Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest babcia, a wnuczka od urodzenia mieszka z babcią w mieszkaniu komunalnym. Wnuczka obawia się, że po śmierci babci zostanie bez dachu nad głową. Czy wnuczka ma prawo do mieszkania po babci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy

Co do zasady najem nie jest dziedziczny. Ale przepisy przewidują możliwość wstąpienia w najem po śmierci najemcy przez bardzo wąskie grono osób.

Aby wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy na mocy art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) należy spełnić następujące przesłanki:

1) musi nastąpić śmierć najemcy (art. 691 § 1 K.c.);

2) zmarły musiał mieć tytuł prawny do przedmiotowego lokalu w postaci umowy najmu (art. 691 § 1 K.c.);

3) osoba chcąca wstąpić w stosunek najmu musi być osobą wymienioną w art. 691 § 1 K.c., tj. małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą;

4) osoba chcąca wstąpić w stosunek najmu musi mieszkać stale z najemcą do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 K.c.).

Przesłanki te muszą wystąpić kumulatywnie, a brak jednej z nich skutkuje niemożnością wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy.

Zobacz również: Odrzucenie spadku a mieszkanie komunalne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wejście w najem mieszkania komunalnego przez wnuki

Wnuczka nie należy do osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej babci. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której babcia byłaby zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych względem Pani.

Zgodnie z treścią Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 26/02: „Wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa”.

Obowiązek alimentacyjny wobec wnuka uprawnieniem do wstąpienia w stosunek najmu

Musiałaby Pani wykazać, że była Pani pod opieką babci, że babcia wypełniała obowiązek alimentacyjny wobec Pani, bo rodzice albo nie chcieli, albo nie mogli – w każdym razie tego nie robili.

Podobna sytuacja zakończyła się na korzyść wnuczki w sprawie sądowej: „Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, P.S. trafiła pod opiekę babci główne ze względu na trudną sytuację materialną rodziców. – Poprzez zagwarantowanie powódce miejsca zamieszkania oraz pokrywania kosztów jej utrzymania babka wypełniała swój obowiązek alimentacyjny – wskazał sąd, który dalej powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 maja 1962 roku, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego istnieje nie tylko wtedy, gdy bliższy krewny nie ma możliwości wypełniania tego obowiązku, lecz może powstać także wtedy, gdy bliższy krewny mimo takich możliwości nie wywiązuje się ze swych obowiązków. – Skoro więc babka powódki była osoba należącą do kręgu osób obowiązanych do alimentacji, a ponadto dobrowolnie świadczyła na rzecz wnuczki, należało zatem powódkę uznać za uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu – orzekł Sąd Okręgowy, który tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 26/02)”.

W każdy innym wypadku straci Pani prawo do mieszkania, a od dobrej woli gminy będzie zależeć, czy podpisze z Panią umowę czy nie.

Zobacz również: Wniosek o zmianę głównego najemcy mieszkania komunalnego wzór

Ustanowienie wnuka głównym najemcą mieszkania komunalnego

Drugą opcją jest ustanowienie Pani w tym momencie głównym najemcą. Ale to wymaga zgody babci i gminy. Albo choć współnajemcą. Proszę udać się do gminy i zapytać jakie są warunki zmiany obecnej umowy najmu babci.

Zobacz również: Termin oddania mieszkania po śmierci najemcy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »