli zaś zarządzanie nieruchomością wspólną przez znaną Panu spółdzielnię mieszkaniową odbywa się bez podjęcia działalności przez wspólnotę mieszkaniową, to wymagana byłaby zgoda owej spółdzielni mieszkaniowej – z uwagi na ograniczenie w takich „uśpionych” wspólnotach mieszkaniowych zastosowania przepisów ustawy o własności lokali (proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w którym przewidziano podejmowanie decyzji przez organy spółdzielni nawet w przypadku zwrócenia się w jakiejś sprawie przez większość właścicieli lokali). W praktyce trzeba będzie zwrócić się do owej spółdzielni mieszkaniowej, której pracownicy powinni wiedzieć, jak podejmuje się decyzje w aspekcie formalnym (np. może być potrzebna zgoda rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej); Panu zaś może się przydać własna orientacja w tym zakresie (nawet na wszelki wypadek). Także w przypadku (bardzo prawdopodobnym) podejmowania decyzji przez spółdzielnię mieszkaniową opłata za korzystanie z części nieruchomości wspólnej (czyli czynsz albo odpowiednik czynszu) powinna być księgowana na koncie danej wspólnoty mieszkaniowej – na to również proponuję zwrócić uwagę.

Sprawy ważne proponuję załatwiać w formie pisemnej mającej duże znaczenie dowodowe – pisma dobrze jest składać (np. w administracji lub biurze) za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Śmierć lokatora zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Zmarł właściciel mieszkania w bloku, który długotrwale zalegał z opłatami za czynsz dla spółdzielni; mieszkał z bratem. Został złożony...

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych)....

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Planuję powiększenie okien w mieszkaniu i zrobienie balkonów. Wiąże się to z przebudową dachu. W jakiej formie powinnam uzyskać zgodę...

Wydanie pisma o wykupie mieszkania przez spółdzielnię przy podziale majątku

Chcę wystąpić o podział majątku. Czy spółdzielnia wyda mi pismo o wykupie mieszkania? Mieszkanie wykupiliśmy z byłym mężem już po ślubie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »